Science Wiki
Advertisement

Νόμος Διατηρήσεως Ορμής

Conservation of Momentum, διατήρηση ορμής


Αρχή Διατήρησης Ορμής

Αρχή Διατήρησης Ορμής & Εκτόξευση & Πύραυλος

Επιστημονικός Νόμος Επιστημονικοί Νόμοι
Μαθηματικό Θεώρημα Νόμοι Μαθηματικών
Φυσικός Νόμος Νόμοι Φυσικής
Νόμοι Χημείας
Νόμοι Γεωλογίας
Νόμοι Βιολογίας
Νόμοι Οικονομίας

Νόμος Διατήρησης.

- Ένας Νόμος της Φυσικής.

- Ειδικότερα, ανήκει στους Νόμους Διατήρησης.

- Χρονολογία ανακάλυψης.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "διατήρηση" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "τήρηση".

Εισαγωγή[]

Αν οι ασκούμενες εξωτερικές δυνάμεις σε ένα σύστημα σημειακών μαζών έχουν μηδενική συνισταμένη τότε η Ορμή του διατηρείται σταθερή κατά τη διάρκεια της κίνησης, παρά το γεγονός ότι οι ορμές των σημειακών μαζών ίσως δεν είναι σταθερές.

Η αρχή διατήρησης της ορμής προϋποθέτει για την απόδειξή της την ισχύ του νόμο δράσης και αντίδρασης που διασφαλίζει την αλληλοαναίρεση των εσωτερικών δυνάμεων αλληλεπίδρασης,

Όμως ισχύει και το αντίστροφο δηλαδή αν αποδεχτούμε αξιωματικά την αρχή διατήρησης της ορμής τότε προκύπτει συλλογιστικά ο νόμος δράσης και αντίδρασης.

Όμως, η χρονική υστέρηση της διάδοσης της δύναμης, που προκαλεί εννοιολογικές δυσχέρειες στο νόμο δράσης και αντίδρασης, δεν επηρεάζει την αρχή διατήρησης της ορμής η οποία έτσι καθίσταται εννοιολογικά σημαντικότερη από τον τρίτο νόμο του Νεύτωνα.

Επιπλέον, στην αρχή διατήρησης της ορμής αντικατοπτρίζεται η Ομογένεια του Χώρου.

Ένα σώμα στο οποίο δεν επιδρούν εξωτερικές δυνάμεις δεν θα επιταχυνθεί αυθόρμητα από μόνο του προς κάποια κατεύθυνση γιατί αυτό θα σήμαινε ότι ο χώρος δεν είναι ομογενής.

Έτσι, αν το αδρανειακό κέντρο ενός σώματος έχει κάποια ταχύτητα, την ίδια ταχύτητα θα έχει οπουδήποτε αλλού στον κενό χώρο, άρα η ορμή του και κατά συνέπεια η ορμή του σώματος είναι σταθερή.

Συνεπώς, αν η συνισταμένη των ασκούμενων εξωτερικών δυνάμεων σε ένα σύστημα σημειακών μαζών είναι μηδενική τότε οι τρεις συνιστώσες της ορμής είναι σταθερές, αλλά ακόμη και αν μια ή δυο από τις συνιστώσες της ασκούμενης εξωτερικής δύναμης είναι μηδενικές τότε οι αντίστοιχες συνιστώσες της ορμής διατηρούνται σταθερές.

Ο λόγος αυτός οδήγησε στην επανεξέταση του εννοιολογικού ρόλου του τρίτου νόμου και έθεσε το ζήτημα αντικατάστασής του από την αρχή διατήρησης της ορμής στην αξιωματική θεμελίωση της Κλασσικής Μηχανικής.

Άλλωστε, εκεί όπου δεν ισχύουν οι νόμοι του Νεύτωνα, στη Σχετικότητα και στην Κβαντομηχανική, η αρχή διατήρησης της ορμής εξακολουθεί να ισχύει και να συνδέεται με την ομογένεια του χώρου.

όπου:
= Τανυστής Τάσης Cauchy.
= Πυκνότητα Μάζας.
= Πυκνότητα Δύναμης
= Ταχύτητα ρευστού.

Συστήματα Μεταβλητής Μάζας[]

  • κίνηση τεμάχιου πάγου που εξαχνώνεται,
  • κίνηση ανοικτού δοχείου υπό βροχήν,
  • Κίνηση πυραύλου με εκτόξευση αερίων
  • Κίνηση φορτηγού-βυτίου με διαρροή υγρού (ή άμμου)

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement