Science Wiki
Advertisement

Αθηνόδωρος

Athenodorus


Μισθοφορά
Μισθοφόροι Στρατιωτικοί Κλασσικής Εποχής Μισθοφόροι Στρατιωτικοί Περσικής Αυτοκρατορίας

Κλασσική Εποχή Στρατιωτικοί Κλασσικής Εποχής 4ος Αιώνας π.Χ.

Όνομα: Αθηνόδωρος Ηγεμονικά Ονόματα

Αθήνα Ηγεμόνες Αθήνας Στρατιωτικοί Αθήνας Πολιτικοί Αθήνας Αθηναίοι Αττική ‎Ηγεμόνες Αττικής
Σπάρτη Ηγεμόνες Σπάρτης Στρατιωτικοί Σπάρτης Πολιτικοί Σπάρτης Λακωνία ‎Ηγεμόνες Λακωνίας Λακωνία Λάκωνες Λακεδαιμόνιοι
Θήβα Ηγεμόνες Θήβας Στρατιωτικοί Θήβας Θηβαίοι Βοιωτία ‎Ηγεμόνες Βοιωτίας
Άργος Ηγεμόνες Άργους Στρατιωτικοί Άργους Αργείοι Αργολίδα ‎Ηγεμόνες Αργολίδας
Κόρινθος Ηγεμόνες Κορίνθου Στρατιωτικοί Κορίνθου Κορίνθιοι Κορινθία ‎Ηγεμόνες Κορινθίας
Φωκίδα ‎Ηγεμόνες Φωκίδας Στρατιωτικοί Φωκίδας Φωκείς
Πελοπόννησος ‎Ηγεμόνες Πελοποννήσου Πελοποννήσιοι
Μέση Ελλάδα ‎Ηγεμόνες Μέσης Ελλάδας Έλληνες
Θεσσαλία Θεσσαλική Ομοσπονδία ‎Ηγεμόνες Θεσσαλίας Θεσσαλοί
Ήπειρος ‎Ηγεμόνες Ηπείρου Ηπειρώτες
Μακεδονία Ηγεμόνες Μακεδονίας Στρατιωτικοί Μακεδονίας Στρατιωτικοί Μακεδονικής Αυτοκρατορίας Μακεδόνες
Θράκη Ηγεμόνες Θράκης Θράκες
Κρήτη Ηγεμόνες Κρήτης Κρήτες
Αιγαία Θάλασσα Ηγεμόνες Αιγαίας Θάλασσας
Ιόνια Θάλασσα Ηγεμόνες Ιόνιας Θάλασσας
Ασιατική Αιολίδα Ηγεμόνες Ασιατικής Αιολίδας Αιολείς
Ασιατική Ιωνία Ηγεμόνες Ασιατικής Ιωνίας Ίωνες
Ασιατική Δωρίδα Ηγεμόνες Ασιατικής Δωρίδας Δωριείς
Σικελία Ηγεμόνες Σικελίας Σικελιώτες
Κάτω Ιταλία Ηγεμόνες Κάτω Ιταλίας Ιταλιώτες
Κυρήνη Ηγεμόνες Κυρήνης Κυρηναίοι
Καρχηδόνα Ηγεμόνες Καρχηδόνας Στρατιωτικοί Καρχηδόνας Καρχηδόνιοι
Φοινίκη Ηγεμόνες Φοινίκης Φοίνικες
Περσική Αυτοκρατορία Ηγεμόνες Περσικής Αυτοκρατορίας Έπαρχοι Περσικής Αυτοκρατορίας Στρατιωτικοί Περσικής Αυτοκρατορίας Πρίγκιπες Περσικής Αυτοκρατορίας Πέρσες

- Στρατηγός της Αθήνας.

- Μισθοφόρος στρατιωτικός, της Θράκης και της Περσικής Αυτοκρατορίας

- Χρονική Περίοδος Ακμής: Κλασσική Εποχή, 5ος Αιώνας π.Χ.

- Γέννηση:

- Θάνατος:

Ετυμολογία[]

Το όνομα "Αθηνόδωρος" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "[[ ]]".

Καταγωγή[]

- Οίκος:

- Πατέρας:

- Μητέρα:

- Σύζυγος:

- Τέκνα:

Βιογραφία[]

Τα σπουδαιότερα γεγονότα του βίου του είναι:

Ο στρατηγός Χαρίδημος κατά την πολιτικήν του εκείνην εις την Θράκην αποστολήν προέβη εις μίαν ασύνετον πολιτικήν ενέργειαν απέναντι του Θρακός Μιλτοκύθου, αποδεδειγμένου φίλου των Αθηναίων.

Ο Μιλτοκύθης επί της εποχής ακόμη του Κότυος ένεκα της ασταθείας του Κότυος προς τους Αθηναίους απεστάτησεν απ' αυτόν.

Πλην ο Χαρίδημος τον Μιλτοκύθην, τον πάντοτε φίλον των Αθηναίων και ως εκ τούτου αποστατήσαντα από τον Κότυν, προδοθέντα υπό του Θρακός Σμικυθίωνος, τον παρέδωκεν εις τους Καρδιανούς, τους εχθρούς των Αθηναίων, οίτινες αναγαγόντες αυτόν εις το πέλαγος μαζί με τον υιόν του, τον μεν υιόν παρουσία του πατρός κατέσφαξαν, τον δε Μιλτοκύθην κατεπόντισαν.

Το συμβάν τούτο, ως ήτο επόμενον, δυσαρέστησε και κατέπληξε τους Θράκας.

Ο δε Αθηναίος στρατηγός Αθηνόδωρος, ο οποίος ήταν πολιτικός σύμβουλος και στρατηγός του Βηρισάδου, ιδών την ευκαιρίαν και επωφεληθείς εξ αυτής συνήψε συμμαχίαν με τον Βηρισάδην και τον Αμάδοκον και ετοιμάσθηκε για πόλεμο κατά του Κερσοβλέπτου.

Ούτος όμως φοβηθείς υπέγραψε τας υπό του Αθηνοδώρου προταθείσας συνθήκας, κατά τας οποίας ο Κερσοβλέπτης ώμοσε προς τους Αθηναίους και τους αδελφούς του και ανεγνώρισεν, όπως το βασίλειον της Θράκης ανήκη από κοινού εις τους τρεις αδελφούς, εις τρία διηρημένον, όλοι δε να διατελούν υπό την προστασίαν των Αθηναίων.

Αναφέρεται επίσης από τον Πολύαινο ως νικητής του Φωκίωνος στον Αταρνέα.(361 π.Χ.)?

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

  • "Ιστορία Ελληνικού Έθνους". Εκδοτική Αθηνών, 1974.
  • "Ιστορία της Aρχαίας Ελλάδας". Russell Meiggs & John Bury. Εκδόσεις Καρδαμίτσα, 1998.

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement