Science Wiki
Advertisement

Έργον

work


Έργο Διατήρηση Στροβιλισμός Απόκλιση Αστρόβιλο Πεδίο

- Ένα εκτατικό φυσικό μέγεθος.

Ετυμολογία[]

Πρότυπο:Physical Quantities Η ονομασία "Έργο" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "εργασία".


Εισαγωγή[]

Έργο σημαίνει το σύνολο ενεργειών και προσπαθειών που απαιτούνται, για να εκτελεστεί κάτι ή αλλιώς δουλειά, το βιοποριστικό επάγγελμα, το αποτέλεσμα της σωματικής ή πνευματικής εργασίας. Μεταφορικά σημαίνει ενέργεια, κατόρθωμα, καθήκον, υποχρέωση, αποστολή. Στον πληθυντικό η λέξη έργα δηλώνει διαβολές και συκοφαντίες. Π.χ. λέμε "αυτά είναι έργα του διαβόλου".

Έργο επίσης σημαίνει καθετί που είναι αποτέλεσμα της εργασίας.

Φυσικό Μέγεθος[]

Εκφράζει την ενέργεια που καταναλώνεται κατά την μετακίνηση ενός σώματος κατά μία απόσταση.

Μονάδα Μέτρησης του έργου είναι το Joule (J).

Το Joule ισοδυναμεί με το έργο που παράγει μια δύναμη ίση με 1 N που μετατοπίζει το σημείο εφαρμογής της κατά τη διεύθυνσή της σε απόσταση ίση 1 m.

Το έργο μετρείται σε μονάδες ενέργειας (θερμίδες, ίππους κλπ.).

Σχέση Έργου και Δύναμης[]

Συνήθως το έργο ορίζεται από την ακόλουθη σχέση:

            (3)

όπου:

W είναι το "έργο" της επίδρασης που ασκείται στο σώμα
C είναι η καμπύλη τροχιά που διαγράφεται από το σώμα
F είναι η δύναμη της επίδρασης που ασκείται στο σώμα ;
r είναι η μετατόπιση που εκτελεί το σώμα.

Σύμφωνα με το Θεώρημα Κλίσης ισχύει:

Σχέση Έργου και Δυναμικής Ενέργειας[]

Όταν ένα σώμα "αφεθεί" μέσα σε ένα Συντηρητικό Πεδίο (π.χ. Ηλεκτρικό Πεδίο, Βαρυτικό Πεδίο κ.α.) (και ακριβέστερα σε μία ισοσταθμική επιφάνεια του) τότε το πεδίο αυτό το ωθεί να κινηθεί κατά μήκος μίας δυναμικής γραμμής και να μεταπέσει σε νέα ισοσταθμική επιφάνεια.

Αυτό σημαίνει ότι το σώμα υφίσταται μείωση της δυναμικής του ενέργειας.

Η ενεργειακή αυτή μείωση ισούται με το έργο:

όπου:

W είναι το "έργο" της επίδρασης που ασκείται στο σώμα
Εp1 είναι η Δυναμική Ενέργεια που έχει το σώμα στην "αρχική θέση" r1
Εp1 είναι η Δυναμική Ενέργεια που έχει το σώμα στην "τελική θέση" r2

Σχέση Έργου και Κινητικής Ενέργειας[]

Όταν ένα σώμα υποστεί μία Επίδραση από ένα Συντηρητικό Πεδίο (π.χ. Ηλεκτρικό Πεδίο, Βαρυτικό Πεδίο κ.α.) τότε η επίδραση αυτή του αυξάνει την ταχύτητα.

Αυτό σημαίνει ότι το σώμα υφίσταται αύξηση της κινητικής του ενέργειας.

Η ενεργειακή αυτή αύξηση ισούται με το έργο:

όπου:

W είναι το "έργο" της επίδρασης που ασκείται στο σώμα
Εp1 είναι η Κινητική Ενέργεια που έχει το σώμα στην "αρχική θέση" r1
Εp1 είναι η Κινητική Ενέργεια που έχει το σώμα στην "τελική θέση" r2

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement