Science Wiki
Advertisement

Βιβλιοθηκονομία

librarianship, Library Science


Αρχειονομία Βιβλιοθηκονομία
Εργογραφία Βιβλιογραφία Ιστογραφία Αρθρογραφία
καταγραφή αποθήκευση γνώση

Bιβλίο
Βιβλιοφιλία Βιβλιογραφία ΒιβλιοθήκηΒιβλιοπωλείο
Βιβλιοθηκονομία

- Mία Επιστήμη.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Βιβλιοθηκονομία" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "βιβλιοθήκη".

Εισαγωγή[]

Η Βιβλιοθηκονομία (ή Επιστήμη της Πληροφόρησης) (ΒΕΠ) είναι η επιστήμη που έχει σαν στόχο την οργάνωση της γνώσης και των πληροφοριών με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται όσο το δυνατό ευκολότερη η πρόσβαση από τους χρήστες. Θα μπορούσε να θεωρηθεί διεπιστημονικό αντικείμενο, αφού συχνά παρουσιάζει επικάλυψη με άλλους τομείς, όπως την Πληροφορική και διάφορες Κοινωνικές Επιστήμες.

Το κύριο πεδίο εφαρμογής της ΒΕΠ είναι οι βιβλιοθήκες και άλλα κέντρα πληροφόρησης (π.χ. αρχεία ή μουσεία) και για αυτό η ΒΕΠ τείνει να ταυτίζεται με την οργάνωση και λειτουργία των βιβλιοθηκών. Εξ' αιτίας αυτής της ταύτισης αλλά και χάριν οικονομίας του λόγου, συνηθίζεται ο μονολεκτικός όρος βιβλιοθηκονομία.

Ο όρος βιβλιοθηκονομία πρωτοεμφανίστηκε στα αγγλικά, στο βιβλίο του Lee Pierce Butler με τίτλο An introduction to library science (1933), αν και ως επιστήμη άρχισε να αναπτύσσεται περί τα τέλη του 19ου αιώνα στις ΗΠΑ. Στα αγγλικά γίνεται διάκριση μεταξύ των όρων "library and information science" και "librarianship", με το πρώτο να αναφέρεται στο επιστημονικό αντικείμενο και το δεύτερο στην πρακτική εφαρμογή της βιβλιοθηκονομίας. Σε επίπεδο ορολογίας, αυτή η διάκριση δεν γίνεται στην ελληνική γλώσσα.

Με την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, Διαδίκτυο, κ.τ.λ.) η ΒΕΠ πήρε νέες διαστάσεις, αρχικά με την οργάνωση σε ηλεκτρονικό περιβάλλον των πληροφοριών που αφορούν τις πληροφοριακές πηγές (δημιουργία ηλεκτρονικών καταλόγων) και αργότερα με την ψηφιοποίηση των ίδιων των πηγών ή την απευθείας δημιουργία τους σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικά βιβλία και περιοδικά, βάσεις δεδομένων, ιστοσελίδες, κ.ά.).

Παρ' όλο που αρκετοί άνθρωποι ταυτίζουν τη βιβλιοθηκονομία με την καταλογογράφηση βιβλίων, εν τούτοις η τελευταία είναι μόνο ένα από τα πολλά θέματα (ή λειτουργίες) με τα οποία ασχολείται η βιβλιοθηκονομία.

Οι τομείς στους οποίους η βιβλιοθηκονομία διεξάγει την έρευνά της περιλαμβάνουν

  • τη διαχείριση γνώσης,
  • τη δόμηση των πληροφοριών,
  • συστήματα και υπηρεσίες πληροφοριών,
  • σχέσεις χρήστη και πληροφορίας, και
  • ανάκτηση πληροφοριών.

Πτυχές της βιβλιοθηκονομίας που αφορούν την πρακτικότερη λειτουργία των βιβλιοθηκών περιλαμβάνουν

Ο διαχωρισμός ανάμεσα στις θεωρητικές και πρακτικές πτυχές της βιβλιοθηκονομίας συνήθως δεν είναι εφικτός.

Τα άτομα που σπουδάζουν στη Βιβλιοθηκονομία και Επιστήμη της Πληροφόρησης είναι συνήθως βιβλιοθηκονόμοι, αλλά μπορούν επίσης να είναι αρχειονόμοι.

Αυτό εξαρτάται από τις ειδικότητες που προσφέρουν τα Πανεπιστήμια όπου μπορεί κάποιος να σπουδάσει ΒΕΠ.

Συχνά οι σπουδαστές παίρνουν μια κατεύθυνση προς συγκεκριμένο τύπο βιβλιοθήκης ή κέντρου πληροφόρησης π.χ.

κ.τ.λ.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement