Science Wiki
Advertisement

Αχαιοί

Achaeans


Οι Αχαιοί κατά την Μυκηναϊκή Εποχή.

Αντίπαλοι Τρωϊκού Πολέμου
όπου εμφαίνεται
η Αχαϊκή Αυτοκρατορία
των Μυκηνών

Αχαιοί Μυκηναϊκή Εποχή

Μυκηναϊκή Εποχή

- Ένας ιστορικός λαός της Βαλακανικής Χερσονήσου

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Αχαιοί" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "[[]]".

Εισαγωγή[]

Σύμφωνα με όλες σχεδόν τις ιστορικές θεωρίες, οι Αχαιοί αποτελούσαν την πρώτη ελληνική φυλή που κατέβηκε από το Βορρά και κατέκλυσε σταδιακά τον Ελληνικό χώρο (γενικά η άφιξη τοποθετείται περί το 1900 π.Χ.)

Ωστόσο, είναι πιθανότερο ότι η αρχαιότερη Ελληνική φυλή να είναι οι Αιολείς ενώ οι Αχαιοί να ήταν "ομάδες Αιγαιωτών ναυτικών" που απάρτιζαν τους Αιγυπτιακούς στόλους της 18ης δυναστείας (1540 - 1292 π.Χ.) των "Τουθμωσιδών" που χρησιμοποιήθηκαν στις εκστρατείες κατάκτησης της Παλαιστίνης και Συρίας και μετά παραμελήθηκαν.

Έχοντας αποκομίσει σημαντικό πλούτο (από την Αιγυπτιακή μισθοδοσία αλλά και από δηώσεις των πλουσίων Συρο-Παλαιστινιακών πόλεων) επέστρεφαν (κατά κύματα) στην, πτωχή τότε, Ελλάδα (1500 - 1300 π.Χ.), κυριαρχώντας στις πόλεις, με τρόπο ανάλογο της Φραγκοκρατίας.

Σύμφωνα με αυτήν την άποψη, όσοι έφθασαν στον Ελλαδικό χώρο από:

Επίσης, από:

Εισαγωγή[]

Τηνίδια εποχή, με τους Αχαιούς, κατά την αρχαία παράδοση, ήλθαν και οι Ίωνες, χωρίς αυτό να είναι βέβαιο, επειδή υπάρχουν αλληλοσυγκρουόμενες θεωρίες.

Οι Αχαιοί με αγώνες κατέκτησαν τον Ελληνικό χώρο και έφεραν στον τόπο στοιχεία του δικού τους πολιτισμού.

Δημιούργημά τους είναι ο Μυκηναϊκός πολιτισμός και η εμπορική εξάπλωση έξω από την κυρίως Ελλάδα από το 1500 ως το 1000 π.Χ. περίπου.

Αχαιοί εγκαταστάθηκαν ακόμη και στην Κνωσό της Κρήτης μετά την καταστροφή του ανακτόρου το 1450 π.Χ.

Ιστορικά εμφανίζονται οι Αχαιοί από τον 14ο αιώνα και στην Κύπρο, στα Δωδεκάνησα, στη Συρία ως την Παλαιστίνη και την Αίγυπτο.

Η δραστηριότητά τους έφθασε μέχρι την Κάτω Ιταλία.

Δημιούργημα των Αχαιών είναι τα μεγάλα Μυκηναϊκά ανάκτορα, τα Κυκλώπεια τείχη, οι θολωτοί τάφοι και η καλλιέργεια ενός νέου ρυθμού, του Μυκηναϊκού.

Ανάπτυξαν επίσης ένα σύστημα γραφής γνωστό ως "Γραμμική Γραφή Β" που είναι το πρώτο δείγμα Ελληνικής γραφής σε μια πολύ παλαιά μορφή της γλώσσας που βρέθηκε σε πήλινες πινακίδες στην Κνωσό, στις Μυκήνες και στην Πύλο, στο ανάκτορο του Νέστορα.

Το σημαντικότερο ιστορικό γεγονός των Αχαιών ήταν ο Τρωικός Πόλεμος.

Το όνομα των Αχαιών διατηρήθηκε σε μια περιοχή της Πελοποννήσου, την Αχαΐα.

Ιστορία[]

Οι Αχαιοί θεωρήθηκαν κατά την Αρχαϊκή Εποχή ως η μία από τις τέσσερεις φυλές (Αχαιοί, Ίωνες, Αιολείς και Δωριείς) του αρχαίου Ελληνικού έθνους.

Οι Αχαιοί εμφανίσθηκαν αρχικά στη νοτιοανατολική Θεσσαλία.

Προφανώς, μετά την κάθοδο όμως διαφόρων αιολικών φύλων στην περιοχή, αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν νοτιότερα. Έτσι διεσπάρησαν στην ανατολική Μέση Ελλάδα και την Πελοπόννησο.

Δημιουργήθηκαν διάφορα κέντρα, ανακτορικά ή μη, στα οποία περιλαμβάνονταν:

Η οικονομική και εμπορική δραστηριότητα των Αχαιών ήταν έντονη και τα Μυκηναϊκά (ή Αχαϊκά) προϊόντα έφθασαν ως τα παράλια της Συρίας, της Παλαιστίνης και της Αιγύπτου.

Ταυτόχρονα, οι Αχαιοί εξαπλώθηκαν στην ηπειρωτική Ελλάδα και πολλαπλασίασαν τους οικισμούς τους στα νήσους του Αιγαίου, ενώ δημιούργησαν αποικίες και στην Κάτω Ιταλία και Σικελία.

Επίσης κατέλαβαν και την κεντρική Κρήτη όπου συνάντησαν τον Μινωικό Πολιτισμό.

Θεωρείται προφανές ότι οι Αχαιοί διαδέχθηκαν τους Μινωίτες Κρήτες ως η κυρίαρχη ναυτική δύναμη στην ανατολική Μεσόγειο.

Σε κάποια εποχή το αχαϊκό κράτος, που λειτουργούσε με ομοσπονδιακό σύστημα, αναγνωρίστηκε ως ισάξιο από την Αίγυπτο και τη Χετταϊκή Αυτοκρατορία.

Οι ενδο-αχαϊκοί πόλεμοι ήταν συχνότατοι.

Κορυφαία σύγκρουσή αυτού του τύπου θεωρείται ο πόλεμος των Επτά επί Θήβας που οδήγησε στην πλήρη καταστροφή και την οριστική εγκατάλειψη του ανακτόρου των Θηβών. Αμέσως μετά καταστρέφεται και το ανακτορικό συγκρότημα του Γλα. Έτσι, οι Μυκήνες καθιερώθηκαν ως το σημαντικότερο κέντρο του Αχαϊκού Κόσμου.

Έντονες πολεμικές και διπλωματικές διαμάχες διαδραματίσθηκαν με την Χετταϊκή Αυτοκρατορία.

Σημαντικός στόχος των Αχαιών, που βρίσκονταν ήδη στο απόγειο της ακμής τους, ήταν και οι εμπορικές συναλλαγές με χώρες του Ευξείνου Πόντου. Αυτό είχε ως συνέπεια την σύκρουσή τους με το ισχυρό κράτος της Τροίας που προφανώς έλεγχε τότε τα Στενά. Ο δεκαετής Τρωικός Πόλεμος οδήγησε στον εκμηδενισμό της.

Ακολούθησε η επιδρομή των Λαών της Θάλασσας. Αυτοί κατέστρεψαν την Χετταϊκή Αυτοκρατορία και υπάρχει η πιθανότητα να συνήργησαν στην παρακμή των Μυκηναϊκών κέντρων.

Ακολούθησε η Κάθοδος των Δωριέων, που κατέστρεψε τελείως το Μυκηναϊκό Κόσμο. Οι αλλεπάλληλες εισβολές δωρικών ομάδων προκάλεσαν ομαδική φυγή των Αχαιών προς το Αιγαίο, την Κρήτη, την Κύπρο και τη Μικρά Ασία, και ενδεχομένως και στη Μέση Ανατολή. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι Αχαιοί παρέμειναν, και αγωνίστηκαν εναντίον των Δωριέων, ιδιαίτερα στη νότια Πελοπόννησο.

Μετά το διασκορπισμό του αχαϊκού λαού και την ανεπανόρθωτη καταστροφή του μυκηναϊκού πολιτισμού οι Αχαιοί δε διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην ιστορία.

Ένα τμήμα τους κατευθύνθηκε στη βόρεια Πελοπόννησο, στην Αιγιάλεια που αποκλήθηκε Αχαΐα. Εκεί εξεδίωξε τους παλαιότερους Ίωνες, οι οποίοι κατέφυγαν στην Αττική. Αλλά αργότερα και αυτή η περιοχή κατακτήθηκε από ένα δυτικό δωρικό φύλο, που επέβαλε μεν την κυριαρχία του και τη γλώσσα του, αλλά έλαβε το όνομα των Αχαιών.

Γλώσσα[]

Οι Αχαιοί μιλούσαν την αιολική διάλεκτο, η οποία εξελίχθηκε από τη βορειοανατολική παραλλαγή της κεντρικής (ή ανατολικής) διαλέκτου. Η αχαϊκή διάλεκτος προέκυψε από την επίδραση της αρκαδικής στην αιολική κατά τα μυκηναϊκά χρόνια.

Στα ομηρικά έπη αυτό το όνομα των Αχαιών χρησιμοποιείται για να δηλώσει όλους τους Έλληνες. Η χρήση του ονόματος με στενότερο περιεχόμενο είναι η κυριολεκτική και όχι η γενική και καταχρηστική. Σύμφωνα με τις αρχαιολογικές ενδείξεις, οι καθ' αυτό Αχαιοί ήταν αρχικά εγκατεστημένοι στη νότια Θεσσαλία, κυρίως στην περιοχή της Φθιώτιδος, ενώ αργότερα μετανάστευσαν νοτιότερα στην Πελοπόννησο. Έτσι, η διάδοση των Αχαιών καλύπτει ένα μέρος από την έκταση του αρκαδοκυπριακού διαλεκτικού τομέα αλλά οι Αχαιοί δεν ήταν φορείς της αρκαδοκυπριακής διαλέκτου. Οι αρχαίες παραδόσεις αλλά και οι λατρείες των Αχαιών ανάγουν την καταγωγή τους στη Θεσσαλία, όπου διαμορφώθηκε η αιολική και όχι η αρκαδοκυπριακή διάλεκτος. Επομένως, η ταύτιση των Αχαιών με τους Αρκαδοκυπρίους δεν έχει νόημα, αφού και η μυκηναϊκή διάλεκτος προήλθε από την αιολική.

Πολιτισμός[]

Οι Αχαιοί ήταν οι δημιουργοί του περιώνυμου Μμυκηναϊκού Πολιτισμού, που θεωρείται ως η πρωιμότερη εκδήλωση του Ελληνικού πνεύματος.

Στη δημιουργία αυτού του πολιτισμού συνετέλεσε και ο παλαιότερος Μινωικός Πολιτισμός.

Το όνομά του προέρχεται από τις Μυκήνες, το σπουδαιότερο Αχαϊκό κέντρο. Εκτός των Μυκηνών, κέντρα αυτού του πολιτισμού αποτελούσαν και η Πύλος, η Τίρυνθα, η Αθήνα, η Θήβα, ο Γλας, η Ιωλκός κ.α.

Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός εξαπλώθηκε και προς τα ανατολικά, στις νήσους του Αιγαίου και την Κύπρο.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement