Science Wiki
Advertisement

Ασκανία

Ascania


Χετταϊκή Αυτοκρατορία
---
Wilusa, Truisa
Mira, Kuwalya
Sehha River Land
Arzawa
Masa, Karkisa
Hittite Lower Country
Hittite Upper Country
Kizzuwatna
Kaska
Azzi, Isuwa, Alziya
Nuhassa, Amurra

- Ιστορική χώρα της Μικράς Ασίας

- Ταυτίζεται με την χώρα των Kaska των Χετταϊκών Κειμένων (δηλ. είναι η Παφλαγονία και η Ανατολική Βιθυνία)

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Ασκανία" σχετίζεται ετυμολογικά με τις λέξεις

Εισαγωγή[]

Βιβλικοί Ασχανάζ[]

Ο Ασκενάζ ή Ασχανάζ υπήρξε Βιβλικό που μνημονεύεται στα βιβλία της Γένεσης , 1ο Χρονικών/Παραλειπομένων Α' και του Ιερεμία.

Συγκεκριμένα ο Ασκενάζ φέρεται ως γιος του Γόμερ («Γαμέρ», Ο'), γιου του Ιάφεθ. Συνεπώς, σύμφωνα με την Βίβλο, πρόκειται για γενάρχη ενός απροσδιόριστου λαού.

Σύμφωνα δε με το Ταλμούδ, τόσο το ιεροσολυμητικό όσο και το βαβυλωνιακό, Ασκενάζ λέγονταν η Ασία.

Κατά δε τον Ιώσηπο ο Ασκενάζ υπήρξε πατέρας των Ασκεναζαίων οι οποίοι κατά τους χρόνους του οι Έλληνες τους αποκαλούσαν "Ρηγίνες" για τους οποίου επίσης παραμένει άγνωστο ποιος λαός εννοείται.

Κατά δε τους λογίους Ιουδαίους του Μεσαίωνα απόγονοι του Ασκενάζ θεωρούνται οι Γερμανοί. Σημειώνεται πως ακόμη και σήμερα οι Γερμανοεβραίοι αποκαλούν τους εαυτούς τους Ασκεναζί ("Ασκεναζίτες" ή Ασκεναζείμ).

Ομηρική Ασκανία[]

Πολλές πιθανότητες έχει υπέρ αυτής της γνώμης πολλών νεότερων κριτικών που σύμφωνα με την ταλμουδική παράδοση η χώρα Ασκενάζ τοποθετείται στη Βορειοδυτική Μικρά Ασία και μάλιστα στη Βιθυνία όπου η περιοχή έφερε άλλοτε το όνομα Ασκανία και την κατοικούσαν Φρύγες και Μυσοί.

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement