Ασφάλισις

[1]


Η Ασφάλιση, στα Νομική και την Οικονομική Επιστήμη, είναι μια μορφή διαχείρισης κινδύνου που χρησιμοποιείται πρώτιστα για να προστατεύσει έναν ιδιώτη ή μία εταιρεία από ενδεχόμενο κίνδυνο πιθανών οικονομικών απωλειών.

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "Ασφάλιση " σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "ασφάλεια".

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιδανικά, η ασφάλιση ορίζεται ως η δίκαιη μεταφορά του κινδύνου πιθανής απώλειας, από μια οντότητα σε άλλη, σε αντάλλαγμα μιας λογικής αμοιβής.

Στην πράξη, εν τούτοις, η επιχείρηση της παροχής της ασφαλιστικής προστασίας καταλήγει συχνά στην προσφυγή στο δικαστήριο μεταξύ των ενδιαφερομένων.

Γενικά, είναι μία σύμβαση στην οποία ένα συμβαλλόμενο μέρος συμφωνεί να πληρώσει για τις οικονομικές απώλειες ενός άλλου συμβαλλόμενουμέρους ως αποτέλεσμα ενός διευκρινισμένου γεγονότος.

Οι ασφαλίσεις είναι γενικά δύο ειδών:

  • οι "ιδιωτικές" και
  • οι "κοινωνικές".

Στην περίπτωση "ιδιωτικών" ασφαλίσεων εκείνος που θέλει να ασφαλισθεί απευθύνεται σε ένα ασφαλιστικό γραφείο που αναλαμβάνει την υποχρέωση να τον αποζημιώσει για μια ορισμένη ζημία που έχει από πριν συμφωνηθεί. Γι' αυτήν την εξασφάλιση πληρώνει κάθε μήνα στο γραφείο εκείνο, "ασφάλιστρο" ένα ορισμένο ποσό.

Η σύμβαση γίνεται με συμβόλαιο, όπου ορίζεται το αντικείμενο που ασφαλίζεται (οικία, ζώο, εμπόρευμα, πλοίο, αυτοκίνητο, κατάστημα, μέλος του σώματος, η υγεία του "ασφαλιζόμενου" κλπ.), το ποσό της αποζημίωσης και το "ασφάλιστρο" (ποσό χρημάτων που θα πληρώνει κάθε μήνα ο "ασφαλιζόμενος").

Ειδική κατηγορία ασφάλισης είναι η "αντασφάλεια", στην οποία ο "ασφαλιστής" ασφαλίζεται σε άλλο μεγαλύτερο "ασφαλιστή", για τις αποζημιώσεις που ανέλαβε (π.χ. ένα μικρό ασφαλιστικό γραφείο ασφαλίζεται σε μια μεγάλη επιχείρηση βιομηχανίας, για όλες τις αποζημιώσεις που έχει αναλάβει κι έτσι σε περίπτωση που συμβεί κάποιο ατύχημα στο γραφείο θα αποζημιωθεί από την επιχείρηση).

Άλλη κατηγορία είναι η "αλληλασφάλεια". Σ' αυτή δυο και περισσότεροι ασφαλίζονται μεταξύ τους για τις ζημιές που θα συμβούν στον καθέναν απ' αυτούς. Η ασφάλιση έχει αναπτυχθεί πολύ τα τελευταία έτη.

Έχει αναπτυχθεί και ιδιαίτερος κλάδος νομικής επιστήμης που ασχολείται με τις ασφαλίσεις και λέγεται "Ασφαλιστικόν Δίκαιο".

Η απάτη γύρω από τις ασφαλίσεις τιμωρείται αυστηρά με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών. Όποιος δηλ. μόνος του επιφέρει τη ζημία για την οποία έχει γίνει η ασφάλιση στο αντικείμενο ή στον εαυτό του, με σκοπό να εισπράξει την ασφάλεια, τιμωρείται με φυλάκιση.

Η ιδιωτική ασφάλιση δεν είναι υποχρεωτική. Μπορεί όποιος θέλει να ασφαλιστεί καταβάλλοντας κάποιο συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.

Οι έμποροι, οι νομικοί, οι εργάτες κ.ά., ασφαλίζονται στα Ταμεία τους πληρώνοντας ένα ορισμένο ποσό κάθε μήνα.

Τις "κοινωνικές ασφαλίσεις" τις έχει αναλάβει το Κράτος και τα διάφορα Ταμεία ή Ιδρύματα. Το κράτος ασφαλίζει τους δημόσιους υπάλληλους και τους δίνει μια σύνταξη, όταν γεράσουν ή όταν πάθουν καμιά αναπηρία.

Το ίδιο κάνουν και τα Ταμεία (Μετοχικό Ταμείο Στρατού, Ταμεία Συντάξεων Νομικών, Εμπόρων κλπ.) για καθέναν που εργάζεται στον αντίστοιχο ειδικό κλάδο.

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.