FANDOM


Αξιόνιον

Axion


Particles-Axion-01-goog

Αξιόνιο

Particles-Zoo-goog

Μοριακή Φυσική Ατομική Φυσική Πυρηνική Φυσική Σωματιδιακή Φυσική Κβαντική Φυσική
Σώμα Σωμάτιο Σωματίδιο
Μόριο Άτομο Ατομικός Πυρήνας
Σωματίδια Θεμελιώδη Σωματίδια Στοιχειώδη Σωματίδια
Βοσόνιο (boson) Φερμιόνιο (fermion)
Μικρόκοσμος

Atom-01-goog

Άτομο Ατομικός Πυρήνας Πρωτόνιο Κυρκόνιο (quark) Ηλεκτρόνιο

Particles-02-goog

Καθιερωμένο Σωματιδιακό Πρότυπο

Particles-01-goog

Καθιερωμένο Σωματιδιακό Πρότυπο

- Ένα υποθετικό Στοιχειώδες Σωματίδιο της Ύλης.

ΕτυμολογίαEdit

Το όνομα "αξιόνιο" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "άξονας".

ΟνομασίαEdit

Το όνομα έχει ληφθεί από ένα απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων και καθόσον οι φυσικοί είχαν την άποψη ότι η ύπαρξη του σωματιδίου αυτού θα επέλυε ένα χρονίζον πρόβλημα της Σωματιδιακής Φυσικής.

ΠεριγραφήEdit

Υποθετικό σωματίδιο της Φύσης (δεν έχει ανιχνευθεί ακόμη) που η ύπαρξή του προβλέπεται από διάφορες θεωρίες Ενοποίησης αλλά και από Χορδιακές θεωρίες.

Υποθετικές ΙδιότητεςEdit

Τα αξιόνια, που ενδεχομένως παρήχθησαν κατά τη Μεγάλη Έκρηξη και θα μπορούσαν να βρίσκονται παντού, είναι όχι μόνο μικροσκοπικά αλλά και μη ανιχνεύσιμα σωματίδια που αλληλεπιδρούν 1010 πιο ασθενικά με την Ύλη από ό,τι το νετρίνο, του οποίου η ανίχνευση ήδη είναι πολύ δύσκολη.

Τα αξιόνια, αν υπάρχουν, θα διαθέτουν μια εξαιρετικά μικρή μάζα της τάξεως 10−6 έως 10−2 eV/c2, δηλαδή μικρότερη του ενός εκατομμυριοστού της μάζας του ηλεκτρονίου, και θα είναι προφανώς ηλεκτρικά ουδέτερα ώστε να αλληλεπιδρούν πολύ ασθενώς με την ύλη, γεγονός που δυσχεραίνει την ανίχνευση τους.

Υποθετική ΠροέλευσηEdit

Ίσως να παράγονται στον Ήλιο και έτσι να διαπερνούν τα πάντα, ενώ οι φυσικοί προβλέπουν ότι πολύ μικρό κλάσμα ενός πλήθους φωτονίων που διαπερνούν κάποιο Μαγνητικό Πεδίο μετατρέπεται σε αξιόνια. (Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο προβλέπεται ότι παράγονται στον Ήλιο.)

Συμμετρία CP και ΑξιόνιαEdit

Συγκεκριμένα, ήθελαν να εξηγήσουν για ποιο λόγο η Ισχυρή Πυρηνική Αλληλεπίδραση διατηρεί τη λεγόμενη συμμετρία CP, η οποία συσχετίζει τις ιδιότητες των σωματιδίων με αυτές των αντισωματιδίων. Υπολογισμοί στο πλαίσιο του Καθιερωμένου Μοντέλου της Σωματιδιακής Φυσικής έδειχναν ότι η Ισχυρή Αλληλεπίδραση θα διατηρούσε την συμμετρία CP μόνο εφόσον μια συγκεκριμένη παράμετρος της θεωρίας μηδενιζόταν, ωστόσο εξαιτίας κβαντικών φαινομένων η τιμή της παραμέτρου αυτής φαίνεται ότι δεν είναι μηδέν.

Η Helen Quinn και ο Roberto Peccei στο πανεπιστήμιο του Stanford έδειξαν ότι, ανάγοντας την παράμετρο αυτή σε Κβαντικό Πεδίο, η τιμή του θα μηδενιζόταν μέσω κάποιας φυσικής διαδικασίας. Απόρροια του νέου πεδίου, όμως, θα ήταν η ύπαρξη ενός νέου σωματιδίου, του αξιονίου.

Υπερσυμμετρία και AξιόνιαEdit

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ύπαρξη των αξιονίων είναι επίσης ένα απαραίτητο συστατικό της Θεωρίας Χορδών, ενώ στις θεωρίες της Υπερσυμμετρίας το αξιόνιο έχει και βαθμωτό και φερμιονικό υπερ-σύντροφο.

  • Ο φερμιονικός υπερ-σύντροφος του είναι το αξίνο (axino) ενώ
  • το βαθμωτό ονομάζεται άξιο (s-axion).

ΥποσημειώσειςEdit

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.