Βαβυλωνία

Babylonia


Βαβυλωνία

Σύγχρονη αναπαράσταση ηγεμόνα της Βαβυλωνίας

Συρία Χετταϊκή Συρία Αμορρία Ασσυρία Βαβυλωνία Φοινίκη Μεσοποταμία

Αρμενία Ασιατική Ιβηρία Αδιαβηνή Ατροπατηνή Ασιατική Αλβανία Μεσοποταμία Βαβυλωνία Ασσυρία Ελυμαΐδα Κυσσία (Σουσιανή) Περσίδα

Μεσοποταμία Βαβυλωνία Ασσυρία Μηδία Ελυμαΐδα Κυσσία Ηδυφών Ποταμός Ορόατις Ποταμός

Βαβυλωνία

- Ιστορική χώρα στην Μεσοποταμία με πρωτεύουσα την Βαβυλώνα.

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "Βαβυλωνία" σχετίζεται ετυμολογικά ενδεχομένως με την λέξη "Βαβυλώνα".

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η Βαβυλωνία, διασχίζεται από τους ποταμούς Τίγρη και τον Ευφράτη.

Ήταν κατά την 2η χιλιετηρίδα π.Χ. από τις πιο εύφορες περιοχές της Ασίας σε δημητριακά και φοινικόδεντρα. Είχε πρωτεύουσα τη Βαβυλώνα.

Ιστορικές Πόλεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι κυριότερες πόλεις της στη διάρκεια της ιστορίας της ήταν:

Ιστορία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι κάτοικοί της ονομαζόταν Βαβυλώνιοι και ήταν Σημιτικός λαός, που αποτελούσε την φυσική συνέχεια των Ακκαδίων.

Στην Σημιτική οικογένεια λαών ανήκαν επίσης και οι Ασσύριοι, δηλ. οι κάτοικοι της Ασσυρίας, με τους οποίους η φυλετική και γλωσσική διαφοροποίηση των Βαβυλωνίαν ήταν μικρή, ενώ η ιδεολογική, θρησκευτική και πολιτική αντιπαράθεση υπήρξε εντονότατη.

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.