Science Wiki
Advertisement

Αέροπος Β' ο Νεώτερος, ο Λυγκηστής

Aeropus


Κλασσική Εποχή Ηγεμόνες Κλασσικής Εποχής 4ος Αιώνας π.Χ.

Όνομα: Αέροπος Ηγεμονικά Ονόματα

Μακεδονία Ηγεμόνες Μακεδονίας Αργεάδες Αντιπατρίδες Αντιγονίδες
Μακεδονική Αυτοκρατορία Στρατιωτικοί Μακεδονικής Αυτοκρατορίας Έπαρχοι Μακεδονικής Αυτοκρατορίας Ηγεμόνες Μακεδονικής Αυτοκρατορίας
Αθήνα Ηγεμόνες Αθήνας Στρατιωτικοί Αθήνας Πολιτικοί Αθήνας Αττική ‎Ηγεμόνες Αττικής
Σπάρτη Ηγεμόνες Σπάρτης Στρατιωτικοί Σπάρτης Πολιτικοί Σπάρτης Λακωνία ‎Ηγεμόνες Λακωνίας
Θήβα Ηγεμόνες Θήβας Στρατιωτικοί Θήβας Βοιωτία ‎Ηγεμόνες Βοιωτίας
Άργος Ηγεμόνες Άργους Στρατιωτικοί Άργους Αργολίδα ‎Ηγεμόνες Αργολίδας
Κόρινθος Ηγεμόνες Κορίνθου Στρατιωτικοί Κορίνθου Κορινθία ‎Ηγεμόνες Κορινθίας
Φωκίδα ‎Ηγεμόνες Φωκίδας Στρατιωτικοί Φωκίδας
Ήπειρος ‎Ηγεμόνες Ηπείρου
Ιλλυρία ‎Ηγεμόνες Ιλλυρίας
Θράκη Ηγεμόνες Θράκης
Περσική Αυτοκρατορία Ηγεμόνες Περσικής Αυτοκρατορίας Έπαρχοι Περσικής Αυτοκρατορίας Στρατιωτικοί Περσικής Αυτοκρατορίας Πρίγκιπες Περσικής Αυτοκρατορίας
Ρώμη Ηγεμόνες Ρώμης Στρατιωτικοί Ρώμης Πολιτικοί Ρώμης

Αργεάδες

- Αντιβασιλέας της Μακεδονίας (399 - 397 π.Χ.).

- Βασιλέας της Μακεδονίας (396 - 394 π.Χ.).

- Χρονική Περίοδος Διακυβέρνησης: Κλασσική Εποχή, 4ος Αιώνας π.Χ.

- Γέννηση:

- Θάνατος:

Ετυμολογία[]

Ikl.jpg Ηγεμόνες Ikl.jpg
της Μακεδονίας
Αργεάδες


Το όνομα "Αέροπος" ενδέχεται να συνδέεται με την λέξη "Εορδαία"

Γενεαλογία[]

- Οίκος: Αργεάδες.

- Πατέρας: Περδίκκας Β' ο Επιφανής

- Μητέρα: ανώνυμη παλλακίδα (?)

- Αδελφοί:

  • Αλέξανδρος Αβ' (?), ανώνυμος υιός πρίγκιπας-διάδοχος (ετεροθαλής)
  • Αρχέλαος Α' ο Μέγας

- Σύζυγος: ?

- Τέκνα: Παυσανίας Α' ο Λυγκηστής

Βιογραφία[]

- Τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα, κατά την διάρκεια του βίου του, είναι:

Ήταν Αργεάδης και δεν ανήκε στην οικογένεια των ηγεμόνων της Λυγκηστίδας, απλά συγγένευε με αυτήν και ίσως και νυμφεύθηκε και πριγκίπισσα που ανήκε στο Λυγκηστικό Οίκο.

Ωστόσο, έμεινε γνωστός με το παρωνύμιο "Λυγκηστής" ίσως λόγω της καταγωγής της μητέρας του.

Πολλές φορές συγχέεται με τον βασιλέα της Λυγκηστίδας Αέροπο Α', υιό του Αρραβαίου Α'.

Ίσως, διέμενε στην Λυγκηστίδα όταν ο Αρχέλαος κατέλαβε την εξουσία μετά τον θάνατο του πατέρα τους Περδίκκου Β' και φόνευσε τον εξαετή νόμιμο διάδοχο (413 π.Χ.) και έτσι διασώθηκε. (Πιθανώς, όταν ο Αρχέλαος παγίωσε την εξουσία του του επέτρεψε να επιστρέψει στην Μακεδονία).

Πιθανώς, κατείχε σημαντικό αξίωμα επί βασιλείας του Αρχελάου Α', ώστε μετά τον θάνατό του, να ορισθεί (399) επίτροπος του υιού του Ορέστου του Παιδός.

Οι αντίπαλοί του του απέδωσαν τον φόνο του επιτροπευόμενού του (397 π.Χ.)

Ακολούθως, είναι πιθανόν να συνέχισε να ασκεί την αντιβασιλεία και επί του Αρχελάου Β', νεοτέρου υιού του Αρχελάου Α' που επίσης φονεύθηκε (397 π.Χ.) σχεδόν αμέσως.

Τότε τον θρόνο ανέλαβε ο Αμύντας Β' και ο Αέροπος ίσως αναγκάσθηκε να εκπατρισθεί (ίσως στην Λυγκηστίδα).

Επανήλθε μετά την ανατροπή και τον φόνο του Αμύντου Β' από τον βασιλέα της Ελιμείας Δέρδα Β' αλλά πλέον ως βασιλέας (396 π.Χ.)

Το 394 π.Χ., προσπάθησε, χωρίς επιτυχία, να εμποδίσει την διάβαση από τη Μακεδονία του βασιλέα της Σπάρτης Αγησιλάου Β' που επέστρεφε από την Ασία, προφανώς επειδή είχε προσχωρήσει στην συμμαχία Άργους-Θήβας-Αθήνας-Κορίνθου.

Απέθανε από ασθένεια (394 π.Χ.).

Διαδοχή[]

Τον διαδέχθηκε ο υιός του Παυσανίας Α' που μετά από βασιλεία ενός έτους ανατράπηκε από τον Αμύντα Γ', πρόγονο του Μ. Αλεξάνδρου.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement