Science Wiki
Advertisement

Βιθυνία

Bithynia


Βιθυνία.

Μικρά Ασία.

Βιθυνία

Βιθυνία

Βιθυνία.

Βιθυνία Παφλαγονία Ασιατικός Πόντος Εύξεινος Πόντος

Μυσία Βιθυνία Προποντίδα

Βιθυνία Μυσία
Φρυγία Λυδία
Πισιδία Παμφυλία

- Ιστορική χώρα της Μικράς Ασίας.

Γεωγραφία[]

Συνορεύει με τις εξής χώρες:

Μορφολογία[]

  • Οι σημαντικότερες οροσειρές της είναι:
  • Οι σημαντικότερες λίμνες της είναι:

Δημογραφία[]

  • Οι λαοί που την κατοίκησαν σε διάφορες ιστορικές περιόδους ήταν:
  • Οι σημαντικότερες ιστορικές πόλεις της ήταν:

Εισαγωγή[]

Ikl.jpg Μικρά Ασία Ikl.jpg
Χώρες
Δυτική Μικρά Ασία
Ίωνες
Αιολείς
Βιθυνοί
Τρώες
Μυσοί
Λυδοί
Μαίονες
Κάρες
Λύκιοι
Μέση Μικρά Ασία
Παφλαγόνες
Φρύγες
Γαλάτες
Ίσαυροι
Λυκάονες
Πάμφυλοι
Πισίδες
Κίλικες
Ανατολική Μικρά Ασία
Πόντιοι
Καππαδόκες
Αρμένιοι
Κατάονες
ΚομμαγήνεςΠροσδιορίζοταν επί των ασιατικών ακτών του Βοσπόρου, την έξοδο στη Μαύρη Θάλασσα και μέχρι το μέσον των νοτίων ακτών της με αρκετό εύρος ηπειρωτικού εδάφους.

Περιελάμβανε τη μεταξύ των ποταμών Ρυνδάκου και Παρθενίου έκταση (χώρα) με τη κλιμακωτή ενδοχώρα που φθάνουν οι διακλαδώσεις του Μύσιου Όλυμπου. Την έκταση αυτή έλαβε από τις κατακτήσεις των εντοπίων Βιθυνών Ηγεμόνων μετά τη περίοδο των Διαδόχων του Μ. Αλεξάνδρου.

Αναφέρεται στην Βίβλο (Πράξεις ΙΣΤ' ή Ις':7).

Ιστορία[]

2η χιλιετηρίδα π.Χ.[]

Στην αυγή της Ιστορίας η Βιθυνία εμφανίζεται κατοικημένη από τους karkisa ( = Κίλικες)

Αρχικά η περιοχή κατακτήθηκε από τους Χετταίους και μετά από τους Φρύγες.

Κλασσική Εποχή[]

Μετά οι Μυσοί και αργότερα οι άποικοι των Μεγάρων όπου εγκατασταθέντες έκτισαν

Αργότερα καταλήφθηκε από τους Πέρσες και μετά θάνατο Μ. Αλεξάνδρου επανέκτισε ανεξαρτησία μέχρι το 71 π.Χ. οπότε και έγινε Ρωμαϊκή επαρχία.

Μεσαιωνική Εποχή[]

Κατά τους χρόνους της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας η Βιθυνία είχε χωρισθεί σε τρία θέματα:

  • του Οπτιμάτου,
  • του Οψικίου και
  • των Βουκελλαρίων,

θεωρούμενη μία εκ των πλουσιωτέρων και ευφορωτέρων περιφερειών του Κράτους.

Η γειτνίαση με την Κωνσταντινούπολη και η ταχεία πνευματική ανάπτυξη των κατοίκων την κατέστησαν ευδαίμονα και πλούσια.

Κυριότερες πόλεις στη περιοχή αυτή την εποχή του Βυζαντίου ήταν

  • η Νικομήδεια που διέμενε ο Αυτοκράτορας Αδριανός και που ο Διοκλητιανός σκόπευε να τη κάνει δεύτερη πρωτεύουσα,
  • η Προύσα (σημ. Bursa) με τα φημισμένα λουτρά όπου μετέβαινε η Αυτοκράτειρα Θεοδώρα (του Ιουστινιανού) με 4.000 ακολούθους και υπηρέτες και
  • η οχυρή Νίκαια όπου συνήλθε η Πρώτη Οικουμενική Σύνοδος και αργότερα κατέστη πρωτεύουσα της Ελληνικής Αυτοκρατορίας της Νικαίας (1204 - 1259) μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης.

Νεότερη Εποχή[]

Το 1920 η Βιθυνία καταλήφθηκε από την Ελληνική [[11η Μεραρχία της Μαγνησίας αποβιβασθείσα στη Νικομήδεια για την από ανατολών κάλυψη της Αγγλικής στρατιωτικής ζώνης κατοχής.

Η Μεραρχία επεξέτεινε τη κατοχή μέχρι του Αντά-Παζάρ προς Α. των εκβολών του Σαγγάριου προς τη Μαύρη θάλασσα παρενοχλούμενη από άτακτους Τσέτηδες.

Κατά την υποχώρηση του 1921 η Μεραρχία μεταστάθμευσε νοτιότερα στη Κίο όπου συνήψε σκληρή μάχη με το τουρκικό σώμα του Κοτζά Ιλή. Στη Νικομήδεια το μικρό απόσπασμα (πεζικού και ναυτών) που είχε απομείνει πιεζόμενο από τους Τούρκους αναγκάσθηκε να υποχωρήση δυτικότερα στα Μουδανιά (νότιες ακτές Προποντίδας).

Από το χειμώνα 1921/22 η 11η Μεραρχία εξακολούθησε μαχόμενη μέχρι τον Αύγουστο του 1922 οπότε και διατάχθηκε η αποχώρηση του Ελληνικού στρατού από όλη την Μικρά Ασία

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement