FANDOM


За софтуер, който е безплатен за потребителя, вижте безплатен софтуер.

Свободен софтуер (на английски: free software) е термин, който се използва за компютърни програми, чиито автори дават на потребителя правото да ги изпълнява, копира, изучава, променя и подобрява.

За да може дадена програма да бъде определна като свободен софтуер, лицензът, под който е публикувана, трябва да гарантира на всички потребители следните свободи:[1]

  1. Свободата да използват програмата за каквато и да е цел;
  2. Свобода да изучават начина на работа на програмата и да я променят и пригаждат според собствените си нужди (за това е необходим достъп до изходния код);
  3. Свобода да разпространяват програмата, така че да помогнат на друг потребител;
  4. Свободата да разпространяват променените версии на програмата. По този начин те дават възможност на цялото общество да извлече полза от промените (за това е необходим достъп до изходния код).

Съществуват различни лицензи, които дават на потребителя тези свободи. Най-популярните са GNU General Public License (GNU GPL) и BSD License. Лицензионното споразумение GNU GPL, за разлика от BSD License, не само предоставя тези четири свободи, но и ги защитава — налага единственото ограничение всички производни програми да са също свободен софтуер, лицензиран под GNU GPL. И двата лиценза се радват на широка употреба: например GNU GPL се използва в най-популярната свободна операционна система GNU/Linux, а BSD License — във FreeBSD.

Подобни свободи, но предназначени за документация или друга форма на знанието, се дават от GNU Free Documentation License (GNU FDL). Материалите в тази енциклопедия са публикувани при условията на GNU FDL.

Определението за отворен код Редактиране

Въпреки че определението за отворен код от Open Source Initiative (OSI)[2] (на английски: open source) e напълно съвместимо с това за свободен софтуер и не му противоречи, ФСС (Фондация за свободен софтуер) не одобрява термина, тъй като според нея той заобикаля въпроса за свободата и набляга само на практическите цели. [3]

Бележки Редактиране

  1. Определението на термина свободен софтуер, както е публикувано на сайта на проекта ГНУ от Фондацията за свободен софтуер (ФСС, FSF)
  2. Дефиницията за софтуер с отворен код, от официалния уебсайт на Инициативата за софтуер с отворен код (Open Source Initiative, OSI)
  3. Български превод на формулировките на ФСС на официалния ѝ сайт; английски оригинал

Вижте също Редактиране

Външни препратки Редактиране

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.