Science Wiki
Advertisement

Αποκρατικοποίησις

privatization


- Μία διαδικασία.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Αποκρατικοποίηση" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "αγωγή".

Περιγραφή[]

Ο όρος αποκρατικοποίηση ή ιδιωτικοποίηση αναφέρεται στη μεταφορά (απελευθέρωση) δραστηριοτήτων από το δημόσιο στον ιδιωτικό έλεγχο ή και στην αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Οι ιδιωτικοποιήσεις, κατά τους υποστηρικτές αυτής της πολιτικής, οδηγούν σε καλύτερη κατανομή των διαθέσιμων παραγωγικών συντελεστών, χαμηλότερα τιμολόγια, ενίσχυση του παραγομένου εθνικού προϊόντος και της απασχόλησης.

Οι ιδιωτικοποιήσεις υλοποιούνται στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την καλύτερη λειτουργία του κράτους και συνεπάγονται μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων (μείωση δημοσίων δαπανών και αύξηση δημοσίων εσόδων) και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Η εξυγίανση αυτή του δημοσίου τομέα και η εξασφάλιση πόρων δίνει τη δυνατότητα άσκησης αποτελεσματικότερης κοινωνικής πολιτικής, που αποτελεί το βασικό στόχο ενός σύγχρονου κράτους.

Το σύγχρονο κράτος δεν είναι πλέον ανάγκη να είναι και παραγωγός, γιατί είναι ορθολογικότερο να παράγει μόνον αμιγή δημόσια αγαθά και να τα προσφέρει στους πολίτες.

Η ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα μέσω των ιδιωτικοποιήσεων οδηγεί σε οικονομική ανάπτυξη και σε αύξηση της απασχόλησης (μείωση ανεργίας) και δίνεται δυνατότητα στο κράτος να προσφέρει καλύτερης ποιότητας δημόσια αγαθά, χωρίς να εμπλέκεται στη διαδικασία της παραγωγής εμπορεύσιμων αγαθών.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η ιδιωτικοποίηση δημοσίων επιχειρήσεων ή οργανισμών ή υπηρεσιών αποτελεί αυτοσκοπό. Οι αποφάσεις αυτές είναι πολύ σημαντικές και πρέπει να λαμβάνονται με υπευθυνότητα, μελέτη, διαφάνεια και χωρίς πολιτικές ή εισπρακτικές μόνον σκοπιμότητες

Εάν αυτό δεν συμβαίνει, μπορεί οι ιδιωτικοποιήσεις να οδηγήσουν σε αρνητικά αποτελέσματα, σε βάρος της οικονομίας και των πολιτών (εκμετάλλευση, υπερκανονικά κέρδη, πολυεθνικά μονοπώλια) και υπέρ ορισμένων ιδιωτικών (εγχωρίων ή ξένων) συμφερόντων.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement