Βιομόριον

Biomolecule


Βιολογική Πολυπλοκότητα ΒιόσφαιραΒιοΰλη
Κοινωνία Αγέλη
Έμβιο Ον Βιολογικό Σύστημα Βιολογικό Όργανο Βιολογικός Ιστός Βιοκύτταρο Βιοργανίδιο Βιομακρομόριο Βιομόριο
Μόριο Άτομο

Βιoχημεία
Βιολογική Πολυπλοκότητα
---
Βιοργανίδιο
Υπερβιομόριο
Μακροβιομόριο
Μεσοβιομόριο
Μικροβιομόριο
Απλό Βιομόριο
Μόριο
Άτομο

- Μία κατηγορία μορίων.

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "βιομόριο" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "μοίρα".

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Τα βιομόρια δομούνται από απλά πρόδρομα μόρια (π.χ. Η2O, CO2, ΝΗ3).

Τα πρόδρομα μόρια σχηματίζουν ενδιάμεσα συστατικά (π.χ. γλυκόζη, οξικό οξύ),

Αυτά με τη σειρά τους συνθέτουν διάφορα δομικά συστατικά (π.χ. αμινοξέα, μονονουκλεοτίδια, λιπαρά οξέα).

Τα δομικά συστατικά σχηματίζουν μεγαλύτερου μεγέθους μόρια, τα μακρομόρια (π.χ. πρωτεΐνες, πολυσακχαρίτες, νουκλεϊνικά οξέα, λιπίδια),

Αυτά σχηματίζουν τα διάφορα υπερμοριακά συμπλέγματα (π.χ. ριβοσώματα).

Τα υπερμοριακά σωματίδια δημιουργούν τα κυτταρικά οργανίδια, όπως ο Βιοπυρήνας, για να σχηματισθεί τελικά το Βιοκύτταρο.

Ταξινομία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι σημαντικότερες κατηγορίες χημικών ενώσεων στις οποίες ανήκουν τα σπουδαιότερα βιομόρια είναι οι παρακάτω.

Πρωτεΐνες[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι πρωτεΐνες αποτελούν τα πλέον διαδεδομένα βιομόρια του κυττάρου και παρουσιάζουν πολλές και διαφορετικές λειτουργίες. Τα μόρια των πρωτεϊνών μοιάζουν με αλυσίδες οι κρίκοι των οποίων είναι τα αμινοξέα.

Υδατάνθρακες ή σάκχαρα[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Οι υδατάνθρακες είναι τα βιομόρια που αποτελούν τη βασική πηγή ενέργειας. Αποτελούνται από C, Η, και 0. Μπορεί να περιέχουν μικρό (3-6) ή μεγάλο (100.000) αριθμό ατόμων C.

Νουκλεϊνικά οξέα[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Τα νουκλεϊνικά οξέα είναι εκείνα τα μακρομόρια στα οποία γίνεται η αποθήκευση και η έκφραση των γενετικών πληροφοριών των οργανισμών.

Υπάρχουν δύο είδη νουκλεϊνικών οξέων, το DNA και το RNA.

Τα μόρια των νουκλεϊνικών οξέων μοιάζουν με αλυσίδες οι κρίκοι των οποίων είναι τα νουκλεοτίδια.

Τα νουκλεοτίδια αποτελούνται από ένα σάκχαρο (υδατάνθρακα) με πέντε άτομα C, ένα μόριο Η3ΡO4 και μία οργανική αζωτούχα βάση.

Τα νουκλεοτίδια ενώνονται μεταξύ τους σχηματίζοντας ένα δινουκλεοτίδιο, στο οποίο μπορεί να προστεθεί ένα τρίτο νουκλεοτίδιο σχηματίζοντας τρινουκλεοτίδιο κ.ο.κ.

Λιπίδια[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Είναι σώματα αδιάλυτα στο ύδωρ, τα περισσότερα από τα οποία είναι εστέρες διάφορων οργανικών ή και ανόργανων οξέων με αλκοόλες, όπως η γλυκερόλη ( = γλυκερίνη) που είναι μία τρισθενής αλκοόλη.

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.