Science Wiki
Advertisement

Όραμα

Vision


Όραμα

Όραμα
επιδίωξη

Όραμα

Όραμα

Όραμα

Όραμα

Τοξοβολία
Στόχος Ζωής

Αποστολή
Όραμα

Αποστολή
Όραμα

- Mία διαδικασία.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Όραμα" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "όραση".

Εισαγωγή[]

Το όραμα είναι μια μορφή που λαμβάνει χώρα στη συνείδηση η οποία δεν απορρέει από τις αισθήσεις αλλά από τη φαντασία, ως προέκταση της βιωματικής εμπειρίας. Η μορφή του οράματος δεν περιορίζεται σε μία μόνο «αίσθηση» (όπως η όραση) και μπορεί να εμπεριέχει και πνευματικές ποιότητες όπως τα συναισθήματα[σ 1].

Το όραμα ως οδηγός[]

Το όραμα είναι η «πυξίδα», το «φως» που ακολουθεί κάποιος για να φθάσει στον προορισμό του.

Αποτελεί την πηγή έμπνευσης για τις σωστές επιλογές ή τους νέους κανόνες και ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα ελέγχου των κανόνων μιας πολιτικής. Οδηγεί τον «νομοθέτη» και τον κινεί στη σωστή κατεύθυνση να καθορίζει και να συμπληρώνει τους νόμους ή τους κανόνες.

Έλλειψη οράματος[]

Η έλλειψη οράματος είναι το να πορεύεται ή να οδηγεί κανείς στηριγμένος σε μια ασαφή λογική ή συναίσθημα, έστω και βασισμένος σε αποδεκτούς κανόνες, που όμως δεν αποκλείουν τις λάθος επιλογές.

Με την ορολογία «έλλειψη οράματος» εντοπίζεται η έλλειψη των αξιών και των ηθών που επιτρέπει τον αποπροσανατολισμό σε ένα σύστημα κανόνων ώστε να μετατρέπεται τελικά σε ένα σύστημα από «παραθυράκια» που εξυπηρετεί ιδιαίτερα συμφέροντα.

Για έλλειψη οράματος κατηγορούνται πολλές φορές οι ηγέτες πολιτικοί.

Η σπουδαιότητα του οράματος[]

Το όραμα είναι κινητήρια δύναμη της επίτευξης στόχων που παρασύρει σε ατομικό ή συλλογικό εθελοντισμό. Όταν το όραμα είναι κοινό, αποτελεί την «ομπρέλα» κάτω από την οποία συντάσσονται με κοινή πίστη οι ομάδες που στηρίζουν κινήματα για μια προοπτική.

Οραματισμός και δημιουργικότητα[]

Οι μορφές που σχηματοποιούνται στη συνείδηση και δεν οφείλονται στις αισθήσεις, μας βοηθούν να κάνουμε βήματα πέρα από την εμπειρία. Οι ανακαλύψεις, πρακτικές και θεωρητικές, κυοφορούνται ως οράματα πριν πραγματοποιηθούν. Ο οραματισμός που συντελεί στη δημιουργικότητα γίνεται εμφανής και στα έργα των καλλιτεχνών.

Πνευματικότητα και οράματα[]

Στον πνευματισμό, συμπεριλαμβανομένου και του μυστικισμού, τα οράματα αφορούν τις εμπνεόμενες απεικονίσεις μελλοντικών καταστάσεων, υπερφυσικών όντων κλπ. Οι θρήσκοι πιστεύουν πως τα οράματα προέρχονται από θεότητες που παρουσιάζονται είτε απ' ευθείας στους ανθρώπους είτε διαμέσου των προφητών.

Θρησκευτικά οράματα εμφανίζονται συχνά στις Βίβλους, όπως για παράδειγμα στην Αποκάλυψη του Ιωάννου.

Από οράματα κατακλύζονται επίσης και οι προφητείες του Νοστράδαμου.

Προσευχή και οραματισμός της ευχής[]

Σε ορισμένες περιπτώσεις η προσευχή γίνεται προβάλλοντας νοερά την πραγματοποίηση μιας ευχής, τόσο που ο προσευχόμενος «αισθάνεται» ως να έχει ήδη πραγματοποιηθεί, με σκοπό η «αίσθηση» αυτή να αντανακλάται και να επηρεάζει την πραγματικότητα.

Οράματα και Ιατρική[]

Στην περίπτωση που το όραμα γεννάται από ψυχολογικές, νευρολογικές ή αισθητηριακές διαταραχές, δεν θεωρείται πλέον ως αποτέλεσμα του υγιούς μηχανισμού που βοηθά στην σχεδίαση του μέλλοντος. Στις περιπτώσεις αυτές γίνεται αλγοριθμική εκτίμηση του αιτίου που προκαλεί τα οράματα από την Ιατρική με σκοπό τη διαχείριση πιθανών κρίσιμων καταστάσεων.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)Σφάλμα παραπομπής: Υπάρχουν ετικέτες <ref> για κάποια ομάδα με το όνομα «σ», αλλά δεν βρέθηκε καμία αντίστοιχη ετικέτα <references group="σ"/>, ή λείπει η ετικέτα κλεισίματος </ref>

Advertisement