FANDOM


Βακτήριον

Bacteria


Bacteria-01-goog

Βακτήριο.

Bacteria-02-goog

Βακτήριο.

Bacteria-04-goog

Βακτήριο.

Bacteria-05-goog

Βακτήριο.

Magnitudes-Hair-Virus-goog

μέγεθος
Τρίχα Ερυθρό Αιμοσφαίριο Βακτήριο Ιός

Τα βακτήρια είναι μικροσκοπικοί, μονοκύτταροι, προκαρυωτικοί οργανισμοί, που συναντούνται σε κάθε είδους βιότοπο.

ΕτυμολογίαEdit

Η ονομασία "Βακτήριο" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "βακτηρία".

ΕισαγωγήEdit

Τα Βακτηριόφυτα(*), λεγόμενα και σχιζομύκητες, ευρύτερα γνωστά ως βακτήρια[1] είναι μικροσκοπικοί, μονοκύτταροι, (σπάνια πολυκύτταροι), Προκαρυωτικοί Οργανισμοί, που συναντούνται σε κάθε είδους βιότοπο και σε πολύ μεγάλους αριθμούς, όπως σε δισεκατομμύρια ανά γραμμάριο γόνιμου κηποχώματος ή σε εκατομμύρια σε μια σταγόνα σάλιου.

Μερικά εξ αυτών είναι αυτότροφα και περιέχουν βακτηριοχλωροφύλλες και βακτηριοβιριδίνη εκτελώντας αναεροβική φωτοσύνθεση. Τη μορφή και τη δράση των βακτηρίων μελετά η Βακτηριολογία.

Το όνομα "βακτήρια" (λιγότερο ορθά "βακτηρίδια"), που έχει καταστεί διεθνής όρος, προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη "βακτηρία" (κοινώς "ράβδος"), λόγω του σχήματος που είχαν οι πρώτοι εξ αυτών παρατηρηθέντες μικροοργανισμοί.

Στην νεότερη ελληνική γραμματεία ο όρος αυτός εισήχθηκε ως "βακτηρίδια" το 1879 από τον Γεώργιο Καραμήτσα.

(*) Στην αρχική "ταξινόμηση φυτών" κατά τον Kάρολο Λινναίο τα βακτηριόφυτα αποτελούσαν το πρώτο γένος του Βασιλείου των Φυτών. Στην κλασσική ταξινόμηση, κατά τον Γουαϊτέικερ (1969) τα βακτηριόφυτα, ή βακτήρια, ταξινομούνταν στο βασίλειο των μονήρων του υπερβασιλείου των προκαρυωτικών. Στη σύγχρονη εναλλακτική ταξινόμηση, που έγινε με βάση τη γενετική δομή κατά τον Woese, το 1994, τα βακτήρια αποτελούν ομώνυμο υπερβασίλειο.

Μορφολογία Edit

Τα βακτηριόφυτα ή βακτήρια αποτελούνται κατά μονάδα από ένα κύτταρο που μπορεί να εμφανίζονται με διάφορα σχήματα όπως: Τα βακτήρια μπορεί να έχουν σχήμα:

Σε μερικά είδη τα κύτταρα διακλαδίζονται ενώ σε άλλα ενώνονται μεταξύ τους σχηματίζοντας νήματα.

Πολλά βακτήρια παραμένουν ακίνητα ενώ άλλα σε ορισμένα στάδια της εξέλιξής τους βγάζουν τρυφερά μαστίγια με τα οποία πλέουν ταχέως μέσα στο ύδωρ.

Τα μαστίγια αυτά:

 • είτε είναι μεμονωμένα στο άκρο του βακτηρίου, οπότε τα βακτήρια αυτά ονομάζονται "μονότριχα",
 • είτε καλύπτουν όλη την επιφάνειά τους οπότε και καλούνται "περίτριχα",
 • μπορεί ακόμα και να σχηματίζονται σε ένα μέρος της επιφάνειας ως θύσανος καλούμενα εξ αυτού "λοφότριχα".

Οι διαστάσεις των βακτηρίων μετρούνται σε μικρόμετρα, (μm), (εκατομμυριοστά του μέτρου, ή χιλιοστά του χιλιοστομέτρου), κατά συνέπεια είναι ορατά μόνο με μικροσκόπιο.

Πρόκειται για τους μικρότερους μονοκύτταρους οργανισμούς μεταξύ των εμβίων όντων της Φύσης, μετά από τους ιούς και τις συγγενικές ρικέτσιες.

ΟικολογίαEdit

Απαντώνται σε οποιοδήποτε περιβάλλον από τους πάγους των πολικών περιοχών μέχρι τις ερήμους των τροπικών περιοχών και από τις κορυφές των υψηλότερων ορέων μέχρι τα βάθη των Ωκεανών.

Εντοπίζονται στα σώματα ζώων και φυτών καθώς και στο έδαφος.

Τα περισσότερα βακτήρια χαρακτηρίζονται ενεργά όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη των +5 °C, με εξαίρεση κάποια θαλάσσια και εδαφικά που παραμένουν ενεργά γύρω στους 0 °C, ή λίγο χαμηλότερα.

Το ανώτατο όριο δραστηριότητας των εδαφίων είναι η θερμοκρασία των +37 °C. Πέραν των +70 °C πεθαίνουν ή καθίστανται ανενεργά.

Σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες παρατηρείται μια μορφή χειμερίας νάρκης.

Φυσιολογία Edit

Τα βακτήρια έχουν πολύ απλή κυτταρική δομή.

Η κυτταρική μεμβράνη τους αποτελείται από ημικυτταρίνες ή πηκτινοειδείς ουσίες, συνεπώς δεν υφίσταται τυπικά Κυτταρικός Πυρήνας καθώς και σύνθετα οργανίδια.

Αυτή η κυτταρική μεμβράνη των βακτηρίων περιβάλλεται από το Κυτταρικό Τοίχωμα, που είναι το κοινό χαρακτηριστικό όλων των βακτηρίων, εκτός των εκπροσώπων της τάξης Mollucutes (Bacteria > Firmicutes > Mollucutes).

Το DNA τους οργανώνεται σε πυρηνοειδές, χωρίς Πυρηνική Μεμβράνη και χωρίς σχηματισμό χρωμοσωμάτων.

Πολλά βακτήρια περιέχουν επιπλέον πλασμίδια, δηλαδή μικρά, αυτόνομα κυκλικά μόρια DNA. Η ικανότητα των πλασμιδίων να μεταφέρονται από το ένα βακτήριο στο άλλο, προσθέτοντας του έτσι νέες ιδιότητες, έχει τεράστια σημασία στην ανάπτυξη παθογονικότητας και ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά από βακτηριακά στελέχη· έχει επίσης βρει θεαματικές εφαρμογές στην «Τεχνολογία του Ανασυνδυασμένου DNA» (Γενετική Μηχανική).

ΤαξινομίαEdit

Βασική διάκριση Edit

Γενικά τα βακτήρια διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

 • στα "θετικά κατά Gram" (Gram-positive) και
 • στα "αρνητικά κατά Gram", (Gram-negative).

Στην ομάδα των θετικών κατά Gram περιλαμβάνονται

Κριτήρια Ταξινόμησης Edit

Για την ταξινόμηση των βακτηρίων λαμβάνονται υπόψη διάφορα χαρακτηριστικά τους όπως:

 • το σχήμα,
 • το μέγεθος,
 • η δυνατότητα αποικίας,
 • το είδος της τροφής,
 • τα προϊόντα του μεταβολισμού,
 • οι αντιδράσεις,
 • η αντιγονική σύνθεσή τους καθώς και
 • ο βαθμός ανοχής της περιβαλλοντικής αλλαγής.

Βασίλειο Φυτών Edit

Αρχικά, τα βακτήρια κατατάσσονταν στο βασίλειο των Φυτών, στην ομοταξία των Σχιζομυκήτων, σε δέκα τάξεις με βασικά κριτήρια:

 • το σχήμα και
 • την ακαμψία του βακτηριακού κυττάρου,
 • την ικανότητά του προς κίνηση και
 • την ικανότητα αυτών να συναθροίζονται σε αλυσίδες (ή βότρυς) ειδικού σχήματος, παράλληλα με τα φυσιολογικά χαρακτηριστικά τους.

Οι τάξεις των βακτηρίων, το 1957 [2], ήταν:

Σημειώνεται ότι η ταξινόμηση των δέκα παραπάνω κατηγοριών, όπως και σε άλλες περιπτώσεις π.χ. φύκη, παραμένει προβληματική. Τα βακτήρια είναι πολύ πρωτόγονοι οργανισμοί. Πολλοί βιολόγοι τα κατατάσσουν με τις ρικέτσιες και τους ιούς σε ξεχωριστή ομώνυμη ομοταξία.

Για αρκετά έτη οι ακτινομύκητες, τα μυξοβακτήρια και τα μυκητοπλάσματα κατατάσσονταν ως βακτήρια, αν και έχουν ασυνήθιστο κύκλο ζωής και διαφορετική δομή. Σήμερα περιλαμβάνονται όλα στην ομοταξία Σχιζομύκητες, ενώ οι ρικέτσιες που άλλοτε κατατάσσονταν στα βακτήρια, σήμερα θεωρούνται ιδιαίτερη τάξη της ομοταξίας Μικροτατόβια.

Γενική Ταξινομία Edit

Η κατηγορία των προκαρυωτικών μπορεί να διακριθεί σε δύο επικράτειες:

 • τα ευβακτήρια (eubacteria) και
 • τα αρχαιοβακτήρια ή αρχαία (archaebacteria).

Σε μοριακό επίπεδο, τα μέλη των δύο επικρατειών διαφέρουν αρκετά μεταξύ τους.[3]

Σήμερα τα βακτήρια έχουν δικό τους βασίλειο και περιλαμβάνει πάνω από 20 συνομοταξίες, συμπεριλαμβανομένων των

ΥποσημειώσειςEdit

 1. Το άρθρο αναπτύσσεται ως προς το βακτήριο (bacterium). Ειδικότερα στον πληθυντικό βακτήρια ή ευβακτήρια, (bacteria ή eubacteria) χαρακτηρίζεται μία από τις κύριες ομάδες οργανισμών σύμφωνα με πρόσφατες ταξινομήσεις με βάση τις γενετικές δομές και αλληλουχίες.
 2. Bergey, David Hendricks; R. S Breed, E. G. D Murray, a. P Hitchens, N. R Smith (1957). Manual of Determinative Bacteriology (7th ed έκδοση). Bailliére. 
 3. Alberts B et al. Βασικές Αρχές Κυτταρικής Βιολογίας (τόμος 1). σελ. 18. Ιατρικές Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης.

Εσωτερική ΑρθρογραφίαEdit

ΒιβλιογραφίαEdit

ΙστογραφίαEdit


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.