Science Wiki
Advertisement

Άνθρωπος

human


Τεμνόμενα ΕπίπεδαΆνθρωπος

Ανθρωπίδες.

- Γένος της οικογένειας των Ανθρωπιδών.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Άνθρωπος" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξεις "άνδρας" + "οψ" ( = όψη, πρόσωπο).

Επί πολλά έτη η ακριβής ετυμολογική ανάλυση του όρου έχει αποτελέσει πρόβλημα και η Ιστορική Γλωσσολογία έχει καταλήξει σε μερικές πιθανότερες εκδοχές.

Στο Ετυμολογικό Λεξικό της "Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας" του P. Chantraine (1999, β΄ έκδ.) αναφέρεται: «Le mycénien a-to-ro-qo rend quasi-certaine l’existence d’un second terme -okwo- (exprimant l’idée de visage ou d’aspect), cf. οψ, πρόσωπον, et apporterait un petit appui par ex. à l’explication par *άνδρ-ωπος» (σ. 91).

Η ανάλυση *άνδρ-ωπος «αυτός που έχει όψη ή πρόσωπο άνδρα» είναι αυτή που τείνει να γίνει περισσότερο αποδεκτή στη σύγχρονη Γλωσσολογία.

Ας σημειωθεί ότι το αρχαίο ουσιαστικό ανήρ, ανδρός σήμαινε συγχρόνως «άνδρας, άνθρωπος», πράγμα που αποτελεί κοινό τόπο για πολλές σύγχρονες γλώσσες (λ.χ. αγγλ. man, γαλλ. homme, γερμ. Mann «άνδρας» - man «κάποιος (άνθρωπος)», ισπ. hombre, ιταλ. uomo κ.ά., που όλα συνδυάζουν τις σημ. «άνδρας, άνθρωπος», αντανακλώντας έτσι το γνωσιακό σύστημα των ομιλητών).

Εισαγωγή[]

Τα τρία ηλικιακά στάδια του ανθρώπινου βίου: Νεότητα, Μέση Ηλικία, Γήρας. Τίποτα δεν τα αποδίδει καλύτερα από αυτή την Καλλιτεχνική Αναπαράσταση.

Κατατάσσεται στους Ανθρωπίδες και όπως και αυτοί χαρακτηρίζεται από την δίποδη (όρθια) στάση βάδισης. Επίσης, διαθέτει αντιτακτά δάκτυλα που είναι κατάλληλα για την χρήση εργαλείων.

Πρότυπο:Ζωικό

Ως Homo sapiens (H. s. sapiens τριώνυμη ονοματολογία) ορίζεται ο ανθρωπίδης που εμφανίστηκε κατά την Ανώτερη Παλαιολιθική (35.000 - 10.000 π.Χ.), ο σύγχρονος άνθρωπος, του οποίου διακρίθηκαν δύο τύποι:

Ίχνη του Homo sapiens sapiens εντοπίστηκαν εκτός από την Αφρική, την Ευρώπη και την Ασία, επίσης στην Αμερική και την Ωκεανία, για τις οποίες μαρτυρείται πρώτη εγκατάσταση περίπου το 35.000 π.Χ.

Έως τώρα επικρατούσε η πεποίθηση ότι ο σύγχρονος άνθρωπος (Homo sapiens sapiens) είναι άμεσος απόγονος του Homo sapiens neanderthalensis.

Ωστόσο, συγκριτικές μελέτες του DNA οστών νεαντερτάλιων και σύγχρονων ανθρώπων και η κλωνοποίηση του DNA των οστών από την κοιλάδα του Neander, απέκλεισαν τη γενετική συγγένεια των δύο ειδών.

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, ένα ανθρώπινο κύμα Homo sapiens μετανάστευσε πριν από 100.000 έτη από την Αφρική και συνυπήρξε για κάποιο διάστημα με τους Nεαντερτάλιους, οι οποίοι σταδιακά εξαφανίστηκαν. Σύμφωνα λοιπόν με τις κλιματολογικές αλλαγές που συντελέστηκαν κατά το τέλος της Πλειστόκαινου και τα ανθρωπολογικά δεδομένα, ο σύγχρονος άνθρωπος προήλθε από μια σχετικά πρόσφατη ομάδα ανθρωπιδών.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Ανθρωπίνια (Hominina).

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement