Science Wiki
Advertisement

п  б  р

Пунктуация

апостроф ( ' )
въпросителен знак ( ? )
двоеточие ( : )
запетая ( , )
кавички ( „ “ )
многоточие ( , ... )
наклонена черта ( / )
скоби (( )), ([ ]), ({ }), (< >)
тирета ( , , , )
точка ( . )
точка и запетая ( ; )
удивителен знак ( ! )

Разделяне на думи

интервали ( ) () ()
interpunct ( · )

Обща типография

амперсанд ( & )
вертикална черта ( |, ¦ )
знакът @ ( @ )
знак за номер ( )
знак за параграф ( § )
знак за подчертаване ( _ )
процент и свързани знаци
( %, ‰, )
обратна наклонена черта ( \ )
тилда ( ~ )
звездичка ( * )
кръст ( ) ( )

== Употреба ==

Въпреки че не си личи тук, шаблонът може да приема за параметър символ. Ако е зададена стойност на параметъра, този символ се показва в сив квадрат над заглавието на шаблона (виж статията за Тилда за примерна употреба):

{{пунктуационни знаци|~}}


Advertisement