Αρχή Ανεξαρτησίας Κινήσεων

Indepedence of motions


Πλάγια Βολή Σύνθεση Κινήσεων

Αρχή Κυματικής Υπέρθεσης

Δύναμη Lorentz

Αρχή Ανεξαρτησίας Κινήσεων

Αρχή Ελάχιστου Χρόνου

Επιστημονικός Νόμος Επιστημονικοί Νόμοι
Μαθηματικό Θεώρημα Νόμοι Μαθηματικών
Φυσικός Νόμος Νόμοι Φυσικής
Νόμοι Χημείας
Νόμοι Γεωλογίας
Νόμοι Βιολογίας
Νόμοι Οικονομίας

Η Αρχή του Fermat δηλώνει ότι το φως διαθλάται με τέτοια γωνία έτσι ώστε ο χρόνος που απαιτείται για να μεταβεί από ένα σημείο P σε ένα σημείο Q να είναι ελάχιστος.

- Ένας Φυσικός Νόμος της Μηχανικής.

Διατύπωση[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η Αρχή της επαλληλίας ή αρχή της υπέρθεσης είναι μια βασική αρχή στην Φυσική και την Θεωρία Συστημάτων. Σύμφωνα με αυτήν, για κάθε Γραμμικό Σύστημα το ολικό αποτέλεσμα ενός φαινομένου που αποτελείται από επί μέρους φαινόμενα, είναι ίσο με το άθροισμα των αποτελεσμάτων των επί μέρους.

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Κλασσική Δυναμική[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εάν σε ένα σώμα εφαρμόζονται οι δυνάμεις τότε το σώμα θα κινηθεί ως να εφαρμόζεται στο σώμα η δύναμη

Ηλεκτροδυναμική[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το Ηλεκτρικό Δυναμικό δηλαδή σε ένα σημείο, θα είναι το αλγεβρικό άθροισμα των επιμέρους δυναμικών που οφείλονται στα διάφορα φορτία-πηγές κοντά σε αυτό το σημείο.

Θα είναι δηλαδή:

όπου:

Βαρυτική Φυσική[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Όπως στη δυναμική και στον ηλεκτρισμό, έτσι και στην βαρύτητα, το ολικό δυναμικό δίνεται από το άθροισμα των επιμέρους δυναμικών. Συγκεκριμένα, το ολικό δυναμικό n σωμάτων που βρίσκονται υπό το Βαρυτικό Πεδίο της Γης, δίδεται από την σχέση

και μετά από πράξεις προκύπτει η τελική σχέση:

όπου:
  • G η σταθερά της Βαρύτητας
  • Η μάζα της Γης
  • η απόσταση του σημείου στο οποίο υπολογίζουμε το δυναμικό, από το Κέντρο Μάζας της Γης

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.