Science Wiki
Advertisement

Αιγυπτιακή Θρησκεία

Egyptian Mythology


Θεός
Θρησκεία
Θεοί Γης
Θρησκείες Γης
Σουμεριακή Θρησκεία
Ακκαδική Θρησκεία
Βαβυλωνιακή Θρησκεία
Ασσυριακή Θρησκεία
Χετταϊκή Θρησκεία
Χαναναϊκή Θρησκεία
Φοινικική Θρησκεία
Αιγυπτιακή Θρησκεία
Ολυμπιακή Θρησκεία
Ρωμαϊκή Θρησκεία

Η θεά Ίσις, Καλλιτεχνική Αναπαράσταση

Η Αιγυπτιακή Θρησκεία είναι η θρησκεία που διαμορφώθηκε στην αρχαία Αίγυπτο και εκτείνεται χρονικά σε μια περίοδο 3.000 περίπου ετών, πριν την έλευση του Χριστιανισμού και του Ισλαμισμού.

Ταξινόμηση[]

Θώθις.

Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις των Αιγυπτίων στις πρώιμες περιόδους είναι δυνατόν να ομαδοποιηθούν σε πέντε διακριτές ομάδες:

 • Εννεάδα της Ηλιούπολης, με κυρίαρχη θεότητα τον Ώτο (Atum).
 • Ογδοάδα της Ερμούπολης, με κυρίαρχη θεότητα τον Ρα.
 • Τριάδα της Ελεφαντίνης , Κνουμ-Σατέτ-Ανουκέτ, με κυρίαρχη θεότητα τον Κνουμ.
 • Τριάδα των Θηβών, Άμμων-Μουτ-Κχονς, με κυρίαρχη θεότητα τον Άμμωνα.
 • Τριάδα Φθάις - Σεκμέτ - Νεφερτέμ της Μέμφιδας, με κυρίαρχη θεότητα τον Φθα.

Σήθις.

Οι κυρίαρχες πεποιθήσεις αρχαίων Αιγυπτίων συγχωνεύονταν και αλλοιώνονταν ανάλογα με το ποιές ηγετικές ομάδες διεκδικούσαν την πολιτική εξουσία, επιβάλλοντας τις λατρευτικές πεποιθήσεις του ηγεμονικού οίκου τους.

Αρχικά ο Ράις και ο Άμμων συγχωνεύθηκαν σε μία θεότητα, τον Άμμωνα-Ρα και αργότερα ο Ράις απορροφήθηκε με τη σειρά του από τον Ώρο, για να δημιουργηθεί μια νέα θεότητα με το όνομα Ρα-Χεράκτυ.

Ο Φθάις (Ptah) από την άλλη πλευρά, γενόμενος Πτα-Σεκέρ, απορροφήθηκε από τον Οσιρίδα, ο οποίος μετουσιώθηκε σε Φθα-Σεκέρ-Όσιρις.

Το ίδιο συνέβη με τις θηλυκές θεότητες. Η Άθωρ αρχικά απορρόφησε τις ιδιότητες των άλλων θεαινών και με τη σειρά της αφομοιώθηκε στο αρχέτυπο της Ίσιδας.

Ο Σήθις, (Seth), απορρόφησε τις όψεις άλλων 'κακών' θεοτήτων, πολύ περισσότερα μάλιστα αφού υπήρξε αγαπημένος θεός των Υξώς.

Το τέλος των πολλαπλών συγχωνεύσεων κατά την περίοδο της ελληνιστικής επίδρασης στην Αίγυπτο, έμεινε μόνο η τριάδα Όσιρις, Ίσις, Ώρος και ο έχθρός τους Σήθις, όπως φαίνεται στον μύθο του Όσιριδος και της Ίσιδος.

Η τριάδα απορρόφησε αρκετές από τις προγενέστερες θρησκείες, που διατηρούσαν το δικό τους λατρευτικό κέντρο - Άβυδος (Όσιρις), Ντεντερά (Ίσις) και Εντφού (Ώρος).

Η συγχώνευση προχώρησε ακόμη περισσότερο με αποτέλεσμα ο Ώρος να γίνει μία όψη του Όσιριδα και το αντίθετο, οδηγώντας σε ένα είδος ενοθεϊσμού και όχι μονοθεϊσμού όπως συχνά αναφέρεται. Αυτός ο ενοθεϊσμός βέβαια υπήρξε και προγενέστερα, καθώς κατά τον 13ο αιώνα ο Αμένωφις Δ' (Akhenaton) προσπάθησε να εισάγει την ενοθεϊστική λατρεία του Άθωνα, του ίδιου του ηλιακού δίσκου, λατρεία η οποία αργότερα εκτοπίσθηκε.

Η Μονοθεϊστική Περίοδος[]

Ένα σύντομο διάστημα μονοθεϊσμού (Αθωνισμός)συνέβη υπό την βασιλεία του Ακενατόν, εστιασμένη στην ηλιακή θεότητα Άθων (Aten).

Το Αιγυπτιακό Πάνθεον[]

 • Άθων, (Aten), Ο ηλιακός δίσκος.
 • Άθωρ, (Hathor) - "Οίκος του Ώρου", θεά αγελάδα της αγάπης και της μουσικής.
 • Άκερις, (Aker) - "the Bender", Προστάτης του ταξιδεύοντος Ηλίου.
 • Άμμωθις, (Ammut) - "Καταβροχθιστής των Νεκρών", δαίμων που καταβρόχθιζε ψυχές.
 • Άμμων, (Amon) - "ο Κρυμμένος", θηβαϊκός βασιλεύς των νεκρών.
 • Ανέκεθις, (Anqet) - "Εναγκαλίζουσα Κυρία", θεά των υδάτων, Ελεφαντίνη.
 • Άνουβις, (Anubis) - "το Βασιλικό Παιδίο", θεός-τσακάλι της μουμιοποίησης.
 • Άπωφις , (Apep), ο όφις που προσπάθησε να σκοτώσει τον ήλιο.
 • Άφις, (Hapi) - "Δρομέας", Θεός του Νείλου.
 • Άπις, (Hapy) - Ταύρος, προστάτης των πνευμόνων των νεκρών.
 • Ανταίος (Anti) (Nemty)
 • Βουτώ, (Buto) - "Εκείνη που είναι Πράσινη" θεά κόμπρα των Κάτω Αιγύπτου
 • Βάτις, (Bat), αρχαία ουράνια θεά-αγελάδα.
 • Βόστρυς (Wosret)
 • Βούβαστις , (Bastet) - "Καταβροχθίστρια Κυρία" Γάτα, θεά του οίκου.
 • Βήσις, (Bes) Νάνος θεός της μουσικής και των πολεμικών επιχειρήσεων.
 • Βήπαθις, (Wepwawet) - "Εκείνος που ανοίγει τους δρόμους", ψυχοπομπός.
 • Γήβις, (Geb) - "Γη", θεός της Γης.
 • Δωμύτεφις, Duamutef - "Εκείνος που υμνεί την μητέρα του" Προστάτης του στομάχου των θεών.
 • Έκηθις, (Heket), θεά-βάτραχος του απείρου.
 • Θώθις, (Thoth) - "Οδηγός", θεός-ίβις της σοφίας και της σελήνης
 • Ίμωθις, (Imhotep) - "Εκείνος που ερχεται εν ειρήνη", γιος του Φθά.
 • Ίσις, (Isis) - "ο Θρόνος", θεά της μαγείας.
 • Ίψηθις, (Imsety) - "ο Ευγενικός", προστάτης του ήπατος του νεκρού.
 • Κεβέσνυφις, (Qebehsenuef) - "Εκείνος που δροσίζει τον αδελφό του", Προστάτης των σπλάχνων του νεκρού.
 • Κήθη , (Qetesh) - "Ιερή", Σημιτική θεά της Φύσης.
 • Κέπρις, (Khepera) - "Εκείνος που έρχεται σε Ύπαρξη", θεός-σκαραβαίος του ανατέλλοντος ηλίου.
 • Μίνις, (Min) - "ο Σταθερός", θεός της αρσενικής γονιμότητας
 • Μόνθις, (Montu) - "Νομάδας", αιγυπτιακός θεός του πολέμου.
 • Μύθις, (Mut) - "Μητέρα", θηβαϊκή Μητέρα-Θεά.
 • Μνεύις (Mnewer) Ταυρόμορφος θεός της Ηλιούπολης
 • Μερσεγήρα, (Meretseger) - "Εκείνη που αγαπά τη σιγή", θεά της Κοιλάδας των Βασιλέων.
 • Μέσκενθις, Meshkhent - "Γενέθλιος τόπος", προστάτιδα θεά της γέννησης.
 • Μήθις, (Ma'at) - "Αλήθεια", θεά της τάξης και της αλήθειας.
 • Μίχωσις, (Mihos) - "Αληθής έμπροσθέν τους", θεός-λέων, υιός της Μπαστέτ.
 • Νέφρεθις, (Nefertem) - "Λωτός", θεός του λωτού, Μέμφις.
 • Νήιθις, (Neith) - "Εκείνη που είναι", θεά του πολέμου και της ύφανσης
 • Νέχβεθις, (Nekhebet) - "Εκείνη που ανήκει στην Νεκχέμπ" θεά-όρνεο της Άνω Αιγύπτου
 • Νέφθυς, (Nephthys) - "Κυρία του Οίκου" Αδελφή της Ίσιδας, σύζυγος του Σετ
 • Νύνος , (Nun) - "Άβυσσος" θεός των αρχέγονων υδάτων.
 • Νύτις, (Nut) - "Ουρανός", θεά του ουρανού.
 • Όνουρις, (Onuris) - "Sky-Bearer" Πολεμιστής και ουράνιος θεός της Αβύδου.
 • Όσιρις, (Osiris) - "Εκείνος που βλέπει τον Θρόνο" Κύριος της μεταθανάτιας ζωής.
 • Ράις, (Re) - "Ήλιος", δημιουργός θεός του ήλιου.
 • Σάθις, (Satet), θεά του Νείλου και της γονιμότητας.
 • Σέχμεθις, (Sekhmet) - "Ισχυρό Θηλυκό", θεά του πολέμου και της καταστροφής.
 • Σέλκεθις, Selket - "Εκείνη που αναπνέει" θεά-σκορπιός της μαγείας.
 • Σέραπις , (Serapis) Συγκριτική θεότητα της μεταθανάτιας ζωής.
 • Σέσχαθις, (Seshat) - "Κυρία Γραφέας", θεά της μέτρησης.
 • Σήθις, (Seth) - "To Dazzle", θεός του χάους, σκότωσε τον Οσίριδα.
 • Σώος, (Shu) - "Ξηρός", θεός του αέρα.
 • Σώχος, (Sobek) - "ο Παρατηρητής", θεός των κροκοδείλων.
 • Σώκρις, (Sokar), θεός της νεκρόπολης της Μέμφιδας.
 • Σώσις, (Sopdet), θεά του αστέρα Σείριος.
 • Τώρεθις, (Tauret) - "η Μεγάλη", θεά των γυναικών και του οίκου.
 • Τέφνυθις (Tefnut), θεά της υγρασίας και της βροχής.
 • Φθάις, (Ptah) - "Δημιουργός" Μουμιοποιημένος θεός δημιουργός.
 • Χόνσος, (Khonsu) - "Ταξιδιώτης", θηβαϊκός θεός της σελήνης.
 • Χνέμις, (Χνεύις) (Khnemu) - "Προστάτης/Εμπλουτιστής" θεός της πλημμύριδας του Νείλου.
 • Χέος, (Heh), θεός του Απείρου.
 • Ώτωμις, (Atum) - "ο Πλήρης", θεός του δύοντος Ηλίου.
 • Ώρος, (Horus) - "Υψηλά, Άνω", θεός ιέραξ του Ηλίου.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]
Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement