Science Wiki
Advertisement

Категориите в Уикипедия са автоматично създавани и подреждани списъци от заглавията на страниците, причислени към тях. Тези заглавия са препратки и чрез тях се достига до съответните страници. Обратно, и до категориите също може да се достигне чрез препратки, разположени в долния край на страниците. Причисляването към една или повече категории става чрез добавяне на прости команди в тялото на страницата, която трябва да бъде категоризирана. Не е необходимо да се редактира самата категория.

Ако статията се нуждае от категоризация и не знаете към коя категория спада можете да използвате шаблона {{Некатегоризирана статия}}, който ще добави автоматично статията в Категория:Некатегоризирани статии. Вижте също Некатегоризирани страници за пълен списък на некатегоризираните страници.

Представете си, че категорията е чекмедже, в което се намират обектите от един характер. Потребителят може да отвори чекмеджето и да разгледа сходните обекти или през гардероба (надкатегорията) да отскочи до съседно чекмедже (друга категория от същото ниво). Чекмеджетата в Уикипедия са виртуални и един предмет може да е в няколко едновременно (напр. Иван Вазов да е едновременно българин, министър и писател).

Предимства[]

Уикипедия съдържа много списъци, но те не са изчерпателни и актуални, тъй като постоянно се добавя и премахва съдържание към енциклопедията. Затова в софтуера на Уикипедията - МедияУики бе добавена системата "категории", която създава и актуализира автоматично някои от тези списъци.

Страниците могат да бъдат причислени към която и да е категория, и то не само към една. Например ако в статията "Васил Левски" има препратка към "[[Категория:Български революционери]]", значи статията "Васил Левски" спада към тази категория. Може пак така да се включи и към още други категории, при което заглавието на статията автоматично ще се покаже във изброяването във всяка от тези категории.

Страницата на една категория може да съдържа пояснителен уводен текст, който може да бъде редактиран като всяка друга страница. Този текст (ако съществува) се показва в самото начало на категорийната страница, след това са показани подкатегориите на съответната категория, последвани от заглавията на страниците, причислени към категорията (автоматично създаден списък, съдържание).

Най-отдолу, отделено, се виждат родителските категории на тази категория, тоест тези, в които тя се показва като подкатегория.

Създаване на категории[]

Категориите се създават от потребителите. Силно е желателно преди това да се провери дали съществува такава или много подобна на нея категория, дали наистина ли има нужда от нова категория, или статията може да се постави в някоя от съществуващите вече категории.

Прието е да се създават категории с достатъчно голям потенциал да бъдат напълнени. Категории, които в продължение на известно време остават празни, биват изтривани.

Има различни пътища към създаването на категория.

 • Първият вариант е чрез формуляра по-долу, в който предварително е вписан необходимия за тази цел префикс Категория: и от потребителя се иска само да добави името на новата категория:

 • Втори вариант е да се използва полето „Търсене“ в навигационната лента. Там обаче ръчно трябва да се изпише Категория: и името на желаната категория (без интервал след двоеточието). Ако категорията не съществува, най-горе ще се появи като червена препратка. Трябва да се щракне върху нея.
 • Третият вариант е да се тръгне от статия. В статия, която ще бъде причислена към желана нова категория, примерно АБВ трябва да се сложи [[Категория:АБВ]]. Така автоматично се създава нова категория с име АБВ и заглавието на статията се записва в нея. Всяка категория има собствена страница, която отначало е празна и затова препратката към нея в първия момент е червена. Щракването на нея ще отвори страницата за редактиране.

Въпрос на лично предпочитание и рутина кой от трите начина ще използване. След като категорията е отворена за редактиране, минималното ѝ съдържание е

По възможност се добавят:

 • шаблон {{категория инфо}} с един параметър статия, която пряко отразява темата на новата категория (например в Категория:Българи това е статията Българи),
 • други родителски категории,
 • междуезикови препратки,
 • препратка към съответна страница или категория от Общомедия или други сродни проекти,
 • допълнителен поясняващ текст, ако е необходим.

Проверка преди създаване на нова категория[]

Преди да създадете нова категория, трябва да се уверите, че не съществува подобна такава.'Например: Ако примерно искате да поставите някого в Категория:Хора от Канада, започнете от Категория:Хора по националност и ще откриете, че вече съществува подходяща Категория:Канадци.

Създаване на списък вместо категория[]

Преценете дали създаването на списък или друго групиране няма да е по-подходяща техника в някои случаи. Например

 • при любопитна информация (тривия) (като "притежатели на кучета" и т.н., вижте също general trivia policies)
 • когато включването на всеки отделен член в категорията би изисквало обяснение.
Забележка: Подобни категории може да бъдат предложени за изтриване от някои уикипедианци.

Ясна дефиниция за категорията[]

За предпочитане е дефиницията на категорията (на самата страница на категорията) да не допуска неясни или съмнително неутрални случаи. Често препращането към съответната статия в Уикипедия, не е достатъчно за дефиниция на категорията. Ако статията, която искате да използвате за основа сама по себе си е с проблематично съдържание, опитайте се да я подобрите. Ако и това не е достатъчно, напишете на страницата на категорията определение какво се включва и какво не се включва в категорията с посочване на статията/иите като информация за контекста.

Например: "Атеист" може да бъде използван като обиден термин (хората, на които според ислямското религиозно право е наложена фатва, и до днес биват "заклеймявани" като атеисти (в смисъла на безбожници) от своите „противници”, независимо дали първите считат себе си за атеисти). Някои от двусмислиците (и липсата на неутралност) при категорията "Атеисти" са свързани с неясното разграничение между "пълен" и "слаб" атеизъм (вж. статията атеизъм) и дали само открито изразените последователи на атеистичните вярвания трябва да бъдат споменавани или всеки, за когото нормално се смята, че е атеист. Вж. как понастоящем е дефинирана en:Category:Atheists.

Причисляване на страница към категория[]

Преценете дали трябва за статията да създавате нова категория, или е уместно да причислите статията към някоя съществуваща категория. За да укажете, че една страница принадлежи към дадена категория, е нужно да напишете следното в самата страница (препоръчително е в края, точно преди междууикитата):

[[Категория:Име на категорията]]

Когато причислявате страница към категория, изберете подходящата, която се намира най-дълбоко в йерархията на категориите, и то само нея. Например статията Европа би могла се включи Категория:Континенти, но също така и в Категория:География. Категория:Континенти обаче е подчинена на Категория:География (намира се на по-голяма дълбочина) и следователно е по-правилният избор. Причисляването и към двете категории не е логически правилно, тъй като щом статията принадлежи към Категория:Континенти, а Категория:Континенти е дете на Категория:География, то статията по косвен път се включва и в Категория:География. Поради тази причина неправилно е и поставянето на [[Категория:Българи]] в статията Васил Левски, тъй като тя вече е причислена към Категория:Български революционери, която е подчинена на Категория:Българи.

Подреждане на страниците в категориите[]

Списъкът на страниците, принадлежащи към дадена категория, се подрежда по азбучен ред на техните имена. Ако желаете дадена страница да се сортира по ключ, различен от името ѝ, може да добавите преди категориите служебен израз със следния синтаксис:

{{DEFAULTSORT:ключ]],

или българския му еквивалент {{СОРТКАТ:}} от падащото меню Елементи от статията, например

{{DEFAULTSORT:Боромео, Карло]],

Така дефинираният ключ ще се използва по подразбиране във всички категории, независимо преди или след това, стига да нямат особен ключ. Ако е необходимо подреждането в дадена категория да се прави по особен ключ, това може да стане по следния начин:

[[Категория:Име на категория|ключ]],

например

[[Категория:Светци|Карло Боромео]]

Главна статия на категория[]

Очевидно, статията Физика е главната, обзорна статия в Категория:Физика. За да означим това и да я поставим на видно място в категорията, използваме вариант на описаната горе подредба по азбучен ред. Просто в статията Физика се поставя „Категория:Физика“, а като ключ се поставя интервал (шпация), ето така

[[Категория:Физика| ]]

Причисляване на категория към категория[]

Самите категории също са категоризирани в по-обобщени категории. Причисляването става чрез въвеждане на следния текст в подчинената категория:

[[Категория:Име на родителската категория]]

Например "Категория:Европа" е дете на "Категория:Континенти", тъй като на страницата ѝ е написано:

[[Категория:Континенти]]

Списъкът с подкатегориите на дадена категория, ако има такива, също се създава автоматично от софтуера МедияУики.

Принадлежност към повече от една категории[]

Страниците, включително категориите, могат да са поставени, и в повечето случаи са, в повече от една категория. Категориите, към които принадлежи страницата, се показват автоматично най-отдолу (поне в облика monobook), независимо от това къде в кода на страницата е въведена препратка към категорията.

За да укажете, че дадена страница се включва в няколко категории, въведете по една препратка за всяка категория, например:

[[Категория:Име на първата категория]]
[[Категория:Име на втората категория]]
[[Категория:Име на третата категория]]

Решения на възможни проблеми с категориите[]

Неподходящо поставена категория[]

Ако на статия е поставена "неточна" категория, премахнете я и я заменете (ако е приложимо) с правилната категория.

Ако и името на категорията, и категоризацията на статията са "точни", но все пак съзирате проблем, можете да инициирате обсъждане в Уикипедия:Категории за проектиране.

Грешка в името на категорията[]

Ако името на категорията е с очевидна правописна грешка, създайте нова категория под вярното наименование, прекатегоризирайте евентуално съдържащите се статии от старата в новата категория и отбележетее грешно наименовата категория за бързо изтриване. Забележете, че категориите не могат да се местят така, както могат да се местят статиите. Ако грешната категория съдържа твърде много членове, може прекатегоризацията да се формулира като задача за бот.

Излишни категории[]

Ако името на категорията очевидно и ненужно се повтаря с друга съществуваща категория, моля впишете я за изтриване или сливане.

Неуместни категории[]

Ако проблемът не е в точността, а в "(не)уместността" отделна статия да бъде в дадена категория, можете да премахнете категорията от статията, но обмислете и за следното:

 • дали (част от) проблема не може да се реши с по-добра дефиниция на категорията;
 • ако има нужда, създайте по-уместна категория за да включите тази статия.
Advertisement