Έκφρασις

utterance, expression


Έκφραση

- Μία κατάσταση

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "Έκφραση" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "φράση".

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Λέγεται ο τρόπος που εκφράζει ή εκφράζεται κάποιος, ο τρόπος της ομιλίας του.

Στην ψυχολογία η λέξη έκφραση σημαίνει την παράσταση των αισθημάτων των παραστάσεων, των νοημάτων κλπ. με φθόγγους, τόνους, σχήματα ή και διάφορες κινήσεις.

Ο άνθρωπος εκφράζεται κυρίως με τη γλώσσα, την ομιλία.

Σπουδαίο στοιχείο για την τέχνη του λόγου είναι και η έκφραση, η ενάργεια των λέξεων. Χρειάζεται φροντισμένη σπουδή της φυσικότητας, της κραυγής, του γέλωτα, της κίνησης, του λόγου, της μίμησης και άλλων λεπτομερειών.

Στη φιλολογική γλώσσα έκφραση σημαίνει τη ρητορική περιγραφή έργων, δηλ. την περιγραφή, που γίνεται με χάρη και αρμονία του λόγου.

Το είδος αυτό της έκφρασης το χρησιμοποιούσαν πολύ οι Βυζαντινοί, που το διδάχθηκαν από τις αρχαίες ρητορικές σχολές.

Μαθηματική Έκφραση[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Είναι συνήθως μια Μαθηματική Εξίσωση μεταξύ φυσικών μεγεθών
με την οποία περιγράφεται συμβολικά, ένας Φυσικός Νόμος

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.