Science Wiki
Advertisement

Τρωάς

Troad, Τρωάδα


Maps-Mysia-01-goog

Μυσία Τρωάδα Λέσβος Ελλήσποντος

Maps-Troy-20-goog

Τροία

Maps-Troas-03-goog

Τρωάδα Ελλήσποντος
Τένεδος Ίμβρος Σαμοθράκη
Ροδίος Ποταμός Σκάμανδρος Ποταμός Σατνιόεις Ποταμός

Maps-Seas-Propontis-goog

Προποντίδα

Maps-Troy-01-wik

Τρωάδα

Maps-Troad-01-goog

Τρωάδα

Maps-Troas-01-goog

Τρωάδα

Maps-Troas-02-goog

Τρωάδα

Maps-Troy-02-goog

Τρωάδα

- Μία ιστορική χώρα της Μικράς Ασίας.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Τρωάδα" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "Τροία".

Γεωγραφία[]

Συνορεύει με τις εξής χώρες:

Μορφολογία[]

Ikl Μικρά Ασία Ikl
Χώρες
Δυτική Μικρά Ασία
Ίωνες
Αιολείς
Βιθυνοί
Τρώες
Μυσοί
Λυδοί
Μαίονες
Κάρες
Λύκιοι
Μέση Μικρά Ασία
Παφλαγόνες
Φρύγες
Γαλάτες
Ίσαυροι
Λυκάονες
Πάμφυλοι
Πισίδες
Κίλικες
Ανατολική Μικρά Ασία
Πόντιοι
Καππαδόκες
Αρμένιοι
Κατάονες
ΚομμαγήνεςΚατά τον Όμηρο

ὅσσοι ἀπ᾽ Ἰδαίων ὀρέων ἅλαδε προρέουσι, Ῥῆσός θ᾽ Ἑπτάπορός τε Κάρησός τε Ῥοδίος τε Γρήνικός τε καὶ Αἴσηπος δῖός τε Σκάμανδρος

καὶ Σιμόεις"

  • Οι σημαντικότερες λίμνες της είναι:
    • Αφνίτιδα Λίμνη

Δημογραφία[]

Οι λαοί που την κατοίκησαν σε διάφορες ιστορικές περιόδους ήταν:

Οι σημαντικότερες ιστορικές πόλεις της ήταν:

και άλλες.

Ας σημειωθεί ότι υπάρχει και πόλη Κολωνές πλησίον της Λαμψάκου στην Ελλησποντιακή Ασιατική ακτή.

Ιστορία[]

Η Τρωάδα, η ομηρική Τρωάς, είναι η ονομασία της περιοχής στην Ασιατική πλευρά του Ελλήσποντου, εκεί που ήταν κτισμένη η πόλη της Τροίας.

Αργότερα απετέλεσε την ΒΔ περιοχή της Μυσίας που κάλυπτε την έκταση από τον Ελλήσποντο και την Προποντίδα προς Βορρά μέχρι τον Αδραμυττηνό κόλπο

Μαζί με τη Ελλησποντιακή Φρυγία αποτελούσε τη "Μικρά Μυσία".

Ο Δάρδανος είχε δύο υιούς

Ο Ίλος ο Πρεσβύτερος απέθανε άτεκνος.

Τον διαδέχθηκε ο Εριχθόνιος. Αυτός θεωρήθηκε ο πλουσιότατος των θνητών ανθρώπων της εποχής του.

Διέθετε 3.000 ίππους. Οι ίπποι ήταν τόσο ωραίοι, ώστε τους ερωτεύθηκε ο άνεμος Βορέας, και γέννησε από αυτούς δώδεκα πώλους, "που κάλπαζαν στους στάχυες χωρίς να τους καταπατούν" και "πατούσαν στα κύματα, χωρίς να βυθίζονται".)

Ο Εριχθόνιος γέννησε τον Τρώα.

Τέκνα του Τρωός, ήταν

Τον Γανυμήδη απήγαγαν οι θεοί και τον έχρισαν οινοχόο στους Ουρανούς.

Στον Τρώα, σε αντιστάθμισμα για την αρπαγή του υιού του δόθηκε ένα ζεύγος αθανάτων ίππων.

Ο Ίλος ο Νεώτερος διαδέχθηκε τον Τρώα.

Συζεύχθηκε την Ευρυδίκη, θυγατέρα του Αδράστου, απέκτησε όμως και τέκνα από την Στρυμώ, την κόρη του ποτάμιου θεού Σκάμανδρου από την Λευκίππη, και γέννησε τον Λαομέδοντα, που τον διαδέχθηκε στον θρόνο.

Ο Λαομέδων συζεύχθηκε την Πλακία του Θηρέως και απέκτησε

  • τον Τιθωνό, τον Λάμπο, τον Κλυτίο, τον Ικετάωνα, τον Ποδάρκη (Πρίαμο)
  • και θυγατέρες, την Ησιόνη, την Κίλλα και την Αστυόχη.

Με την νύμφη Καλύβη, ο Λαομέδων απέκτησε τον Βουκολίωνα. (Τον υιο του τον Τιθωνό, τον άρπαξε η Ηώς και τον μετέφερε στην Αιθιοπία όπου απέκτησαν τον Ημαθίωνα και τον Μέμνονα)

Ο Λαομέδων αποφάσισε να τειχίσει την Τροία με ισχυρά τείχη.

Στο έργο αυτό προσέλαβε, επί μισθώ, τους θεούς Απόλλωνα και τον Ποσειδώνα, οι οποίοι, τιμωρημένοι από τον Δία, έπρεπε να τον υπηρετήσουν.

Οι υπηρεσίες τους διήρκεσαν ένα έτος.

Μετά το τέλος των εργασιών ο Λαομέδων αρνήθηκε να καταβάλλει τους μισθούς.

Απείλησε μάλιστα να πωλήσει ως δούλο τον Απόλλωνα.

Ο Απόλλων και ο Ποσειδών οργίστηκαν με την συμπεριφορά του Λαομέδοντα και αποφάσισαν να τον τιμωρήσουν.

  • Ο Ποσειδών έστειλε ένα κήτος στον Ελλήσποντο που εμπόδιζε την αλιεία και ναυσιπλοΐα. Πολλές φορές, μάλιστα, το κήτος πλησίαζε τις ακτές, και έτρωγε και ανθρώπους.
  • Ο Απόλλων έστειλε λιμό στην πόλη. Μεγάλη ξηρασία έπληξε την χώρα τόση που καιγόταν τα σπαρτά.

Ο Λαομέδων ζήτησε χρησμό για να αντιμετωπίσει την συμφορά.

Ο χρησμός όρισε να δοθεί η κόρη του Ησιόνη ως τροφή στο κήτος για να τερματιστεί η θεϊκή οργή.

Τότε, ο Λαομέδων ζήτησε την βοήθεια του Ηρακλή.

Ο Ηρακλής, ως αμοιβή, για το φόνο του κήτους και την σωτηρία της Ησιόνης, ζήτησε τα περίφημους "ίππους του Τρωός" (που είχε κληρονομήσει ο Λαομέδων, από τον πρόγονο του Τρώα).

Ο Λαομέδων δέχθηκε αλλά όταν ο Ηρακλής έσωσε την Ησιόνη και φονεύοντας το κήτος, εκείνος και πάλι αθέτησε την υπόσχεση του και δεν έδωσε τους ίππους στον Ηρακλή.

Ο Ηρακλής έφυγε προσωρινά απειλώντας να επιστρέψει με ισχυρό στρατό.

Πράγματι τήρησε την απειλή του.

Στρατολόγησε ικανή δύναμη στην Ελλάδα και οργάνωσε εκστρατεία στην Τρωάδα.

Μετά από θυελλώδη έφοδο και κυρίευσε την Τροία.

Φόνευσε τοξεύοντας τον Λαομέδοντα και τους υιούς του, εκτός από τον Ποδάρκη (Πρίαμο), στον οποίο παρέδωσε την εξουσία.

Η Ησιόνη δόθηκε ως σύζυγος στον συμμετέχοντα στην εκστρατεία, Τελαμώνα.

Την περιοχή αυτή διέσχισε ο Απόστολος Παύλος ερχόμενος από Μυσία (Πράξ. ΙΣΤ, 7-8 & 11).

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement