Science Wiki
Advertisement

Βάνδαλοι

Vandals


Βάνδαλοι

- Είναι ένας ιστορικός λαός.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Βάνδαλοι" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "[[]]".

Ιστορία[]

Βάνδαλοι ονομάστηκαν στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους διάφορες Γερμανικές φυλές και ιδιαίτερα οι Χάστιγγοι και οι Σίλιγγοι.

Στα τέλη του τετάρτου αιώνα μ.Χ. οι Βάνδαλοι μαζί με τους Αλανούς, μία νομαδική φυλή ιρανικής καταγωγής, ανέβηκαν τον ποταμό Δούναβη μέχρι τις πηγές του και τελικά εξόρμησαν στη Γαλατία και την λεηλάτησαν.

Κατόπιν εισέβαλαν στην Ιβηρική χερσόνησο και εγκαταστάθηκαν εκεί, αφού διαμοίρασαν τη χώρα σε ομόσπονδες συμμαχίες.

Στην Ισπανία τους επιτέθηκαν οι Βησιγότθοι με εντολή των Ρωμαίων, που δεν έβλεπαν ευνοϊκά το ότι άρχισαν να μειώνονται οι κτήσεις τους. Έτσι οι Βάνδαλοι με αρχηγό τον Γιζέριχο αναγκάστηκαν να διεκπεραιωθούν στην Βόρεια Αφρική.

Το 439 μ.Χ., μετά από πολλούς αγώνες, κατέλαβαν την Καρχηδόνα και την έκαναν πρωτεύουσά τους. Δημιούργησαν στόλο και άρχισαν πειρατικές επιδρομές που έφθασαν μέχρι και την Ελλάδα.

Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία έστειλε εναντίον τους τον στρατηγό Άσπαρα με στρατό, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Ο Γιζέριχος, το 455, με ισχυρό στόλο αποβιβάσθηκε στην Ιταλία και κατέλαβε τη Ρώμη. Οι στρατιώτες του λεηλάτησαν την πόλη επί δύο εβδομάδες και κατέστρεψαν με αγριότητα όλα τα έργα τέχνης (οικοδομήματα, αγάλματα, κομψοτεχνήματα κλπ.) Η πράξη τους αυτή έμεινε στην ιστορία με το όνομα "βανδαλισμός" και από τότε έτσι ονομάζεται κάθε καταστροφή μνημείων πολιτισμού.

Μετά τις καταστροφές τους οι Βάνδαλοι εγκαταστάθηκαν στη Ρώμη. Αρκετοί ασπάστηκαν τον Αρειανισμό.

Τελικά οι Βάνδαλοι νικήθηκαν από τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου Ιουστινιανό. Ο στρατηγός του Βελισάριος αποβιβάστηκε κοντά στην Καρχηδόνα δύο φορές, οπότε ο αρχηγός τους Γελίμερος αναγκάστηκε να παραδοθεί το 534 μ.Χ.

Τα υπολείμματα των Βανδάλων αναμίχθησαν με άλλες φυλές της Βόρειας Αφρικής (Βέρβερους κ.ά.) και βαθμιαία εξαφανίστηκαν.

Αρκετοί από τους αιχμαλώτους του Βελισάριου κατετάγησαν στον Βυζαντινό στρατό και αφομοιώθηκαν από τους Βυζαντινούς.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement