Ασκάνιοι

Ascanians


Χετταϊκή Αυτοκρατορία
---
Wilusa, Truisa
Mira, Kuwalya
Sehha River Land
Arzawa
Masa, Karkisa
Hittite Lower Country
Hittite Upper Country
Kizzuwatna
Kaska
Azzi, Isuwa, Alziya
Nuhassa, Amurra

Μυσία, Τρωάδα, Λέσβος, Ελλήσποντος.

Νεοχετταίοι
Συρία
Κιλικία

- Είναι ένας ιστορικός λαός της Μικράς Ασίας

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "Ασκάνιοι" μάλλον ταυτίζεται με την Χετταϊκή ονομασία "Kaska" και ενδεχομένως σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "Σκύ(ν)θες".

Επίσης, ενδεχομένως η ονομασία Ασκάνιοι είναι συγγενική με την ονομασία Όσκοι.

Ιστορία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι Ασσύριοι ονόμαζαν "Ashkuza" τους Σκύθες.

Ασκενάζ[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ο Ασκενάζ ή Ασχανάζ υπήρξε Βιβλικό πρόσωπο που μνημονεύεται στα βιβλία της Γένεσης (10:3), 1ο Χρονικών/Παραλειπομένων Α' (1:6) και του Ιερεμία (51:27).

- Συγκεκριμένα ο Ασκενάζ φέρεται ως γιος του Γόμερ («Γαμέρ», Ο'), γιου του Ιάφεθ. Συνεπώς, σύμφωνα με τις Εβραϊκές Γραφές, πρόκειται για γενάρχη ενός απροσδιόριστου "Ιαπετικού" λαού.

- Σύμφωνα με το Ταλμούδ, "Ασκενάζ" ονομαζόταν η "Ασία" (εννοείται η Μικρά Ασία).

- Κατά τον Ιώσηπο, ο Ασκενάζ υπήρξε πατέρας των Ασκεναζαίων οι οποίοι κατά την εποχή του αποκαλούνταν από τους Έλληνες με την άγνωστη ονομασία "Ρηγίνες".

- Κατά δε τους λογίους Ιουδαίους του Μεσαίωνα, απόγονοι του Ασκενάζ θεωρούνται οι Γερμανοί.

(Σημειώνεται ότι ακόμη και σήμερα οι Γερμανοεβραίοι αποκαλούν τους εαυτούς τους "Ασκεναζί" (Ασκεναζίτες ή Ασκεναζείμ).

Πολλές πιθανότητες έχει υπέρ αυτής της γνώμης πολλών νεότερων κριτικών που σύμφωνα με την Ταλμουδική παράδοση το Ασκενάζ αναζητείται στη Μικρά Ασία και μάλιστα στη Βιθυνία όπου η περιοχή έφερε άλλοτε το όνομα Ασκανία και την κατοικούσαν Φρύγες και Μυσοί.

Η Ασκανία στον Στράβωνα (βιβλίο ΙΒ')[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις τους όρους, Βιθυνοί, Φρύγες, Μυσοί, ακόμη και Δολίονες κοντά στην Κύζικο, και Μύγδονες και Τρώες επειδή ομοιάζουν οι φυλές. Όλα αυτά τα έθνη θεωρούνται Θρακικά, "δια το την περαίαν νέμεσθαι τούτους, και δια το μη εξαλλάττειν αλλήλων εκατέρους".

Αλλά θα μπορούσε κάποιος να τοποθετήσει στην μέση την Βιθυνία, στην εκβολή του Αισήπου την Μυσία, η οποία αγγίζει την θάλασσα, και φθάνει μέχρι τον Όλυμπο. Γύρω της δε την Επίκτητον, [Μικρά Φρυγία] που κείται στα μεσόγαια, και δεν βρέχεται πουθενά από θάλασσα, φθάνει δε μέχρι τα ανατολικά μέρη της Ασκανίας λίμνης και χώρας. Διότι η χώρα έχει το ίδιο όνομα με την λίμνη και ανήκει η μισή στην Φρυγία και η μισή στην Μυσία. Μακριά δε από την Τροία είναι το Φρύγιον. Αυτό δείχνεται και από τον ποιητή όταν λέει: Φόρκυς αὖ Φρύγας ἦγε καὶ Ἀσκάνιος θεοειδὴς τῆλ᾽ ἐξ Ἀσκανίης· η Φρυγική επειδή είναι εγγύτερα από την άλλη Ασκανία, την Μυσική, προς την σημερινή Νίκαια, την οποία εννοεί όταν λέει: "Πάλμύν τ᾽ Ἀσκάνιόν τε Μόρυν θ᾽ υἷ᾽ Ἱπποτίωνος, Μυσών αγχεμάχων ηγήτορα, οἵ ῥ᾽ ἐξ Ἀσκανίης εριβώλακος ήλθον αμοιβοί"

Δεν είναι δε παράδοξο να πει κανείς κάποιον ηγεμόνα των Φρυγών Ασκάνιον, και ότι ήλθε από την Ασκανία, και επίσης κάποιον ηγεμόνα των Μυσών Ασκάνιο και εξ Ασκανίας. Διότι υπάρχουν πολλά κοινά ονόματα μεταξύ τους, και ποταμοί, και λίμνες και τοποθεσίες.

Και ο Όμηρος παραδίδει τον ποταμό Αίσηπο ως όριο της Μυσίας. Περιγράφοντας δε την παρώρειαν πάνω από το Ίλιον της Τροίας, η οποία υπήγετο στον Αινεία, ονόμασε Δαρδανία, θέτει στη συνέχεια βόρεια και την Λυκία, υπό τον Πάνδαρο, στην οποία βρίσκεται η Ζέλεια ...


Στα μεσόγεια της Βιθυνίας είναι το Βιθύνιον πάνω από το Τίειον, που περιλαμβάνει την χώρα πάνω από τα Σάλωνα που είναι άριστη για εκτροφή βοδιών, από εκεί δε παράγεται ο Σαλωνίτης Τυρός.

Και η Νίκαια, η μητρόπολη της Βιθυνίας, στην λίμνη της Ασκανίας.

Γύρω της είναι πεδιαδα μεγάλη και πολύ ευδαιμων, αλλά όχι πολύ υγιεινή κατά το θέρος.

Εκτισε δε εκεί ο Αντίγονος ο γιος του Φιλίππου πόλη και την ονόμασε Αντιγονία.

Επειτα από αυτόν το κτίσμα του Λυσιμάχου, ο οποίος την μετονόμασε Νίκαια, από το όνομα της γυναίκας του. Ήταν δε αυτή η κόρη του Αντιπάτρου. Λίγο πάνω από την Ασκανία λίμνη είναι η πολιχνη Οτροία, προς τα όρια της ανατολικής Βιθυνίας. Πιστεύουν δε ότι η Οτροία ονομάσθηκε έτσι από τον Οτρέα.

Ότι δε ήταν κατοικία Μυσών η Βιθυνία πρώτη φορά το αναφέρει ο Σκύλαξ ο Καρυανδεύς, και ότι Φρύγες και Μυσοί κατοικούσαν γύρω από την Ασκανία Λίμνη.

Επειτα ο Διονύσιος, αυτός που συνέγραψε τας κτίσεις, ο οποίος τα στενά προς την Χαλκηδόνα και το Βυζάντιο, τα οποία τώρα ονομάζονται Θράκιος Βόσπορος, προηγουμένως αναφέρει ότι ονομάζονταν Μύσιος Βοσπορος. Αυτό δε θα μπορούσε κάποιος να θεωρήσει πως είναι μαρτυρία ότι οι Μυσοί είναι Θράκες.

Και ο Ευφορίων:

"Μυσοίς παρ’ ύδασιν Ασκανίης" αναφέρει και ο Αιτωλός Αλέξανδρος
"Οι και επί Ασκανίων δώματα έχουσι ροών λίμνης Ασκανίης επί χείλεσιν ένθα Δολίων υιός Σιληνού νάσσατο και Μελίης"

το ίδιο αποδεικνύουν, διότι δεν βρίσκεται πουθενά αλλού λίμνη Ασκανία, παρά μονον εδώ.

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.