Ατμοστρόβιλος

Turbine


Αιολόσφαιρα Ήρων

- Μία μηχανή.

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "Ατμοστρόβιλος" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "στρόβιλος".

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Είδος κινητήριας θερμικής μηχανής, που χρησιμοποιεί την ενέργεια του ατμού για παραγωγή έργου.

Ονομάζεται και ατμοτουρμπίνα.

Αποτελείται από έναν τροχό, που η περιφέρειά του είναι εφοδιασμένη με πτερύγια και ο οποίος περιστρέφεται γύρω από έναν κεντρικό άξονα.

Οι ατμοστρόβιλοι διακρίνονται σε ατμοστρόβιλους δράσης και αντίδρασης.

- Ατμοστρόβιλοι δράσης:

Η εκτόνωση του ατμού και η παραγωγή ταχύτητας γίνεται μόνο μέσα στα σταθερά τμήματα.

Ο ατμός προσκρούει στα πτερύγια και αναγκάζεται ν` αλλάξει διεύθυνση κινούμενος αντίθετα της αρχικής. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται στα πτερύγια μια ώθηση που στρέφει τον τροχό.

Για να υπάρχει μεταφορά όλης της κινητικής ενέργειας στον τροχό θα πρέπει η ταχύτητα των πτερυγίων να είναι περίπου η μισή της ταχύτητας του ατμού. Λόγω όμως της μεγάλης αυτής ταχύτητας, υπάρχει πρόβλημα καταπόνησης και αντοχής των υλικών. Για αυτό οι τροχοί είναι κατασκευασμένοι κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να περιστρέφονται βραδύτερα.

Οι υδρατμοί που παράγονται στους λέβητες σε θερμοκρασία 250 - 300οC και υψηλή πίεση διοχετεύονται στα πτερύγια του τροχού, όπου η θερμική τους ενέργεια μετατρέπεται σε κινητική. Ακολούθως οι υδρατμοί διέρχονται διαδοχικά από δεύτερο και τρίτο ατμοστρόβιλο που αρχίζουν και αυτοί να περιστρέφονται. Οι ατμοστρόβιλοι αυτοί είναι εφαρμοσμένοι στον ίδιο κεντρικό άξονα έτσι που η περιστροφική τους κίνηση προστίθεται σ` αυτόν.

- Στους ατμοστρόβιλους αντίδρασης:

ο ατμός μετά τη δράση του στον πρώτο τροχό μεταβιβάζεται μέσω ακινήτων πτερυγίων που λειτουργούν ως ακροφύσια. Έτσι ο ατμός αποκτά μεγαλύτερη ταχύτητα και κατά την έξοδό του από αυτά εκτονώνεται σε νέο σύστημα κινητών πτερυγίων.

Οι ατμοστρόβιλοι χρησιμοποιούνται στους μεγάλους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και στα πλοία.

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.