Αίγυπτος Αρχαίας Εποχής

Egyptian Rulers


Κάτω Αίγυπτος.

Κάτω Αίγυπτος.

Ακολουθούν οι δυναστείες των αυτοκρατόρων (φαραώ) της Αιγύπτου, κατά χρονολογική σειρά.

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Πρότυπο:Rulers /Egypt

Χρονολόγιο της Αρχαίας Αιγύπτου[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Χρονολογία Δυναστεία Ηγεμόνας Κοινωνία Θρησκεία Οικοδομική
Άγνωστη Προδυναστική Περίοδος Πιθανή πρώτη ένωση της Αιγύπτου από οπαδούς της λατρείας του Ράιδος (Ra), δημιουργία της Ηλιούπολης Η ηλιακή λατρεία συνδέεται με την βασιλική δύναμη.

Οι κυνηγετικοί και πολεμικοί θεοί αποκτούν τα χαρακτηριστικά της μετάβασης σε αγροτικές κοινωνίες.
Λατρεία του Μιν και του γερακόμορφου Ώρου, πιθανώς Λίβυας προέλευσης.
Τα αρχαία Αιγυπτιακά σε αυτή την περίοδο διαχωρίζονται από την υποτιθέμενη πρωτογλώσσα τους ως διακριτός κλάδος της ομάδας των χαμητοσημιτικών γλωσσών

Αρχαϊκή Περίοδος
3100-2884 Μήνης (Ναρμέρ) (Djer) Συγχωνεύσεις ανάμεσα στον μύθο του Όσιριδα και του Ώρου στην Άβυδο. Η πρωτεύουσα Μέμφιδα προωθεί τον Φθάιδα ως υπέρτατο δημιουργό θεό. Στην βασιλική ηλιακή λατρεία εσωματώνονται ο Ράις, ο Ώρος, η Άθωρ. Ο ζων Φαραώ ταυτίζεται με τον Ώρο. Ο νεκρός φαραώ ταυτίζεται με τον Οσίριδα. Τεχνοτροπία Ναρμέρ από την Ιερακόπολη - Μασταμπά (πλινθόκτιστοι επίπεδοι τάφοι των πρώτων Φαραώ στη Σακκάρα, κοντά στη Μέμφιδα.
2884-2780 Καθορίζεται κυρίως το ύφος της απεικόνισης των θεοτήτων
2780-2680 Ντζόζερ, Χάνυ, Σνεφερού Ανεπτυγμένη ναυπηγική: εμπόριο με την Φοινίκη - Νίκες εναντίον της Νουβίας. Ορυχεία εξόρυξης χαλκού στη χερσόνησο του Σινά Καθιέρωση τελετουργικού ταφής και μουμιοποίηση.

Οι ηλιακές λατρείες καθίστανται αποκλειστικότητα της κυβερνώσας δυναστείας.

Πρώτα λίθινα μνημεία: Κλιμακωτή πυραμίδα του Ντζοζέρ στη Σακκάρα, Πυραμίδα του Σνεφερού στο Μεϊντούμ
Παλαιό Βασίλειο ή Εποχή των Πυραμίδων
2680-2565 Χέωψ (Κχουφού), Κχεφρέν (Κχαφρέ ή Χεφρήνος), Μυκερίνος (Μενκαουρέ) Ενοποιημένη κοινωνική οργάνωση - ανεπτυγμένες γεωργικές τεχνικές επιτρέπουν επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας, όπως το κτίσμο των πυραμίδων. Βασιλικοί πυραμιδικοί τάφοι. Τα αρχαία Αιγυπτιακά είναι η γλώσσα του Παλαιού Βασιλείου. Οι μεγάλες πυραμίδες του Χέοπα, του Χεφρήνου και του Μυκερίνου στην Γκίζα.

Η Μεγάλη Σφίγγα, στην Γκίζα, πιθανώς από τον Χεφρήνο.

2565-2420 Ουσερκάφ

Σαχουρέ
Νιουσέρ
Όννος

Πολιτική σταθεροποίηση και ευημερία.

Εργαλεία και όπλα χαλκού. Χρήση του χρυσού και του αργύρου, Λάπις λάζουλι, απουσία νομίσματος.
Ανάπτυξη της Οικονομίας, της Μηχανικής (για οικοδόμηση και άρδευση).

Ενδυνάμωση της βασιλικής ηλιακής λατρείας. Ο φαραώ ταυτίζεται με τον σύνθετο θεό Ρα-Χεράκτυ.

Η σύζυγος του Μεγάλου Ιερέα ταυτίζεται με την Άθωρ και αναπτύσσεται η Kοσμογονία της Ηλιούπολης.
Εμφανίζονται για πρώτη φορά τα Κείμενα των πυραμίδων, κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ουνίς.

Ναοί οβελίσκοι, αφιερωμένοι στον Ήλιο

Ο μασταμπάς της Τίυ στη Σαχάρα
Τοιχογραφίες και ανάγλυφα με σκηνές της καθημερινής ζωής
Η Πυραμίδα του Ουνίς στη Σαχάρα.

2420-2258 Φίωψ Α' (Pepi), |Φίωψ Β' (Pepi) Τελευταίος της δυναστείας Η δύναμη των φαραώ σταδιακά φθίνει (από την ύστερη 5η δυναστεία) και γίνονται φεουδαρχικοί άρχοντες.

Οι κυβερνήτες των επαρχιών αυξάνουν την ισχύ τους και το αξίωμά τους γίνεται κληρονομικό.

Περίτεχνα πυραμιδικά κείμενα. Λατρείες των θεϊκών φαραώ. Εποχιακές λατρείες της γονιμότητας. Ανανεώνεται σε καθημερινή βάση η νίκη της κοινότητας επί του ερπετού Απέπ, υπό την καθοδήγηση του Φαραώ.
Πρώτη Ενδιάμεση Περίοδος
2258-2255 7η, 8η Εισβολές ξένων λαών. Κοινωνική αναταρχή και διάσπαση.

Οι επαρχιακοί κυβερνήτες χρησιμοποιούν τις τοπικές λατρείες για να αυξήσουν τη δύναμή τους.
Ο πλούτος και η καλλιτεχνική δραστηριότητα αμβλύνονται, αλλά εν γένει διατηρούνται οι αρχαίες παραδόσεις.

Λατρεία του Χαρσαφή, θεού με κεφαλή κριού, ως κρατικής και γονιμοποιού θεότητας.
2225-2134 9η, 10η Η πρωτεύουσα μεταφέρεται στην Ηρακλεόπολη στη Μέση Αίγυπτο. Ανταγωνισμοί και συρράξεις ευγενών μεταξύ των Θηβών και της Ηρακλειούπολης. Διανοητικές και θεολογικές ζυμώσεις. Η ελπίδα της μεταθανάτιας ζωής επεκτείνεται στον απλό λαό.

Παρά την πολιτική αναταραχή ανθίζει η λογοτεχνία: Οδηγίες για τον Βασιλέα Μερυκάρε, Νουθεσίες του Ιπούβερ.

2134--2000 11η Οι βασιλείς των Θηβών κατακτούν και επανενώνουν όλη τη χώρα.

Η πρωτεύουσα μεταφέρεται στις Θήβες στην Άνω Αίγυπτο.
Ίδρυση του Μέσου Βασιλείου.

Ο Μοντ γίνεται προστάτιδα θεότητα του βασιλείου Τάφοι των πριγκήπων του Μπένι Χασάν στη Μέση Αίγυπτο (20 χλμ. νότια της Μινύας.

Τοιχογραφίες με θέματα της καθημερινής ζωής.

Μέσο Βασίλειο
2000-1786 12η Αμμένεμις Α' (Αμενεμχέτ)

Σέσωστρις Α'
Αμμένεμις Α' (Αμενεμχέτ)
Σέσωστρις Β'
Σέσωστρις Γ'
Αμμένεμις Γ' (Αμενεμχέτ)
Αμμένεμις Δ' (Αμενεμχέτ)
Νεφρουσομπέκ

Η πρωτεύουσα μεταφέρεται στο Λιστ, κοντά στην Μέμφιδα.

Οι τοπικοί κυβερνήτες διατηρούν την ισχύ τους, όπως και η τάξη της αριστοκρατίας και το θρησκευτικό ιερατείο. Η αποκέντρωση λειτουργεί καταλυτικά για την προστασία της Αιγύπτου από την εισβολή νομάδων (από Νουβία και Ασία).
Εφαρμόζεται σύστημα συμβασιλείας από τον Αμενεμχέτ Β' και το διεθνές εμπόριο αποκτά ισχύ.
Η Νουβία (Κους) υπό αιγυπτιακή διακυβέρνηση.
Εξόρυξη καλλαΐτη στη χερσόνησο του Σινά.
Αναπτύσσονται τα συστήματα άρδευσης και αποξήρανσης του εδάφους (Φαγιούμ) από τον Αμενεμχέτ Γ'.
Γενική ευημερία. Η αρχιτεκτονική των ναών γίνεται περιπλοκότερη.

Αιγυπτιακή Βίβλος των Νεκρών: Στα κείμενα ενσωματώνονται αρχαϊκές πεποιθήσεις.

Ανάπτυξη της πίστης στην κρίση των νεκρών. Ο Άμμων προβάλλει ως μείζων θηβαϊκή θεότητα. Λατρεία της σύνθετης θεότητας, Άμων-Ρα.
Ο Σομπέκ γίνεται θεός των Φαραώ.
Συντίθεται το Ιστορία του Σινουχέ
Τα μέσα Αιγυπτιακά, ως καθομιλούμενη γλώσσα του Μέσου Βασιλείου.

Πυραμίδα του Σέσωστρι Β', νότια του Φαγιούμ.

Πυραμίδα και Λαβύρινθος (ταφικός ναός) του Αμενεμχέτ Γ' στην όαση Χαουάρα του Φαγιούμ.
Στις Θήβες αρχίζει η οικοδόμηση της μεγάλης πυραμίδας του Καρνάκ (χρειάστηκαν περισσότερα από 1.000 χρόνια για την ολοκλήρωσή της).
Σύμπλεγμα ναών αφιερώνεται στον Άμωνα-Ρα.
Υπόγειοι τάφοι λελατομημένα μνημεία.

Δεύτερη Ενδιάμεση Περίοδος (Οι δυναστείες 13 και 14 από ορισμένους ερευνητές περιλαμβάνονται στο Μέσο Βασίλειο)
1786-1650 13η 14η Θηβαίοι κυβερνήτες, στο Δέλτα Η Άνω και η Κάτω Αίγυπτος χωρίζονται.

Ξένοι κατακτητές (το σημιτικό φύλο των Υξώς) εισβάλλουν στην Αίγυπτο χάρη στην χρήση του πολεμικού άρματος

"Κείμενα των σαρκοφάγων" σε ξύλινες σαρκοφάγους, μετεξέλιξη των Κειμένων των Πυραμίδων
1650-1570 15η Υκσώς, "Βασιλείς Ποιμένες". Οι Υξώς, προερχόμενοι πιθανώς από τη Συρία, κυριαρχούν σε όλη την Αίγυπτο με πρωτεύουσατην Αβάριδα του Δέλτα. Μισητοί ως ξένοι δυνάστες οι Υξώς εξαιγυπτίζονται και προωθούν την λατρεία του Σετ (Seth) Η Σφίγγα των Υξώς στην Τάνιδα, του Δέλτα
Αβέβαιη 16η Υξώς Αβέβαιη: Πιθανώς συνέχεια της 15ης δυναστείας.
1640-1550 17η Κεμόσες (Κάμωσις) Η τοπική αρχικά δυναστεία των Θηβών κυβερνά των Άνω Αίγυπτο. Ο Κάμωσις εκδιώκει τους Υξώς.
Νέο Βασίλειο
1550-1305 18η, Πρώτη αυτοκρατορία Άχμωσις Α' (Άμασις)

Τούθμωσις Α'
Τούθμωσις Β' και Χατσεψούτ
Τούθμωσις Γ'
Αμένωφις Β'
Τούθμωσις Δ'
Αμένωφις Γ'
Αμένωφις Δ'
(Ακενατόν και Νεφερτίτι
Σμενκαρέ
Τουταγχαμών
Άι
Χορεμχέμπ

Εξαλείφεται η αντίδραση των τοπικών αρχόντων προς τις Θήβες. Η Αίγυπτος επανεγκαθιδρύεται ως ιμπεριαλιστικό κράτος. Υπό τον Τούθμωσι Α' κατακτώνται περιοχές της Ασίας και η Νουβία (Κους).

Η αυτοκρατορία που εγκαθιδρύει ο Τούθμωσις Γ' εκτείνεται πέραν του Ευφράτη. Ο διαρκώς αυξανόμενος πλούτος διοχετεύεται στην οικοδόμηση μνημείων.
Εισροή χρυσού, άργυρου και ελεφαντόδοντου από την Νουβία. Τα κατακτημένα εδάφη χάνονται στην περίοδο βασιλείας του Ακενατόν.

Η μητέρα του Αμώσιος Α' εξυψώνεται ως σύζυγος του Άμωνα-Ρα, που είναι πλέον βασιλικός θεός. Νέες θρησκευτικές επιδράσεις από τις ασιατικές εκστρατείες. Το ενδιαφέρον για τις ασιατικές θρησκείες οδηγεί σε θρησκευτικούς πειραματισμούς, όπως ο Ατενισμός (ηλιακός ενοθεϊσμός) υπό τον Αμενχοτέπ Δ' που μετονομάστηκε σε Ακενατόν.

Οι "Επιστολές της Αμάρνα" αφηγούνται τη βασιλεία του Αμενχοτέπ Γ' και του Ακενατόν. Βίαιη εκδίωξη και καταστολή του Αθωνισμού. Η συντηρητική θρησκευτική άποψη ενδυναμώνεται περαιτέρω και επεκτείνεται στην τέχνη. Η δύναμη του θηβαϊκού ιερατείου του Άμωνα-Ρα εξασφαλίζεται από τον Χορεμχέμπ.
Τα Νέα ή Ύστερα Αιγυπτιακά γίνονται η γλώσσα του Νέου Βασιλείου

Αναπτύσσεται η θηβαϊκή νεκρόπολη. Στην Κοιλάδα των Βασιλέων λαξεύονται τάφοι σε βράχο στη δυτική όχθη του Νείλου. Τάφοι του Αμενχοτέπ Β', Τούθμωσι Γ', Τουταγχαμών και Χορεμχέμπ.

Κοιλάδα των Ευγενών (τάφος του Σενοφέρ) και Κοιλάδα των Βασιλισσών - μικρότεροι λαξευμένοι τάφοι σε βράχο. Ο ναός της Χατσεψούτ στο Ντέιρ ελ-Μπάχρι.
Ναός του Τούθμωσι Γ' στο Μεντινέτ Χαμπού, Κολοσσοί του Μέμνωνα.
Ναός του Άμωνα στο Λούξορ, από τον Αμενχοτέπ Γ', συνδέεται με τον Μεγάλο Ναό του Καρνάκ με λεωφόρο 2 χιλιομέτρων με Σφίγγες
Ξεκινά η οικοδόμηση του Σεραπείου, ως ταφικού μνημείου για τους ταύρους του Άπι στη Σαχάρα.
Οικοδομείται το ανάκτορο του Ακενατόν και λαξευμένοι τάφοι στην Τελλ ελ Αμάρνα.

1305-1200 19η, Δεύτερη Αυτοκρατορία Ραμσής Α'

Σέτι Α'
Ραμσής Β'
και Νεφέρταρις
Μερενπτά
Σέτι Β'

Στρατιωτική Δυναστεία

Ο Σέτι Α' επανακτά τα χαμένα εδάφη της Συρίας.
Υπό τον Ραμεσή Β' η Αίγυπτος συγκρούεται με τους Χετταίους στο Καντές. Έντονη οικοδόμηση με τη χρήση καταναγκαστικής εργασίας.
Η πρωτεύουσα μεταφέρεται από την Μέμφιδα στην Τάνιδα, πόλη του θεού Σετ.
Απωθούνται τρία κύματα εισβολέων (Λαοί της θάλασσας) οπλισμένων με σιδηρά όπλα.

Ενδυνάμωση της γηγενούς πολιτισμικής παράδοσης.

Εντείνεται ο αγαθοεργός ρόλος του Σετ ως υπερασπιστή του βασιλικού οίκου.
Η αδυναμία των Φαραώ των 19ης, 20ης, 21ης δυναστειών ευνοεί την ανάπτυξη θεοκρατικού καθεστώτος από το θηβαϊκό ιερατείο του Άμμωνα-Ρα στις Θήβες.

Θήβες: Κοιλάδα των Βασιλέων - τάφος του Σέτι Α'

Άβυδος: Οσιρείον - ναός του Σέτι Α', ναός του Ραμεσή Β'.
Λαξευμένοι ναοί στο Αμπού Σιμπέλ από τον Σέτι Α' (ολοκλήρωση από τον Ραμεσή Β' (τέσσερις κολοσσοί).
Μεγάλος ναός αφιερωμένος στον Άμμωνα Ρα και μικρότερος ναός αφιερωμένος στην Άθωρ, προς τιμήν της Νεφερτάρι.
Θήβες: Κοιλάδα των Βασιλισσών - τάφος της Νεφερτάρι, Νεκρόπολις - Ραμεσείον (ταφικός ναός του Ραμεσή Β')
Μέμφις: Κολοσσιαία αγάλματα του Ραμεσή Β'. Αλαβάστρινη Σφίγγα του Ραμεσή Β'.

1190-1085 20η Ραμσής Γ' και Τίυ

Ραμσής Δ'
Ραμσής Ε'
Ραμσής ΣΤ'
Ραμσής Ζ'
Ραμσής Η'
Ραμσής Θ'
Ραμσής Ι'
Ραμσής ΙΑ'

Ο Ραμεσής Γ' ενώνει τους ανταγωνιστικούς οίκους στην Αίγυπτο για να αναχαιτίσει τη συμμαχία των λαών της θάλασσας, πιθανώς Φιλισταίων, Ελλήνων, Σαρδηνίων και Σικελών.

Σχετική πτώση της δύναμης της Αιγύπτου.
Στροφή στην εσωτερική πολιτική για την διατήρηση του status quo.
Η πρωτεύουσα παραμένει στην Τανίς.

Προσκόλληση σε αρχαϊκές πεποιθήσεις και αντιγραφή της τεχνοτροπίας του Παλαιού Βασιλείου.

Υπό τον Ραμεσή ΙΑ' γίνεται αρχιερέας του Άμωνα-Ρα ο Χεριχόρ, ανεξάρτητος κυβερνήτης του Νότου.
Γράφεται το Παραμύθι του Ουεναμούν.

Ναός του Ραμεσή Γ' στην Μεντινέτ Χαμπού, κοντά στις Θήβες με σκηνές από τις νίκες του επί των Λάων της Θάλασσας.

Θήβες: Κοιλάδα των Βασιλέων - τάφοι του Ραμεσή Γ', Ραμεσή ΣΤ' και Ραμεσή Θ'.

Ύστερη Δυναστική Περίοδος Οι δυναστείες 21 και 22 ενίοτε περιλαμβάνονται στο Νέο Βασίλειο
1085-945 21η Τανιτική Δυναστεία

Σμένδης στην Τανίς
Χεριχόρ στις Θήβες

Η Άνω και η Κάτω Αίγυπτος χωρίζονται.

Ιερείς-βασιλείς στις Θήβες σε αντίθεση με τους φαραώ της Τανίς

945-750 22η Λίβυα Δυναστεία

Σεσόνκ Α'

Αυξάνεται η δύναμη της επικράτειας του Δέλτα.

Ενθρονίζονται Λίβυες φαραώ.
Η πρωτεύουσα μεταφέρεται στην Βούβαστι.

Οι Λίβυες φαραώ υιοθετούν τη θεά Μπαστ ως κρατική θεότητα και προσπαθούν να τη συγχωνεύσουν με την Σεκμέτ.

Ο φαραώ Σεσόνκ Α' ορίζει τον γιο του Αρχιερέα του Άμμωνα-Ρα, επανενώνοντας την χώρα.

Οικοδομείται ιερό της Μπαστ στις Θήβες.

Προστίθεται διάκοσμος στους ναούς της Μπαστ στην Βούβαστι

750-720
720-710 23η

24η

(Λίγα είναι γνωστά για αυτήν την περίοδο)
710-663 25η Νουβιακή ή Αιθιοπική Δυναστεία

Πιάνκι
Σαμπάκα (Σεμπτεκό)
Ταχάρκο

Η Αίγυπτος κατακτάται από τους Σουδανούς υπό τον Πιάνκι, πρίγκηπα του Σαμπάτα.

Ο Σαμπάκα εγκαθιστά την πρωτεύουσα στις Θήβες.
Περί το 675-71 oι Ασσύριοι υπό τον Εζαρχαντόν εισβάλλουν και κατακτούν την Μέμφιδα από τον Ταχάρκο.
Το 663 οι Θήβες κατακτώνται από τον Ασσύριο βασιλέα Ασσουρμπανιπάλ.
Τέλος της Νουβιακής διακυβέρνησης

663-525 26η Σαϊτική περίοδος (Αναγέννηση)

Νεχώ Α'
Ψαμμήτιχος Α'
Νεχώ Β'
Ψαμμήτιχος Β'
Απρίης
Άχμωσις Β' (Άμασις)
Ψαμμήτιχος Γ'

Ο Νεχώ, κυβερνήτης της Σαΐδας ορίζεται βασιλέας από τους Ασσύριους. Η πρωτεύουσα μεταφέρεται στην Σαΐδα.

Περί το 650 γίνεται γενική χρήση του σιδήρου στην αρχαία Αίγυπτο που συνδέεται με τον Σετ ως κρατική θεότητα. Ο Ψαμτίκ Α' εξωθεί τους Ασσύριους από την Αίγυπτο.
612: Κατάλυση της Ασσυριακής Αυτοκρατορίας. Οι Αιγύπτιοι διαμοιράζονται τις Ασσυριακές κτήσεις με τους Μήδους και τους Βαβυλώνιους.
605: Οι Αιγύπτιοι απωθούνται από την Ασία από τον Νεμπουκαντνεζάρ (Ναβουχοδονόσωρ) της Βαβυλώνας.
Ο Ιούδας συντρίβεται από τον Νεμπουκαντνεζάρ.

Σε αυτή την περίοδο οι Φαραώ χρησμοποιούν τον μύθο του Όσιρι ως πειστήριο της διακυβέρνησής τους και όχι τις προγενέστερες ηλιακές λατρείες.

Ο Σετ μεταβάλλεται σε προσωποποίηση του κακού.
Αναγέννηση της Σαΐδας. Υπό την διακυβέρνηση του Ψαμτίκ Α' γίνεται στροφή προς τους εορτασμούς, την λογοτεχνία, την τέχνη και την αρχιτεκτονική του Παλαιού Βασιλείου.

Οικοδομείται ναός από γρανίτη Για τον Άπι-Ταύρο στη Σαχάρα.
525-404 28η Αχαιμενίδες 525: Οι Αιγύπτιοι ηττώνται από τον Πέρση βασιλέα Καμβύση Β'.

Διακυβέρνηση των Αχαιμενιδών με τους Καμβύση Β' και Δαρείο Α'.
405: Οι Αιγύπτιοι επαναστατούν εναντίον των Περσών.

404-399 27η (παρεμβ>) Αμυρταίος Δυναστεία ενός φαραώ.

Πρωτεύουσα η Σαΐς

399-380 29η Άχωρις Η 29η και η επόμενη 30η δυναστεία είναι οι τελευταίες γηγενείς δυναστείες.

Οι Αιγύπτιοι αντιστέκονται στις περσικές επιθέσεις με τη βοήθεια των Ελλήνων.
Πρωτεύουσα γίνεται η Μένδη.

380-343 30η Νεκτανεβώ Α' (Νεκτνέμπφ)

Τακώς
Νεκτανεβώ Β'

Η Σεβέννυτος γίνεται πρωτεύουσα.

Και οι δύο Νεκτανεβώ επιδίδονται σε οικοδομική δραστηριότητα και ταυτόχρονα ανθίστανται στους Πέρσες.
341: Οι Πέρσες εξουσιάζουν και πάλι την Αίγυπτο.
332: Ο Μέγας Αλέξανδρος κατακτά την Περσία και παίρνει την Αίγυπτο. Ίδρυση της Αλεξάνδρειας.
323: Ο Αλέξανδρος πεθαίνει και αναλαμβάνει την διακυβέρνηση της Αιγύπτου ο στρατηγός του Πτολεμαίος.

Εκλείπουν οριστικά οι αρχαίες ηλιακές λατρείες.
305-30 Π.Κ.Ε. Πτολεμαϊκή δυναστεία Πτολεμαίοι Α' - ΙΔ'

Κλεοπάτρα Ζ'

305: Ο Πτολεμαίος αυτοανακηρύσσεται φαραώ, εγκαθιδρύοντας νέα δυναστεία.

Η Αίγυπτος ελέγχει ναυτικά όλη την ανατολική Μεσόγειο.
58: O Πτολεμαίος ΙΑ' καλεί τον Πομπηίο από τη Ρώμη, για να τον βοηθήσει να ανακτήσει τον θρόνο. Με αυτόν τον τρόπο η Ρώμη απλώνει την εξουσία της στην Αίγυπτο.
Η Κλεοπάτρα, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τις σχέσεις της με τον Καίσαρα και τον Μάρκο Αντώνιο για να επανακτήσει η Αίγυπτος τη δύναμή της. Το αιγυπτιακό ναυτικό ηττάται από το ρωμαϊκό στόλο στη ναυμαχία του Ακτίου.
Αυτοκτονία της Κλεοπάτρας και θάνατος του γιου της Καισαρίωνα (Πτολεμαίου ΙΔ'). Η Αίγυπτος μετατρέπεται σε ρωμαϊκή επαρχία.

Επίσημη θεότητα του κράτους γίνεται ο Σέραπις (Οσάραπις).

Μετά τον Πτολεμαίο Β', οι φαραώ λατρεύονται ως ζώντες θεοί.
Με την επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου των γηγενών από την βαρεία φορολογία και την καταναγκαστική εργασία ενδυναμώνονται και εξαπλώνονται οι λατρείες της μεταθανάτιας ζωής (Ίσιδα και Όσιρης).

Τούνα ελ-Γκέμπελ (Ερμούπολις): Τάφος του αρχιερέα Πετόσιρι και νεκρόπολη της Ίβιδας και των Πιθήκων (Θωθ).

Εντφού: Οικοδομείται ναός του Ώρου (257-237) από τον Πτολεμαίο Γ'.
Έσνα: Οικοδομείται ναός του Κνουμ.
Κομ Όμπο, Άνω Αίγυπτος: Οικοδομείται ναός του Σεμπέκ και του Χαρόερι από τον Πτολεμαίο Η'.
Ντεντερά: Αρχίζει η οικοδόμηση του ναού της Άθωρ. Ανάγλυφα της Κλεοπάτρας και του Καισαρίωνα.

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.