FANDOM


Αλογόνο

HalogenΤα αλογόνα είναι μία σειρά Χημικών Στοιχείων


ΕτυμολογίαEdit

Πρότυπο:Elements Halogens Η ονομασία " " σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη " ".


ΓενικάEdit

Αλογόνα ονομάζονται τα χημικά στοιχεία:

Τα αλογόνα είναι τα αμέταλλα της 17ης Ομάδας του Περιοδικού πίνακα και είναι όλα τους τοξικά. Η ονομασία, από το «άλας» και «γεννώ», υποδηλώνει ότι παράγουν («γεννούν») άλατα όταν αντιδρούν με μέταλλα.

Τα αλογόνα έχουν επτά ηλεκτρόνια στην εξωτερική τους στιβάδα και αυτό έχει ως συνέπεια να καθίστανται εξαιρετικά δραστικά. Σχηματίζουν ομοιοπολικές και ιονικές χημικές ενώσεις.

π.χ. Cl (K) 2 (L) 8 (M) 7

Οι φυσικές ιδιότητες των αλογόνων:

  • Χλώριο Πρασινοκίτρινο Βαρύ Αέριο Cl2
  • Ιώδιο Ιώδες μεταλλικό Στερεό I2


Οι χημικές ιδιότητες των αλογόνων:

Είναι αμέταλλα

Είναι τοξικά

Σχηματίζουν διατομικά μόρια

Σχηματίζουν άλατα με μέταλλα

Παράδειγμα : Al + 3/2Br2 → AlI3

  • Κάθε χημική ένωση αλογόνου με άλλο στοιχείο ονομάζεται αλογονίδιο. Τέτοιο είναι, για παράδειγμα, το συνηθισμένο αλάτι ή χλωριούχο νάτριο (χλώριο, Τα αλογόνα είναι όλα συνδυάσιμα με Na.

Χλώριο

Όταν το χλώριο διαλύεται σε νερό τότε παράγεται το γνωστό χλωριούχο ύδωρ, ουσία η οποία απολυμαίνει λόγω της έκλυσης οξυγόνου και χρησιμοποιήται στις δεξαμενές πόσιμου νερόυ και στις πισίνες. Σύμφωνα με την αντίδραση:

2Cl2 + 2H2O → 4HCl + O2

Άλλο προϊόν του χλωρίου είναι η γνωστή μας χλωρίνη με την απολυμαντική και λευκαντική δράση και στην χημεία αποκαλείται υποχλωριώδες νάτριο (NaClO). Απαγορεύεται η παράλληλη χρήση χλωρίνης και κάποιου οξέος διότι εκλύεται αέριο χλώριο που είναι τοξικό. Σύμφωνα με την αντίδραση:

Cl2 + 2NaOH → NaClO + NaCl + H2O

Το χλώριο είναι διαβρωτικό και διασπάται εύκολα. Σταθερότερες ενώσεις του οι χλωραμίνες

Ιώδιο

Το ιώδιο διαλύεται σε νερό αλλά σε αιθυλική αλκοόλη (CH3CH2OH) ή σε βενζόλιο(C6H6).Το μείγμα υδατικού διαλύματος ιωδιούχου καλίου, ιωδίου και αιθυλικής αλκοόλης είναι το αντισυπτικό βάμμα του ιωδίου που εφαρμόζεται σε εξωτερικές πληγές.

KI(aq) + I + CH3CH2OH → βάμμα ιωδίου

Είναι πιθανόν να προκαλέσει αλλεργία.

Φθόριο

Το φθόριο διαλύεται σε νερό και απελευθερώνει όζον(O3), οξυγόνο (O2).

Βρώμιο

Οι ατμοί του προκαλούν στείρωση στους άντρες.


Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.