Ακτινοβολία Μέλανος Σώματος

Black Body Radiation


Νόμος Wien

Ακτινοβολία Μέλανος Σώματος
Νόμος Planck Νόμος Wien Νόμος Rayleigh-Jeans

Ακτινοφυσική
Ακτινοβολία Βαρυτική Ακτινοβολία Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία
Ακτινοβολία Άλφα Ακτινοβολία Βήτα Ακτινοβολία Γάμμα
Ραδιοφωνική Ακτινοβολία Μικροκυματική Ακτινοβολία Υπέρυθρη Ακτινοβολία Ορατή Ακτινοβολία Υπεριώδης Ακτινοβολία Ακτινοβολία Rontgen Πυρηνική Ακτινοβολία
Ακτινοβολία Μέλανος Σώματος Ραδιενέργεια Θερμική Ακτινοβολία Κοσμική Ακτινοβολία Ακτινοβολία Cherenkov Ακτινοβολία Hawking Νετρονική Ακτινοβολία Σκοτεινή Ακτινοβολία Συμπαντική Μικροκυματική Ακτινοβολία

Ακτινοβολία
Ακτινοβολία Άλφα Ακτινοβολία Βήτα Ακτινοβολία Γάμμα

Ακτινοβολία

Ακτινοβολία

Ακτινοβολία

Ακτινοβολία

Είδος Ηλεκτρομαγνητικής Ακτινοβολίας.

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ακτινοβολία Μέλανος Σώματος (black body radiation) είναι η Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία την οποία εκπέμπουν όλα τα σώματα όταν θερμανθούν (T > 0 ), για αυτό και ο χαρακτηρισμός της ως Θερμικής Ακτινοβολίας (thermal radiation).

Στην ιδανική της μορφή η ακτινοβολία μέλανος σώματος εκπέμπεται από σώματα ικανά να απορροφήσουν ηλεκτρομαγνητική (ΗΜ) ακτινοβολία σε όλα τα μήκη κύματος, οπότε και θα έχουν μαύρο χρώμα.

Στην πράξη όλα τα στερεά σώματα όταν θερμανθούν σε σχετικά υψηλές θερμοκρασίες εκπέμπουν ΗΜ ακτινοβολία της οποίας η κατανομή στις διάφορες συχνότητες έχει τη χαρακτηριστική μορφή αυτής.

Φυσικοί Νόμοι[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι τρείς Φυσικοί Νόμοι που δίδουν την ένταση της ακτινοβολίας BBR είναι:

α) Ο νόμος Stefan-Boltzmann,

β) ο Νόμος Rayleigh-Jeans

γ) ο Νόμος Dirac

όπου J(f) είναι η εκπεμπόμενη ΗΜ ενέργεια ανά μονάδα χρόνου, ανά μονάδα επιφάνειας του ακτινοβολούντος σώματος και ανά μονάδα διαστήματος συχνότητας.

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

  • Τραχανάς Στέφανος (2009), Κβαντομηχανική Ι, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης.

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.