Science Wiki
Advertisement

’ '

п  б  р

Пунктуация

апостроф ( ' )
въпросителен знак ( ? )
двоеточие ( : )
запетая ( , )
кавички ( „ “ )
многоточие ( , ... )
наклонена черта ( / )
скоби (( )), ([ ]), ({ }), (< >)
тирета ( , , , )
точка ( . )
точка и запетая ( ; )
удивителен знак ( ! )

Разделяне на думи

интервали ( ) () ()
interpunct ( · )

Обща типография

амперсанд ( & )
вертикална черта ( |, ¦ )
знакът @ ( @ )
знак за номер ( )
знак за параграф ( § )
знак за подчертаване ( _ )
процент и свързани знаци
( %, ‰, )
обратна наклонена черта ( \ )
тилда ( ~ )
звездичка ( * )
кръст ( ) ( )

Апострофът ( и ') е препинателен знак, представляващ единична горна запетая. Изпълнява различни функции, някои от които:

  • в българския, френския, италианския, английския и други езици обозначава пропуснати букви или цифри („К’во правиш“ вместо „Какво правиш“, фр. „l’homme“ вместо „le homme“, англ. „I’m“ вместо „I am“, „gov't“ вместо „government“, Световно първенство '98 вместо Световно първенство 1998).
  • в английския се употребява комбинацията 's за обозначаване на притежание. Например „John's hat“ означава „шапката на Джон“.
  • в македонската литературна норма с апостроф се отбелязва наличието на звука Ъ - 'ргам, р'ж, 'рбиново и други.
Advertisement