FANDOM


Αιτιότης

Causality


Causality-01-goog

Αιτιότητα Αιτιοκρατία αιτιολογία αιτία

Causality-01-goog

Αιτιότητα Αιτιοκρατία

- Μία ιδιότητα.

ΕτυμολογίαEdit

Η ονομασία "Αιτιότητα" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "αιτία".

ΟρισμόςEdit

- Αιτιότητα είναι η χρονική πρόταξη του αιτίου σε σχέση με το αποτέλεσμα, κατά την εξέλιξη ενός φυσικού φαινόμενου.

- Αιτιότητα είναι η σχέση μεταξύ αιτίου και αιτιατού.

ΕισαγωγήEdit

Με άλλα λόγια υπάρχει αιτιώδης συνάφεια δύο καταστάσεων, όταν είναι βέβαιο ότι η δεύτερη κατάσταση προέκυψε εξ αιτίας της πρώτης.

Τόσο το αίτιο, όσο και το αιτιατό (ή αποτέλεσμα) μπορεί να είναι γεγονότα, δηλαδή μεταβολές που επήλθαν στον πραγματικό Κόσμο.

Γιά παράδειγμα, το πάτημα ενός διακόπτη είναι το αίτιο και η φωτοβόληση (δηλ. άναμμα) της λάμπας είναι το αιτιατό.

Η σχέση (η συνάφεια) συνίσταται στο ότι η λάμπα άναψε επειδή είχε πατηθεί ο διακόπτης και βεβαίως δεν θα είχε ανάψει αν δεν είχε πατηθεί ο διακόπτης.

Όμως μπορούν (το αίτιο ή/και το αιτιατό) να μην αποτελούν γεγονότα, δηλαδή μεταβολές στον αντικειμενικό κόσμο.

Για παράδειγμα η διατήρηση του σκότους σε ένα κλειστό δωμάτιο με λάμπα και διακόπτη οφείλεται στο ότι δεν πατήθηκε ο διακόπτης. Υφίσταται αιτιώδης συνάφεια ανάμεσα στη ύπαρξη (και στη διατήρηση) μιας κατάστασης και στην έλλειψη (ή στην παράλειψη) μιάς δράσης (ενός γεγονότος ή μιας πράξης).

Σημείωση�: ένα γεγονός χαρακτηρίζεται ως πράξη όταν η μεταβολή που επέρχεται στον πραγματικό κόσμο οφείλεται στην ανθρώπινη βούληση.

Η αιτιώδης συνάφεια δεν αναφέρεται αποκλειστικά στη σχέση μεταξύ δύο και μόνον γεγονότων ή καταστάσεων, αλλά μπορεί (και συνήθως αυτό συμβαίνει) να αποτελεί μια αιτιακή διαδοχή (μια αλυσσίδα) μεταξύ αιτίων και αιτιατών.

Βασικό ρόλο στην έννοια της αιτιότητας (της αιτιώδους συνάφειας) δηλαδή της διαδοχής αιτίου και αιτιατού έχει ο Χρόνος.

Η αρχή της αιτιότητας επιβάλλει ότι η χρονική προτεραιότητα του αιτίου ισχύει σε όλα τα φυσικά φαινόμενα και τις φυσικές διαδικασίες που συμβαίνουν στην Φύση.

Αποτελεί (μαζί με την αρχή της αιτιοκρατίας) ακρογωνιαίο λίθο της Λογικής και της Κλασσικής Φυσικής.

ΦιλοσοφίαEdit

Στη φιλοσοφία η αρχή της αιτιότητας ερμηνεύτηκε ανάλογα με τη φιλοσοφική τοποθέτηση των ερευνητών - φιλοσόφων.

Ο Ιδεαλισμός αρνείται την αντικειμενική ύπαρξη της αιτιότητας ( Καντ κλπ.).
Θεωρούν την αιτιότητα ως υποκειμενική κατηγορία ως βασικό νόμο της σκέψης που υπάρχει πριν από κάθε εμπειρία.

Αντίθετα η Εμπειριοκρατία (Λοκ, Χομπς, Χιουμ, Στ. Μιλ) υποστηρίζουν ότι η έννοια της αιτιότητας εισέρχεται στο Νου διαμέσου των αισθήσεων, από το δρόμο της εμπειρίας, με την επανάληψη ορισμένων γεγονότων, που συνδέονται μεταξύ τους σταθερά. Τα γεγονότα αυτά διαδέχονται το ένα το άλλο με τη σχέση αιτίας και αποτελέσματος.

Ο Αριστοτελισμός θεωρεί τον Κόσμο ως ένα σύστημα εσωτερικών σχέσεων και σκοπών. Το μέρος αυτό της φιλοσοφίας πραγματεύεται τις τελικές αιτίες των φαινομένων.

Ο Διαλεκτικός Υλισμός δέχεται ότι η αιτιότητα προέρχεται από τις σχέσεις που υπάρχουν και αναπτύσσονται μέσα στα ίδια τα πράγματα.

Η Αιτιοκρατία (Ντετερμινισμός), που θεωρεί ότι η ανθρώπινη βούληση (η ελευθερία της βούλησης) κατευθύνεται από την άτεγκη αναγκαιότητα (νομοτέλεια), ενώ εντελώς αντίθετα δέχεται η Αυταρχία (Ιντετερμινισμός).

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.