Science Wiki
Advertisement

Αντίδρασις

Reaction


Χημική Αντίδραση

- Ένα είδος Επίδρασης.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "αντίδραση" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "δράση".

Εισαγωγή[]

Όπως η ίδια η λέξη φανερώνει, αντίδραση είναι η επίδραση, που έχει ως αποτέλεσμα την εξουδετέρωση μιας δράσης.

Από τη φύση της η λέξη είναι τόσο πλατιά που μπορεί να εκφράσει την έννοιά της σε πολλές διαφορετικές μεταξύ τους περιπτώσεις.

Έχουμε, λοιπόν,

Φυσική Αντίδραση[]

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα βαρύ αντικείμενο και θέλοντας να το μετακινήσουμε, το ωθούμε. Το αντικείμενο αυτό δεν υπακούει αμέσως, δεν αρχίζει δηλαδή αμέσως να κινείται. Η δράση μας, δηλαδή, η ώθηση του αντικειμένου, δεν έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα, αν δεν είναι αρκετά μεγάλη. Αυτό συμβαίνει, γιατί το αντικείμενο αντιδρά στη δική μας δράση. αν, όμως η δική μας δράση αυξάνεται συνεχώς, θα υπερνικήσει τη δική του αντίδραση και τότε τούτο θα μετακινηθεί.

Άλλο παράδειγμα για την αντίδραση είναι το να προσπαθήσουμε να λυγίσουμε ένα μικρό δένδρο. Βλέπουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε εύκολα, γιατί ακριβώς το μικρό δένδρο δεν αντιδρά ή αντιδρά ελάχιστα.

Αν όμως προσπαθήσουμε να λυγίσουμε ένα μεγάλο δένδρο, θα δούμε ότι είναι αδύνατο. Και αυτό γιατί η αντίδραση του δένδρου είναι μεγάλη. Η φυσική αντίδραση έχει τεράστιες εφαρμογές στην αεροναυτική. Η προώθηση των πυραύλων με χρησιμοποίηση του αέρα του περιβάλλοντος ή χωρίς αυτόν είναι αποτέλεσμα αντίδρασης.

Χημική Αντίδραση[]

Το βασικό αντικείμενο της Χημείας είναι τα σώματα και οι αντιδράσεις που παρουσιάζονται μεταξύ τους ή μεταξύ των ενώσεών τους. Αντίδραση στη Χημεία εννοούμε την ένωση δύο στοιχείων ή χημικών ενώσεων για την παραγωγή μιας ή περισσότερων νέων χημικών ενώσεων με τελείως διαφορετικές ιδιότητες από τις ιδιότητες των προηγούμενων ενώσεων.

Παρατηρούμε π.χ. ότι ένας όγκος οξυγόνου με δυο όγκους υδρογόνου μας δίνουν, σε κατάλληλες συνθήκες, νερό. Ή ακόμη ότι μια βάση (έστω Υδροξείδιο Νατρίου) και ένα οξύ (έστω [[Υυδροχλωρικό Οξύ) μας δίνει άλας (χλωριούχο νάτριο) και ύδωρ. Στις δύο αυτές περιπτώσεις θεωρούμε ότι το νερό και το χλωριούχο νάτριο είναι αποτελέσματα της αντίδρασης μεταξύ οξυγόνου - υδρογόνου και καυστικού νατρίου - υδροχλωρικού οξέος αντίστοιχα.

Οι ουσίες που αντιδρούν είναι τα "αντιδρώντα", ενώ οι ουσίες που παράγονται είναι τα "προϊόντα" της αντίδρασης.

Ταξινομία[]

Πυρηνική Αντίδραση[]

Είναι οι επιδράσεις που εκτελούνται στους πυρήνες των ατόμων

Ένα σωμάτιο πέφτοντας πάνω σε ένα πυρήνα με μια ορισμένη ταχύτητα δημιουργεί μερικές αντιδράσεις. Μπορεί δηλαδή ή να συσσωματωθεί με τον πυρήνα, ακόμη όμως να δημιουργήσει δύο νέους πυρήνες διαφορετικούς από τον προηγούμενο ή να αναγκάσει ένα άλλο σωμάτιο να αποσπαστεί από τον πυρήνα. Τις πυρηνικές αντιδράσεις μπορούμε να τις εκμεταλλευτούμε και να πάρουμε ενέργεια που μπορούμε να την κάνουμε έργο. Τις αντιδράσεις που εκμεταλλευόμαστε τις λέμε αλυσσωτές ελεγχόμενες αντιδράσεις σχάσης.

Βιολογική Αντίδραση[]

Βιολογική αντίδραση είναι ο ερεθισμός και η άμεση ενεργοποίηση του οργανισμού σε περίπτωση που κάτι αλλάξει από τη φυσιολογική σειρά των λειτουργιών του. Εάν π.χ. μπει στο μάτι μας ένα σκουπιδάκι, βλέπομε ότι αυτό, ασυναίσθητα, κλείνει και κοκκινίζει. Αυτό σημαίνει ότι ο οφθαλμός αντιδρά σε αυτό το ξένο σώμα που μπήκε μέσα του. Στην αντίδραση εξάλλου του οργανισμού οφείλεται και το ότι στον εμβολιασμό δημιουργούνται τα αντισώματα που μας προφυλάσσουν από τη μόλυνση, τις ασθένειες.

Ψυχολογική Αντίδραση[]

Η επίδραση που εκδηλώνει ένας οοργανισμός στα εξωτερικά πνευματικά ερεθίσματα. Με βάση τις αντιδράσεις ενός ανθρώπου μπορεί ο ψυχολόγος όχι μόνο να διαπιστώσει εάν υπάρχει βλάβη στο μυαλό του ασθενούς, αλλά και να βρει το μέγεθος της ευφυίας ενός υγιούς.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)