Science Wiki
Advertisement

Όνειρον

Dream


Όνειρο Φαντασία

Όνειρο Μέλλον Φαντασία

Ονειρο

- Ένα Νοητικό Δόμημα

Ορισμός[]

Όνειρο είναι μια οπτασία, μία ασυνάρτητη σειρά ιδεών, διάφορες ιδέες που γίνονται στον ανθρώπινο εγκέφαλο κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Νευροψυχολογική Ερμηνεία[]

Ονειρο

Η προβολή αυτών των εικόνων οφείλεται σε μια τμηματική και τελείως αυτόματη λειτουργία του εγκεφάλου κι αποτελεί, σύμφωνα με τους ψυχολόγους, τη σταδιακή απελευθέρωση υπό μορφή εικόνων όλων των ανθρώπων. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δε βλέπει όνειρα. Ακριβώς επειδή το όνειρο είναι μια απελευθέρωση των κρυφών επιθυμιών του ανθρώπου, τις οποίες το άτομο υποθάλπει στο υποσυνείδητο μη τολμώντας ή μη μπορώντας να τις υλοποιήσει, αποτελεί και άριστο ευεργετικό και καταπραϋντικό παράγοντα του νευρικού συστήματός του. Όταν ονειρευόμαστε, το μάτι ακολουθεί κινούμενο τις διάφορες φάσεις του ονείρου. Η κίνηση αυτή του οφθαλμού μπορεί να γίνει αντιληπτή από έναν παρατηρητή.

Μεταφυσική[]

Ονειρο

Το γεγονός ότι οι άνθρωποι βλέπουν όνειρα, σε συνδυασμό με την αδυναμία των πρώτων ανθρώπων να αιτιολογήσουν την προέλευση και τη χρησιμότητά τους, τους οδήγησε στο να προσδώσουν στα όνειρα υπερφυσικές ιδιότητες. Θεωρούσαν τα όνειρα σαν αποτελέσματα της θείας επέμβασης στη ζωή των ανθρώπων, πράγμα που εξακολουθεί δυστυχώς να πιστεύεται και στις μέρες μας.

Οι πρόγονοί μας είχαν θεοποιήσει τα όνειρα. Ο Όνειρος ήταν άγγελος του Δία, που σκοπό είχε να βοηθήσει τους ανθρώπους.

Ονειρομαντεία[]

Ονειρο

Για την εξήγηση των ονείρων δημιουργήθηκε η ονειρομαντεία που σκοπός της ήταν ή να προκαλέσει όνειρο που θα προλέγει το μέλλον ή να ερμηνεύσει ένα όνειρο.

Οι ονειροσκόποι, ονειροπομποί και ονειροκρίτες σχημάτιζαν μεγάλες περιουσίες εκμεταλλευόμενοι την αφέλεια και την άγνοια των ανθρώπων. Τόση μεγάλη δύναμη είχαν αποκτήσει, ώστε προκάλεσαν την αντίδραση και αυτών των Πατέρων της Εκκλησίας.

Παρ' όλα αυτά η απόδοση υπερφυσικών ιδιοτήτων στα όνειρα εξακολούθησε απ' το λαό αμείωτη σε όλη τη διάρκεια της Βυζαντινής Εποχής και έφθασε και διατηρήθηκε ακόμα και στην εποχή μας.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement