Science Wiki
Advertisement

Ακουστική

Acoustics


Ηχοεντοπισμός

Δόνηση Ακουστική

Φυσική
Φυσικοί Γης Νόμοι Φυσικής Νόμοι Φυσικής Θεωρίες Φυσικής Πειράματα Φυσικής Παράδοξα Φυσικής

Ακουστική
Ηχητικό Κύμα Ήχος
Ακουστός Ήχος Υπόηχος Υπέρηχος

Ηχογράφηση

- Ένας Επιστημονικός Κλάδος της Φυσικής

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Αναπήδηση" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "πίδαξ".

Εισαγωγή[]

Η Ακουστική είναι ο κλάδος της επιστήμης της (Φυσικής) που μελετά τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά του ήχου, καθώς επίσης και τις εφαρμογές του.

Μεταξύ των άλλων μελετά την παραγωγή, τη μετάδοση και τη λήψη του ήχου στα διάφορα υλικά μέσα, καθώς επίσης και τις διάφορες τεχνικές ελέγχου και επεξεργασίας αυτού.

Ανάλυση[]

Ακουστική λέγεται το κεφάλαιο της Φυσικής που ασχολείται με την αναπαραγωγή και τη διάδοση, με τις αιτίες και τα αποτελέσματα του ήχου.

Όπως όλες οι επιστήμες, έτσι κι αυτή είχε βαθμιαία εξέλιξη και η πρώτη γνωριμία της με τον ανθρώπινο νου δεν ορίζεται χρονολογικά.

Παραγωγή Ήχου[]

Εκατοντάδες αιώνες π.Χ. είχε παρατηρηθεί ότι ο ήχος παράγεται από σώματα που δονούνται στον ατμοσφαιρικό αέρα. Ο Αριστοτέλης είχε καταγράψει ότι τα ηχογόνα σώματα προκαλούν αραιώματα και πυκνώματα στη ύλη του ατμοσφαιρικού αέρα.

Έτσι το πρώτο συμπέρασμα, ιστοριογραφικά τουλάχιστον, ήταν η σχέση του ήχου με τον ατμοσφαιρικό αέρα. Και ήταν σωστό, όπως αποδεικνύεται, αν τοποθετήσουμε σύστημα παραγωγής ήχου σε κενό αέρα, οπότε κανείς ήχος δεν γίνεται αντιληπτός. Η διαπίστωση αυτή για την ικανότητα του αέρα να πάλλεται ήταν ένα γεγονός αλλά όμως δεν έγινε κατορθωτό να διαπιστωθεί και η αιτία αυτής της ιδιότητας. Πάνω σε αυτό το θέμα ασχολήθηκαν περισσότερο οι Τορικέλι, ο Πασκάλ, ο Ροβέρτος Μπόυλ και ο Γάλλος Μαριότ.

Αλλά τελικά την ανακάλυψη του αιτίου της ελαστικότητας αυτής την έκανε ο Ρώσος χημικός και φυσικός Μιχαήλ Βασίλιεβιτς Λομονόσωφ. Αυτός στηριζόμενος στο ότι ο αέρας είναι μίγμα αερίων, που αποτελούνται από υλικά σωματίδια (μόρια), κατάληξε στο συμπέρασμα ότι η ελαστικότητα αυτή οφείλεται στην αδιάκοπη κίνηση αυτών των μορίων, όχι όμως σε αυτά τα ίδια τα μόρια, αλλά στο σύνολό τους. Και συνεχίζει υποστηρίζοντας ότι αυτή οφείλεται στην αμοιβαία ενέργεια των σωματιδίων ανάμεσά τους.

Ο ήχος δημιουργείται, όταν ένα σώμα δονηθεί μέσα στον ατμοσφαιρικό αέρα, οπότε σ' αυτόν δημιουργούνται πυκνώματα και αραιώματα της ύλης του, δηλαδή τελικά αυξήσεις και μειώσεις της ατμοσφαιρικής πίεσης, που μεταδίδονται από στρώμα σε στρώμα μέσα στον αέρα και τελικά θέτουν σε παλμική κίνηση το τύμπανο του ωτός από όπου και φθάνουν τα ηχητικά ερεθίσματα στον εγκέφαλο. Η διάδοση αυτή λέγεται Ελαστικό Κύμα.

Κάθε πίεση που εξασκείται τοπικά μέσα στον ατμοσφαιρικό αέρα λέγεται ακουστική. Αν η συχνότητα των μεταβολών βρίσκεται μέσα στα όρια δόνησης του τυμπάνου του ωτός, τότε το κύμα λέγεται ηχητικό η απλά ήχος. Η απόσταση δυο σημείων όπου φθάνουν ταυτόχρονα δυο διαδοχικές μεταβολές της ατμοσφαιρικής πίεσης λέγεται μήκος κύματος. Θα αναφέρουμε παρακάτω τα χαρακτηριστικά μέρη που ασχολείται η Ακουστική:

Ενέργεια ηχητικού κύματος και ισχύς του ήχου[]

Τα μόρια βρίσκονται σε διαρκή Θερμική Κίνηση. Όταν βρεθούν μέσα σε ηχητικό κύμα, τότε εκτελούν και πρόσθετη Παλμική Κίνηση, που οφείλεται σε κινητική ενέργεια που μεταφέρουν τα ηχητικά κύματα που την παραλαμβάνουν από την παλμική κίνηση του ηχογόνου σώματος.

Ο Ν.Α. Ούμωφ μέτρησε το ποσό της ενέργειας του περνά σε ένα δευτερόλεπτο από ένα τετραγωνικό εκατοστό προς την κατεύθυνση του ηχητικού κύματος και το κάλεσε "ρεύμα ενεργείας". Το μέγεθος του ρεύματος αυτού είναι το μέτρο της ισχύος του ήχου, με μονάδα μέτρησης το Watt.

Φυσιολογικά χαρακτηριστικά του ήχου[]

(Ύψος - χροιά - ένταση).

Το ύψος του τόνου χαρακτηρίζεται από τη συχνότητα των παλμικών κινήσεων του ηχογόνου σώματος. Κάθε ηχογόνο σώμα παράγει ολόκληρη κλίμακα τόνων. Ο πιο χαμηλός λέγεται θεμελιώδης, ενώ οι υπόλοιποι αρμονικοί.

Ο θεμελιώδης τόνος σε συνδυασμό με έναν αριθμό αρμονικών δημιουργεί τη χροιά του ήχου.

Η ένταση του ήχου εξαρτάται από την ευαισθησία του αυτιού και από την ψυχική κατάσταση του ανθρώπου.

Κατώφλιο ακουστότητας λέγεται η πιο μικρή μεταβολή της πίεσης που γίνεται αντιληπτή από το ανθρώπινο ούς ( = αυτί).

Αισθητήριο της ακοής[]

Αυτό είναι το ούς (ωτίο, αυτί) και απλοποιημένα η λειτουργία του είναι:

Το ηχητικό κύμα θέτει σε Παλμική Κίνηση το τύμπανο του ωτός που μηχανικά (με ένα αρθρωτό σύστημα μικρών οσταρίων) ερεθίζει το Ακουστικό Νεύρο και μεταφέρει τα ακουστικά ερεθίσματα στο ακουστικό κέντρο του εγκεφάλου, που γίνονται αντιληπτά ως αίσθηση του ήχου.

Τεχνητή Μετάδοση του ήχου[]

Για να πετύχουμε κάτι τέτοιο, μεταχειριζόμαστε ηλεκτρικά μηχανήματα που βασίζονται στη μετατροπή του ηχητικού κύματος σε ηλεκτρικό κύμα και στην αναπαραγωγή του σε ηχητικό. Η κυριότερη από αυτές τις συσκευές είναι το τηλέφωνο που εφευρέθηκε από τον bel με τη σημαντική βοήθεια του Χιούγκελ (ή Χόιχενς) ειδικά πάνω στο μικρόφωνο. Άλλες τέτοιες συσκευές είναι τα μεγάφωνα (για σχετικά μικρές αποστάσεις), οι ασύρματοι και η ελλιπής μορφή τους το ραδιόφωνο

Υπέρηχοι[]

Αυτοί είναι ήχοι που οι μεταβολές που προκαλούν στην ατμοσφαιρική πίεση είναι έξω από την περιοχή της ηχητικής πίεσης.

Όργανα παραγωγής και καταγραφής ήχων[]

Τα όργανα παραγωγής είναι συσκευές ή μηχανήματα που έχουν τη δυνατότητα να παράγουν ήχους. Τα απλούστερα και σπουδαιότερα είναι οι ηχητικοί σωλήνες, το διαπασών και οι χορδές. Τα όργανα καταγραφής είναι οι φωνογραφικοί δίσκοι (πικ απ) καθώς επίσης και το μαγνητόφωνο.

Ακουστική Χώρου[]

Με τον όρο ακουστική εννοούμε επίσης (αναφερόμαστε σε χώρο) τις πλεονεκτικές ή μειονεκτικές συνθήκες που παρουσιάζει κάποιος χώρος από την άποψη της καλής ακρόασης των ήχων. Σε μεγάλους χώρους η ακουστική λαμβάνεται υπόψη κατά την κατασκευή τους και ενισχύεται με μεγάφωνα. Με αυτήν ασχολήθηκαν οι αρχιτέκτονες αρχαίων θεάτρων.

Ταξινομία[]

Οι υποδιαιρέσεις της ακουστικής είναι πολλές:

  • Δομική Ακουστική ή Ακουστική δομικών κατασκευών και ελέγχου κραδασμών/δονήσεων (structural acoustics - noise, shocks and vibrations control)
  • Μετρητική Ακουστική ή Ακουστική μετρήσεων και οργάνων (acoustical measurements and instrumentation)
  • Αρχιτεκτονική Ακουστική ή Ακουστική Χώρων (arcitectural/theater/studio/room acoustics)

Τομείς Ακουστικής[]

  • Υπέρηχοι και εφαρμογές (ultrasonics)
  • Ηλεκτροακουστικοί Μορφοτροπείς (electroacoustic transducers)
  • Επεξεργασία ομιλίας και λόγου, Φωνητική (speech processing, phonetics)

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement