FANDOM


Βιοφυσική

Biophysics


Physics-Atom-01-goog

Φυσική
Φυσικοί Γης
Επιστημονικοί Κλάδοι Φυσικής
Νόμοι Φυσικής
Θεωρίες Φυσικής
Πειράματα Φυσικής
Παράδοξα Φυσικής

Κλάδος τόσο της Φυσικής όσο και της Βιολογίας.

Είναι η επιστήμη που μελετά τα φυσικά φαινόμενα στους ζωντανούς οργανισμούς και την εφαρμογή των φυσικών νόμων στη βιολογική έρευνα.

ΠεριγραφήEdit

Η βιοφυσική αναπτύχθηκε αρχικά ως κλάδος της φυσιολογίας, αποτέλεσε όμως σύντομα ανεξάρτητη επιστήμη, απαραίτητα για τη μελέτη των φαινομένων της ζωής, που ερευνά με την εφαρμογή των φυσικών μεθόδων και εννοιών. Έτσι, εξετάζοντας την κατάσταση της ύλης στους ζωντανούς οργανισμούς, καταλήγει στην κολλοειδή κατάσταση, την ενδιάμεση μεταξύ υγρής και στερεής και προικισμένη με εντελώς ειδικές ιδιότητες.

Μελετά επίσης τις μετατροπές της ενέργειας που επιτελούνται κατά τις ζωικές εργασίες, τη χρησιμοποίηση της χημικής της ακτινοβόλου, της μηχανικής και της θερμικής ενέργειας στις εξεργασίες αυτές, καθώς και την ποικιλότροπη παραγωγή των μορφών αυτών της ενέργειας από τους ζωντανούς οργανισμούς.

Σημαντικότερα ΠεδίαEdit

Μεταξύ των σπουδαιότερων θεμάτων έρευνας της βιοφυσικής πρωτεύουσα σημασία έχουν:

 • η χρησιμοποίηση της ραδιενέργειας στη βιολογική έρευνα, στη γεωπονική και τη φυτοπαθολογία,
 • η έρευνα του μηχανισμού των κινήσεων του ανθρώπου και των ζώων στον αέρα ή στο νερό,
 • η μελέτη και ερμηνεία της λειτουργίας του νευρικού συστήματος και κυρίως του εγκέφαλου,
 • η εφαρμογή του ηλεκτρικού μικροσκοπίου στην κυτταρολογία, *η εφαρμογή της κυβερνητικής στην ερμηνεία διάφορων βιολογικών φαινομένων κλπ.

Θέματα - ΤομείςEdit

 • Εισαγωγή.
 • Αλληλεπιδράσεις μεταξύ μορίων και ατόμων.
 • Ώσμωση
 • Διάχυση.
 • Χημική βάση ζωής.
 • Δομή και λειτουργία κυττάρου.
 • Βιοχημική και μοριακή ανάλυση κυττάρων.
 • Βιοενεργητική.
 • Θερμοδυναμική και βιολογικές εφαρμογές.
 • Φυσικές μέθοδοι μελέτης βιοφυσικών φαινομένων *ηλεκτροφόρηση,
 • φυγοκέντρωση,
 • χρωματογραφία,
 • σκέδαση φωτός,
 • σκέδαση ακτίνων Χ,
 • φασματοσκοπία,
 • αυτοραδιογραφία,
 • μικροσκοπία).
 • Βιοφυσική μεμβρανών.
 • Βιοηλεκτρικά φαινόμενα.
 • Επιδράσεις ιονιζουσών και μη ιονιζουσών ακτινοβολιών στα κύτταρα.
 • Εξέλιξη βιο-ύλης.


Ikl Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.