Science Wiki
Advertisement

Αθεϊσμός

godlessness, Atheism


Αθεΐα

Η απατηλή κατοχή της Απόλυτης Αλήθειας

Αθεϊσμός

Αθεΐα
Επιστήμη

Αθεΐα

Αθεϊσμός

Αθεϊσμός
Αγνωστικισμός

Αθεϊσμός

Επικούρειο Παράδοξο

Επιστημονική Θεωρία
Φυσικές Θεωρίες
Χημικές Θεωρίες
Γεωλογικές Θεωρίες Βιολογικές Θεωρίες
Οικονομικές Θεωρίες

Επιστημονική Θεωρία
Φυσική Θεωρία Χημική Θεωρία Γεωλογική Θεωρία Βιολογική Θεωρία Οικονομική Θεωρία

Στάδια ανάπτυξης μίας Επιστημονικής Θεωρίας

Αθεΐα

Αθεΐα Θρησκεία

- Μία θεωρία.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Αναγωγισμός" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "αναγωγή".

Στα πρώιμα αρχαία Ελληνικά, το επίθετο άθεος (από το στερητικό α + θεός) σήμαινε εκείνον που ήταν "χωρίς θεούς" ή εκείνον που του "έλειπε η πίστη στους θεούς".

Η λέξη απέκτησε ένα επιπρόσθετο νόημα κατά τον 5ο π.Χ. αιώνα, οπότε και εξέφραζε την πλήρη έλλειψη σχέσεων με τους θεούς, δηλαδή σήμαινε "αρνητής των θεών, άθρησκος, ανόσιος", είχε δε βαρύτερες συνυποδηλώσεις από τον όρο ασεβής. Οι σύγχρονες μεταφράσεις των κλασικών κειμένων μερικές φορές αποδίδουν το "άθεος" ως "αθεϊστής". Υπήρχε επίσης το αφηρημένο ουσιαστικό αθεότης: "αθεϊσμός".

Ο Κικέρων μετέγραψε τη λέξη στα λατινικά με τη μορφή "atheos". Η συζήτηση περί αθέων υπήρξε έντονη στη διαμάχη μεταξύ των πρώτων Χριστιανών και των παγανιστών, με την κάθε πλευρά να χαρακτηρίζει αθεϊσμό τις πεποιθήσεις της αντίπαλης.

Ο A.B. Drachmann (1922, p.5) παρατηρεί:

Αθεϊσμός και αθεϊστής είναι λέξεις που διαμορφώθηκαν από ελληνικές ρίζες και με ελληνικές καταλήξεις. Εντούτοις δεν είναι [αρχαίες, ΣτΜ] ελληνικές· η μορφή τους δεν είναι σύμφωνη προς την ελληνική χρήση. Στα ελληνικά έλεγαν άθεος και αθεότης· Σ' αυτές αντιστοιχούν με σχετική ακρίβεια οι αγγλικές λέξεις ungodly (ανευλαβής) και ungodliness (ανευλάβεια, ασέβεια). Ακριβώς όπως και η λέξη ungodly [στα αγγλικά], ο όρος άθεος χρησιμοποιούνταν ως σοβαρή μομφή και ηθική καταδίκη· αυτή είναι μια παλιά χρήση της λέξης, και δη η παλαιότερη που μπορεί να εντοπιστεί. Μόνο μεταγενέστερα βρίσκουμε τη λέξη να χρησιμοποιείται για να δηλώσει ένα συγκεκριμένο φιλοσοφικό δόγμα.

Ορισμός[]

Αθεϊσμός ονομάζεται η οντολογική θέση που αντίκειται στον θεϊσμό, και περιλαμβάνει τόσο τις απόψεις εκείνων που δεν έχουν πίστη στην ύπαρξη θεοτήτων, όσο κι εκείνων που αρνούνται ρητά ότι υπάρχουν τέτοιες οντότητες (δηλ. η απουσία ή η άρνηση της θεϊστικής πίστης).

Ιστορία[]

Αθεΐα

Αθεΐα

Κατά την αρχαιότητα, η Επικούρεια φιλοσοφία περιέκλειε αθεϊστικές απόψεις, αλλά εξαφανίσθηκε από την ελληνική και τη ρωμαϊκή φιλοσοφική παράδοση καθώς αυξανόταν η επιρροή του Χριστιανισμού.

Κατά την εποχή του διαφωτισμού, η έννοια του αθεϊσμού αναδύθηκε εκ νέου ως κατηγορία εναντίον εκείνων που αμφισβητούσαν το θρησκευτικό "status quo", αλλά μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα είχε γίνει η φιλοσοφική τοποθέτηση μιας αυξανόμενης μειονότητας. Μέχρι τον 20ο αιώνα, παράλληλα με την εξάπλωση του ορθολογισμού και του ανθρωπισμού, ο αθεϊσμός είχε γίνει μια κοινότοπη τοποθέτηση, κυρίαρχη ιδίως μεταξύ των επιστημόνων.

Παραλλαγές Αθεϊσμού[]

Όπως συμβαίνει και με παρόμοιες μη-ντεϊστικές έννοιες στον αγνωστικισμό, δεν υπάρχουν θέσεις που να μπορούμε να πούμε ότι τις προσυπογράφουν όλοι οι αθεϊστές.

Πολλοί αθεϊστές όντως μοιράζονται κοινές ανησυχίες σχετικά με τις αποδείξεις και την επιστημονική μέθοδο, αλλά υποστηρίζουν ότι ο αθεϊσμός δεν είναι ούτε θρησκεία ούτε ένα παγιωμένο σύστημα πεποιθήσεων.

Συναφή κινήματα[]

  • φυσισμός (physicalism)
  • οντολογική φυσιοκρατία (metaphysical naturalism)

Αθεΐα και Επιστήμες[]

Αθεΐα και Φυσική[]

Σύμφωνα με την Φυσική Κοσμολογία, όλα ξεκίνησαν από 3 έννοιες

  • Το Τίποτα (ή αλλιώς Κενό) (0)
  • το αντίθετό του, το Κάτι (ή αλλιώς Υλοενέργεια) (1)
  • και την σχέση (ή πράξη) μεταξύ τους 0+1 =1

Ξεκινώντας από αυτά η σύγχρονη Μαθηματικο-φυσική Επιστήμη δομεί όλο το περιεχόμενό της που ταυτίζεται με ότι ονομάζουμε "Πραγματικότητα"

Τα Μαθηματικά και η Φυσική λοιπόν ακολουθούν (εκλαϊκευτικά πάντα) την διαδικασία: 0+1= 1, 1+1 = 2, 2+1 =3, 3+1 = 4, ..., 5000 +1 = 5001, ...

Με αυτήν την επαγωγική διαδικασία, δηλαδή, συνδυάζοντας τον "νέο" Φυσικό Νόμο (π.χ. 30) με τον "παλαιό" (δηλ. το 1) παράγονται (ή εξηγούνται) τα Πάντα.

Οι Φυσικοί (όπως οι αρχαιολόγοι) δεν έχουν, προφανώς, μελετήσει όλα τα αναρίθμητα Φυσικά Φαινόμενα ούτε έχουν βρει όλους τους Φυσικούς Νόμους που τα διέπουν

π. χ . δεν μελέτησαν ακόμη το Φαινόμενο "5690456". Γνωρίζουν όμως ότι και αυτού η εξήγηση

θα εντάσσεται στην συνήθη διαδικασία δηλ. 5690455 + 1 = 5690456

Δηλαδή οι Φυσικοί έχουν ξεθάψει τον "αρχαίο ναό" και απλά ταυτοποιούν τα συνεχώς ανακαλυπτόμενα ατάκτως ερριμμένα "ευρήματα" στο "Σχέδιο Κατασκευής" του.

Αυτό που ονομάζουμε "θεϊκή σοφία κατασκευής" (π.χ. 2 πνεύμονες, 2 νεφρά, οργανικά συστήματα κλπ κλπ) είναι απλά οι μαθηματικές συμμετρίες του Σύμπαντος που σχετίζονται άμεσα με την "Αρχή Διατήρησης Ενέργειας" και αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της Φυσικής

Που θα μπορούσε λοιπόν να μπει ο Θεός?

Σε κάποια "θραύση" αυτής της Μαθηματικής Διαδικασίας

π.χ. εκεί που διατίθεται ύλη μόνον για πέντε άρτους, να δημιουργηθεί ένας επιπλέον, δηλαδή έξι.

Αλλά, αν κάποτε ανακαλυπτόταν ότι σε κάποιο Φυσικό Φαινόμενο συνέβαινε "έξωθεν Θεϊκή επέμβαση" δηλ. Παραβίαση Φυσικού Νόμου

δηλ. εκλαϊκευτικά, 8000 + 1 να μην δίνει 8001 αλλά κάτι άλλο τότε θα κατέρρεε όλο το Αριθμητικό Σύστημα και θα συμπαρέσυρε τα Πάντα.

Δηλαδή μία απειροελάχιστη "παρέκκλιση" (κάτι απαραίτητο στο Θαύμα) θα οδηγούσε την ακαριαία κατάρρευση του Σύμπαντος ακριβώς όπως εδώ: youtube.com

Θα μπορούσε κάποιος, όμως, να θεωρήσει όχι Θεό "επεμβαίνοντα" αλλά Θεό "παρατηρητή"

Όμως, σύμφωνα με την Κβαντική Φυσική, ο Παρατηρητής είναι ενταγμένος στο Σύμπαν (δηλ. συμπεριλαμβάνεται στις Εξισώσεις των Φυσικών Νόμων) καθώς και ένα επιπλέον φωτόνιο που απαιτείται για την παρατήρηση αρκεί για την προαναφερθείσα κατάρρευση

Τέλος, θα μπορούσε κάποιος να θεωρήσει, μόνον, ύπαρξη Θεού ως "Αρχικού Δημιουργού" Αλλά ακόμη και αυτό είναι ασύμβατο με το Επιστημονικό Οικοδόμημα της Φυσικής καθώς θα "έβαζε με το χέρι" έναν περισσευούμενο όρο στις αρχικές εξισώσεις κάτι που αντίκειται σe μία επίσης θεμελιώδη αρχή της Φυσικής, την Λεπίδα Occam

Εν ολίγοις, η παραδοχή "Ύπαρξης Θεού", με οποιανδήποτε μορφή, και να προσδώσει κάποιος στην έννοια αυτή, οδηγεί μαθηματικά σε άρνηση Φυσικής και τελικά σε άρνηση Λογικής και άρνηση Πραγματικότητας.

Αθεΐα και Θεωρία Κατασκευαστή (του Ντέιβιντ Ντόιτς)[]

Αθεΐα και Μαθηματικό Σύμπαν ή δομογονία [βλ. mathematical structure] (του Μαξ Τέγκμαρκ)[]

Αθεΐα και Βιολογία[]

Αθεΐα και Φιλοσοφία της Νευροεπιστήμης[]

  • φιλοσοφία της νευροεπιστήμης (philosophy of neuroscience)
    • χρήση της θεωρίας πληροφορίας και της τοπολογίας για την περιγραφή ιδεατών εγκεφάλων (δεν υπάρχει μόνο ένα αποδεκτό γενικό σχέδιο) που εμφανίζουν προσωπότητα [προσωποσύνη / personhood]

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Ιστογραφία[]

Atheist associations and communities


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement