Αιμόλυσις

[1]Είναι ένα Βιολογικό Φαινόμενο.

Είναι η πρόωρη καταστροφή των ερυθροκυττάρων.


Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία " Αιμόλυση" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "λύση".


Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Διάρρηξη των ερυθροκυττάρων με συνέπεια την απελευθέρωση της αιμοσφαιρίνης, που προκαλείται από την έκθεσή τους σε υπότονο διάλυμα.

Ανάλυση[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Διακρίνεται σε

  • οξεία και
  • χρόνια,
  • εξωαγγειακή και
  • ενδαγγειακή.

Η συχνότερη εξωαγγειακή αιμόλυση είναι η αυτοάνοση αιμολυτική αναιμία, ενώ συχνότερη ενδαγγειακή είναι η ασύμβατη μετάγγιση αίματος.

Οι αιμολυτικές αναιμίες ταξινομούνται σε αυτές που αφορούν κυτταρικές ανωμαλίες λόγω ενδογενών ανωμαλιών των ερυθρών και σε αυτές που αφορούν εξωκυττάριες ανωμαλίες.

Σε μια αιμολυτική αναιμία η αντίδραση Coombs (άμεση, έμμεση) και η εξέταση του περιφερικού αίματος κατευθύνουν τη διάγνωση του είδους της αιμολυτικής αναιμίας.

Λοιπά εργαστηριακά ευρήματα είναι

  • ο αυξημένος αριθμός δικτυοερυθροκυττάρων,
  • η αύξηση της γαλακτικής αφυδρογονάσης και της έμμεσης χολερυθρίνης και
  • η ελάττωση της απτοσφαιρίνης του ορού.


Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.