Science Wiki
Advertisement

Αβιογένεσις

abiogenesis , spontaneus generation


Γένεση Γενέσεις
Θεολογία Θεογένεση Θεογονία Οντογένεση Ανθρωπογένεση
Κοσμολογία Πολυσυμπαντογένεση Συμπαντογένεση Κοσμογένεση Κοσμογονία Αστρογένεση Πλανητογένεση Γαλαξιογένεση
Φυσική Υλογένεση Ενεργειογένεση Βαρυογένεση Λεπτογένεση
Γεωλογία Ορογένεση Ηπειρογένεση Ωκεανογένεση
Βιολογία Οντογένεση Βιογένεση Εμβιογένεση Αβιογένεση Παρθενογένεση Κυτταρογένεση Ιστογένεση Μονογονία Αμφιγονία Ετερογονία Ενδογονία Επιγονία

Αβιογένεση

- Είναι η θεωρία δημιουργίας έμβιων οργανισμών από αβιοτικά υλικά.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Αβιογένεση" σχετίζεται ετυμολογικά με τις λέξεις: "βίος" + "γένεση".

Εισαγωγή[]

Αβιογένεση. Απλοϊκή και σύνθετη περίπτωση.

Αβιογένεση. Σχηματικός πίνακας δημιουργίας πρωτεϊνών από ανόργανα στοιχεία

Είναι η αρχεβίωση ή αρχεγονία.

Θεωρία σύμφωνα με την οποία οι έμβιοι οργανισμοί είναι δυνατό να γεννηθούν αυτόματα από τη "μη ζώσα" ύλη (από ανόργανα συστατικά).

Πρώτος υποστήριξε τη θεωρία της αυτόματης γένεσης ο Αριστοτέλης, που πίστευε ότι τα χέλια σχηματίζονται από τη λάσπη μέσα στην οποία ζουν.

Κατά το 17ο αι. επίστευαν στην αρχή της αυτόματης γένεσης και των ανώτερων ακόμη οργανισμών, η μελέτη όμως της πολύπλοκης οργάνωσης των ανώτερων φυτών και ζώων ήταν αρκετή για να καταρρίψει τη θεωρία αυτή και χωρίς πειραματική απόδειξη.

Αργότερα η εφεύρεση του μικροσκοπίου αποκάλυψε στον άνθρωπο τον άγνωστο μέχρι τότε Μικρόκοσμο των μικροοργανισμών.

Η παρατήρηση πως οι περισσότεροι μικροοργανισμοί (κυρίως τα βακτηρίδια) υπάρχουν σε αφθονία στις ουσίες που βρίσκονται σε αποσύνθεση, έστρεψε και πάλι πολλούς επιστήμονες στην ιδέα της αυτόματης γένεσης.

Το 1765 ο Σπαλαντζάνι και το 1862 ο Pasteur απέδειξαν πειραματικά πως και οι μικροοργανισμοί ακόμη προέρχονται από την αναπαραγωγή άλλων προϋπαρχόντων οργανισμών και πως είναι αδύνατη η αυτόματης γένεσης ζώντων οργανισμών από την ανόργανη ύλη.

Η νέα θεωρία διατυπώθηκε με τη φράση "πάσα ζωή εκ της ζωής". Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή ο μετασχηματισμός της ανόργανης ύλης σε οργανική μπορεί να γίνει μόνο στους έμβιους οργανισμούς, υπάρχει δηλ. ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ του ανόργανου και του οργανικού κόσμου, το οποίο σήμερα, μετά και από την ανακάλυψη και μελέτη των ιών, αμφισβητείται από πολλούς ερευνητές.

Ανεξάρτητα όμως από τις δύο διαφορετικές αυτές αντιλήψεις, σήμερα αρκετοί μελετητές δέχονται την αβιογένεση ως τη μόνη ικανή θεωρία που θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα της προέλευσης της ζωής στη Γη. Πιστεύεται δηλ. πως σε ένα στάδιο της εξέλιξης της Γης η ανόργανη ύλη βρέθηκε κάτω από κατάλληλες συνθήκες και μετατράπηκε σε οργανική με στοιχεία πρωτοπλασματικά.

Το Πείραμα Miller[]

Αβιογένεση. Πείραμα Miller. Αναπαράσταση

Αβιογένεση. Πείραμα Miller. Αναπαράσταση

To έτος 1952 o Stanley Lloyd Miller, επιτέλεσε ένα σημαντικό πείραμα στο πανεπιστήμιο του Σικάγου.

Συγκεκριμένα, τοποθέτησε σε μία υάλινη σφαιρική ηλεκτρολυτική συσκευή ύδωρ, αμμωνία, μεθάνιο και υδρογόνο καθώς και δύο ηλεκτρόδια από βολφράμιο.

Οι χημικές αυτές ουσίες προφανώς αποτελούν μια προσέγγιση των συστατικών που κυριαρχούσαν στην Ατμόσφαιρας όπως αυτή διαμορφωνόταν πριν δισεκατομμύρια έτη στην Γη.

Στη συνέχεια θέρμανε την συσκευή ενώ ταυτόχρονα διοχέτευσε Ηλεκτρικό Ρεύμα. Έτσι μέσα στην συσκευή δημιουργήθηκαν ηλεκτρικές εκκενώσεις.

Ακολούθησε η επιτέλεση πολυποίκιλων χημικών αντιδράσεων και τελικά εμφανίσθηκαν στην συσκευή πέντε αμινοξέα, τα οποία ως γνωστόν αποτελούν θεμελιώδη συστατικά των πρωτεϊνών. Τελικά το 15% του μεθανίου μετατράπηκε σε οργανική ύλη.

Ο Miller κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είχε συγκροτήσει με την πειραματική διάταξή του μια θεμελιώδη κατάσταση που αναπαριστούσε τη διαδικασία αβιογένεσης στη Γη. Οπότε είχε αποδειχθεί ότι είναι δυνατή η δημιουργία ζωής από ανόργανη ύλη.

Όμως πολλοί επιστήμονες θεώρησαν απίθανο να επαναληφθεί σε μία εβδομάδα, στο εργαστήριο αυτό η διαδικασία που εξελίχθηκε στη Φύση σε διάρκεια πολλών εκατομμυρίων ετών.

Από τότε μέχρι την Σύγχρονη Εποχή αναπτύχθηκαν πάμπολλες απόψεις για τις συνθήκες που μπορεί να επικρατούσαν στην ατμόσφαιρα και την επιφάνεια της Γης, κατά τα αρχικά της στάδια, και το ερώτημα της αβιογένεσης παραμένει πάντοτε επίκαιρο.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement