Έννοια

concept


- Ένα Νοητικό Κατασκεύασμα.

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "Έννοια" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "νούς".

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η σύλληψη του περιεχομένου πράγματος, συγκεκριμένου ή αφηρημένου, με το νου. Η έννοια αποτελεί όργανο της νόησης, με το οποίο αναπαριστούμε την Πραγματικότητα στο νου.

Διακρίνουμε τις έννοιες:

  • Κατά βάθος (σε απλές και σύνθετες).
    • Απλές είναι οι έννοιες, που αποτελούνται από ένα στοιχείο και δεν χρειάζονται ανάλυση.
    • Σύνθετες είναι αυτές που το βάθος τους μπορεί να αναλυθεί σε πλήθος στοιχείων.
  • Κατά πλάτος (σε καθολικές ή γενικές και σε μερικές).
    • Καθολικές ή γενικές έννοιες είναι το αποτέλεσμα της μεγαλύτερης δυνατής αφαίρεσης, πλάσματα νοητικής ενέργειας (όπως π.χ. οι αλγεβρικές γενικεύσεις).
    • Μερικές έννοιες είναι μέρος των αντικειμένων που περιλαμβάνονται στο πλάτος της καθολικής έννοιας.

Ταξινομία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.