Science Wiki
Advertisement

Ασύρματο Μητροπολιτικό Δίκτυο Αθηνών

Athens Wireless Metropolitan NetworkΕίναι


Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Μητροπολιτικό " σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη " Μητρόπολη".


Γενικά[]

Με έτος ίδρυσης το 2002 στην Αθήνα, το Ασύρματο Μητροπολιτικό Δίκτυο Αθηνών (Α.Μ.Δ.Α.) ή Athens Wireless Metropolitan Network (A.W.M.N.) είναι το μεγαλύτερο Ασυρματικό Κοινοτικό Δίκτυο στην Ελλάδα, το οποίο κάνοντας χρήση νέων τεχνολογιών ασύρματης δικτύωσης WiFi, συνδέει ανθρώπους και υπηρεσίες σε ένα ενιαίο δίκτυο. Τα μέλη του Α.Μ.Δ.Α. είναι κομβούχοι, που συνθέτουν ένα Μητροπολιτικό Δίκτυο στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, το οποίο είναι ανοικτό για οποιονδήποτε θέλει να συμμετάσχει ενεργά. Περισσότεροι από 1.500 χρήστες είναι ήδη συνδεδεμένοι και περισσότεροι από 5.000 έχουν δηλώσει το ενδιαφέρον τους να συνδεθούν στο εγγύς μέλλον.[1]


Κύριος σκοπός του Α.Μ.Δ.Α. είναι να προωθεί αμφίδρομα ευρυζωνικές ψηφιακές υπηρεσίες τηλεπικοινωνίας στο ευρύ κοινό, ως μία μη κερδοσκοπική δραστηριότητα, σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ΜΚΟ, ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές και άλλα Ασυρματικά Κοινοτικά Δίκτυα στην Ελλάδα.


Οι σημαντικότεροι σκοποί του, περιλαμβάνουν:

  • Την δημιουργία, ανάπτυξη και διατήρηση ενός Ασυρματικού Κοινοτικού Δικτύου το οποίο διασυνδέει ανθρώπους και υπηρεσίες.
  • Την ανάπτυξη τεχνολογιών που βασίζονται σε ασύρματες και ψηφιακές τηλεπικοινωνίες.
  • Την εκπαίδευση του κοινού στην χρήση ασύρματων και ψηφιακών τηλεπικοινωνιών
  • Την προώθηση και ενθάρρυνση του εθελοντισμού και της ενεργούς συμμετοχής.


Γεωγραφική Εμβέλεια Δράσης[]

Παρ' ότι το δίκτυο αναπτύχθηκε αρχικά στην Αθήνα οι δραστηριότητές του δεν περιορίζονται μόνο εκεί. Καλύπτει μια γεωγραφική περιοχή (110 χλμ. από τον Βορρά στον Νότο και 85 χλμ. από την Ανατολή στην Δύση), όπου το Νοτιότερο σημείο είναι η Παλαιά Επίδαυρος και το βορειότερο η Νέα Αρτάκη στην νήσο Εύβοια.

Η γεωγραφική επέκταση του δικτύου επιτρέπει σε απομακρυσμένες περιοχές με χαμηλή τεχνολογική υποδομή να συνδεθούν στο Αθηναϊκό Δίκτυο, και με αυτόν τον τρόπο να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που υπάρχουν στο κεντρικό δίκτυο.

Ήδη οι νήσοι Εύβοια, Αίγινα, Σαλαμίνα και περιοχές γύρω από την Αθήνα έχουν συνδεθεί στο δίκτυο. Με την προοπτική της σύνδεσης με το Α.Μ.Δ.Α. μικρές ασύρματες "νησίδες" δημιουργούνται σε άλλες πόλεις ή νησιά με την βοήθεια του Α.Μ.Δ.Α. σε τεχνογνωσία και εξοπλισμό.

Επόμενα βήματα είναι η διασύνδεση των ασύρματων "νησίδων" της Κορίνθου (W.N.K.), της Λαμίας και του Βόλου. Για όσες ασύρματες "νησίδες" η αμιγώς ασύρματη διασύνδεση είναι αδύνατη, επιλέγονται συγκεκριμένα σημεία τα οποία συνδέονται με συμβατικές τεχνολογίες (γρήγορες ADSL ή SDSL γραμμές) και προσφέρουν περιορισμένες υπηρεσίες (VoIP, http browsing).

Ιστορία[]

Η ίδρυση του Α.Μ.Δ.Α. έγινε το 2002. Εξαιτίας σημαντικών προβλημάτων με τις ευρυζωνικές υπηρεσίες την ίδια περίοδο στην Ελλάδα, η πρόσβαση σε αυτές από τους οικιακούς χρήστες ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη. Την απάντηση ήρθε να δώσει το Α.Μ.Δ.Α. δημιουργώντας ένα δίκτυο που θα επέτρεπε στους χρήστες του να έχουν γρήγορες αμφίδρομες συνδέσεις μεταξύ τους μέσω ασύρματων προσιτών συνδέσεων. Μετά όμως, από μια σύντομη περίοδο μετά την ίδρυση του το Α.Μ.Δ.Α. άρχισε να αλλάζει χαρακτήρα. Ολοένα και περισσότεροι θέλησαν να συμμετέχουν στο project. Πολύ σύντομα αυξήθηκαν οι κόμβοι του δικτύου και ο χαρακτήρας του δικτύου άλλαξε από ένα εναλλακτικό τηλεπικοινωνιακό δίκτυο σε ένα κοινωνικό δίκτυο ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα στο τομέα Τηλεπικοινωνιών και Πληροφοριακών Συστημάτων.

Κοινότητα[]

Λόγω της φύσης του Α.Μ.Δ.Α. μπορεί να θεωρηθεί ως ένα δίκτυο προοριζόμενο για τους χρήστες του, αφού οι ίδιοι το σχεδιάζουν και το αναπτύσσουν. Στην κοινότητα του Α.Μ.Δ.Α. οι διαπροσωπικές σχέσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του δικτύου και ενθαρρύνεται η ενεργή συμμετοχή στα κοινά. Από την αρχή του project, δόθηκε σημασία στο να δημιουργηθεί το μη κερδοσκοπικό σωματείο του Α.Μ.Δ.Α. και να στηριχτεί η όλη προσπάθεια σε σταθερές βάσεις. Το σωματείο με περισσότερα από 200 ενεργά μέλη συνθέτει το επίσημο πρόσωπο του δικτύου και συντονίζει τις ομάδες εργασίας. Οποιοσδήποτε μπορεί να συμμετέχει στο δίκτυο και ας μην είναι μέλος στο Σωματείο. Παρ' όλα αυτά είναι υποχρεωμένος να αναλάβει την ευθύνη για ομαλή λειτουργία του κόμβου του και να ακολουθεί τους βασικούς κανόνες της κοινότητας (αυτό αποτελεί ένα άτυπο κριτήριο για την επιλογή του ως άλλο άκρο σε συνδέσεις με άλλους κόμβους).

Τα μέλη του δικτύου συνθέτουν ένα μωσαϊκό ανθρώπων διαφόρων ηλικιών και υψηλού μορφωτικού επιπέδου, που περιλαμβάνει επαγγελματίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, ραδιοερασιτέχνες, φοιτητές τεχνικής κατεύθυνσης και ενθουσιώδεις οπαδούς των νέων τεχνολογιών.


Τεχνολογία[]

Ως τεχνολογική κοινότητα το Α.Μ.Δ.Α. κάνει εκτενή χρήση της ομάδας των IEEE 802.11x προτύπων και λειτουργεί στις ελεύθερες ISM μπάντες των 2,4 και 5,4 GHz. Τα τελευταία έτη στο Α.Μ.Δ.Α. έχει δοκιμαστεί (και έχει χρησιμοποιηθεί σε πραγματικές συνθήκες) εξοπλισμός από μια μεγάλη γκάμα κατασκευαστών.

Το πρωτόκολλο δρομολόγησης που χρησιμοποιείται στο δίκτυο είναι το BGP. Επίσης έχουν δοκιμαστεί νεότερα, πιο προσαρμόσιμα πειραματικά πρωτόκολλα όπως το OLSR και πολλά μέλη της κοινότητας του Α.Μ.Δ.Α. προσφέρουν feedback και κώδικα σε αρκετά Linux routing projects.

Οι ιδιοκατασκευές εξοπλισμού είναι σύνηθες φαινόμενο. Ένας μεγάλος αριθμός από workshops πραγματοποιούνται για να γίνουν τα νέα μέλη ικανά ώστε να κατασκευάζουν τα δικό τους εξοπλισμό και καλώδια. Επιπρόσθετα, η κοινότητα οργανώνει σεμινάρια με σκοπό να εκπαιδεύσει επίδοξους νέους διαχειριστές πάνω σε ασύρματες τεχνολογίες, πρωτόκολλα, δρομολόγηση και Linux σε πραγματικές συνθήκες που προσφέρει ένα μεγάλης κλίμακας δίκτυο.

Το Α.Μ.Δ.Α. βασίζεται κυρίως σε ελεύθερο και ανοικτό λογισμικό. Το GNU/Linux (η οποιαδήποτε άλλη παραλλαγή του Unix) αποτελεί την κύρια επιλογή στους περισσότερους servers του δικτύου που προσφέρουν τις ολοένα αυξανόμενες υπηρεσίες τους στο δίκτυο.


Λύσεις και Υπηρεσίες[]

Μία από τις βασικότερες ανάγκες που κλήθηκε το Α.Μ.Δ.Α. στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας ήταν αυτό της επικοινωνίας μεταξύ των συμμετεχόντων στο δίκτυο. Για αρχή δημιουργήθηκε το forum του Α.Μ.Δ.Α. όπου τα μέλη της κοινότητας μπορούσαν να ανταλλάσσουν ιδέες, να κανονίζουν συναντήσεις, να σχεδιάζουν μελλοντικές υλοποιήσεις και να συζητούν για διάφορα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Με την ανάπτυξη του δικτύου και την εξέλιξη των υπηρεσιών του προστέθηκε IP τηλεφωνία, εξειδικευμένα fora, game servers, διαμοιρασμός αρχείων, δεκάδες ιστοσελίδες μελών/κομβούχων, στατιστικά παρακολούθησης και διαχείρισης του δικτύου, μετεωρολογικοί σταθμοί, VPN servers, ραδιοφωνικοί σταθμοί και σχεδόν οποιαδήποτε υπηρεσία θα μπορούσε κάποιος να συναντήσει στο διαδίκτυο.

Μία από τις σημαντικότερες υπηρεσίες που πρέπει να αναφερθεί είναι το WiND project. Ως ένα μεγάλης κλίμακας δίκτυο και κοινότητα το Α.Μ.Δ.Α. είχε την ανάγκη ενός εργαλείου κεντρικής διαχείρισης ώστε να φαίνονται σημαντικές πληροφορίες των κόμβων του δικτύου. Το WiND (Wireless Nodes Database) είναι μια Web εφαρμογή σχεδιασμένη για Ασυρματικά Κοινοτικά Δίκτυα, όπως το Α.Μ.Δ.Α. και δημιουργήθηκε από μέλη της κοινότητας. Το WiND προσφέρει ένα front-ent περιβάλλον για μια βάση δεδομένων όπου αποθηκεύονται πληροφορίες σχετικά με κόμβους του δικτύου (στοιχεία επικοινωνίας, geolocation), πληροφορίες DNS, IP διευθυνσιοδότηση και μια λίστα με προσφερόμενες υπηρεσίες.


Αναφορές[]


Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]

Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement