Science Wiki
Advertisement

Δαρδανία

Dardania


Δαρδανία Μοισία Παιονία

- Μία ιστορική χώρα της Βαλκανικής Χερσονήσου.

Ετυμολογία[]

Είναι ενδεχόμενο η ονομασία "Δαρδανία" να σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "Σάρδεις ".

Ιστορία[]

Μερικοί μελετητές δέχονται ότι οι Δάρδανοι (ή Δαρδάνιοι) δεν ανήκον στην Θρακική οικογένεια.

Οί Δαρδάνιοι, κατά τον Στράβωνα, ήσαν τελείως άγριοι και ρυπαροί, αλλά εφημίζοντο ως φίλοι της μουσικής. "Άγριοι δε όντες οι Δαρδάνιοι τελείως, ωσθ' υπό ταίς κοπρίαις ορύξαντες σπήλαια ενταύθα δίαιτας ποιείσθαι, μουσικής δ' όμως, επεμελήθησαν αεί χρώμενοι και αυλοίς και τοίς εντατοίς οργάνοις". [Στράβ. Ζ,313]

"Δαρδανείς, Ιλλυρικόν έθνος, τρις εν τω βίω λούονται μόνον, όταν γεννώνται και επί γάμοις και τελευτώντες". [Fragm. Hist. Graec. Τόμ. Γ', Νικολ.. Δαμασκ. 110.]

Η γνώμη του γεωγράφου Στράβωνα, ότι οι Δαρδάνιοι κατοικούσαν "υπό τάς κοπρίας" σκάπτοντες ύπ' αυτάς σπήλαια, δεν φαίνεται ακριβής, διότι υπήρχαν πολλές πόλεις τους, όπως ρητά αναφέρουν ο Λέπιδος και ο ένα αιώνα ακριβώς μετά τον Στράβωνα, περί τα 150 μ.Χ., ακμάσας ερευνητικώτατος Αλεξανδρινός, γεωγράφος Κλαύδιος Πτολεμαίος. "Σκούποι, πόλις Θράκης. Λέπιδος εν Ιστορικής Επιτομής ογδόω. [Τόμ. Δ', Λεπίδου]

Κατά τόν Αππιανό οι Δαρδάνιοι και οι γείτονες αυτών Μαίδοι επέδραμον το 119 π.Χ. μετά των Κελτών και Ιλλυριών στην Ελλάδα και εσύλησαν πολλά από τα Ιερά, ανάμεσά τους και το Δελφικό.

Ιδίως δε κατά τα έτη 90 και 85 π.Χ. οι Θράκες όχι μόνον την Μακεδονίαν κατέκλυσαν, αλλ' εισβαλόντες ερήμωσαν το μεγαλύτερον μέρος της Ηπείρου, λεηλατήσαντες καί τον ναόν της Δωδώνης. Διά της συνδρομής όμως της Θρακικής φυλής των Δενθηλατών ο Ρωμαίος διοικητής της Μακεδονίας εκδίωξεν από την χώραν τους Θράκας.

"Ότι οι Θράκες αναπεισθέντες υπό του Μιθριδάτου την τε Ήπειρον και τά άλλα μέχρι Δωδώνης κατέδραμον, ώστε και τό του Διός ιερόν συλήσαι". [Δίων. Κασσ. Τόμ. Α', σελ. 56.-Χέρτσβεργ. Ίστορ. Τόμ. Α', σελ. 436]

"Οι Δάρδανοι την πρόσορον σφίσι Μακεδονίαν εκακούργουν". [Ιωάν. Ζωναρά, Ιστορ. Τόμ. Β', σελ. 294. "Εκδ. Λειψίας.]

Η Βαλκανική Δαρδανία από το 284 π.Χ. υπετάγη στους Ρωμαίους.

Ιστορικές Πόλεις[]

Πόλεις της Δαρδανίας γνωστές ήσαν:

  • η Ναϊσσός(Νύσσα),
  • το Αρριβάντιον,
  • το Ουλπιανόν και
  • οι Σκούποι (σημ. Σκόπια).

[Πτολεμ. Γεωγρ. Τόμ. Α', σελ, 455.]

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement