Science Wiki
Advertisement

Βιοχημεία

Biochemistry


Επιστήμη Επιστήμες
Φυσικές Επιστήμες Βιο-Επιστήμες Γεω-Επιστήμες Οικονομικές Επιστήμες Θεωρητικές Επιστήμες Κοινωνικές Επιστήμες Επιστήμες Υγείας
Τεχνολογία
Επιστημονικός Κλάδος Επιστημονικός Νόμος Επιστημονική Μέθοδος Επιστημονική Θεωρία Επιστημονικά Κέντρα Γης Επιστήμονες Γης

- Ένας Διεπιστημονικός Κλάδος της Βιολογίας και της Χημείας.

Περιγραφή[]

η Βιοχημεία είναι ο κλάδος της Χημείας που μελετά τις χημικές αντιδράσεις, που πραγματοποιούνται στους ζωντανούς οργανισμούς. Θα μπορούσε λοιπόν έτσι να χαρακτηρισθεί και ως "η Χημεία της έμβιας ύλης".

Άνθρωποι, φυτά, ζώα και μικροοργανισμοί συγκροτούνται από χημικές ουσίες. Είναι γεγονός πως αυτές οι ουσίες μετασχηματίζονται συνεχώς σε κάποιες άλλες προκειμένου να εξασφαλισθεί τόσο η επιβίωση όσο και η ανάπτυξη αυτών των ζωντανών οργανισμών.

Οι Βιοχημικοί μελετούν όλες αυτές τις ουσίες καθώς και όλες τις χημικές διαδικασίες και συμπεριφορές που λαμβάνουν χώρα και που εξελίσσονται μέσα στους ζωντανούς οργανισμούς.

Οι διάφορες ανακαλύψεις της Βιοχημείας αποτελούν ένα μεγάλο μέρος σε σημαντικές προόδους της Ιατρικής και της Φαρμακολογίας.

Ανάλυση[]

Η βιοχημική μελέτη ακολουθεί δύο διαφορετικές κατευθύνσεις:

 • 1. η πρώτη, αρκετά θεωρητική ασχολείται με τον καθορισμό της χημικής σύνθεσης των συστατικών της ζωντανής ύλης (κυττάρων, ιστών, οργανικών υγρών).
Η φύση των τριών κυριότερων κατηγοριών των οργανικών ουσιών (πρωτίδια, λιπίδια, γλυκίδια), καθώς και ορισμένων πολυπλοκότερων παραγώγων τους (νουκλεϊνικά οξέα, πρωτεΐνες κλπ.), είναι σήμερα απόλυτα γνωστή, με τη βοήθεια διάφορων φυσικών και χημικών μεθόδων (και κυρίως της χημικής ανάλυσης, της διαφορικής υπερφυγοκέντρισης κλπ.).
Εκτός από τη χημική ανάλυση των συστατικών μορίων της ζωντανής ύλης, η βιοχημεία ερευνά τη δυνατότητα και τις μεθόδους πραγματοποίησης της καθολικής ή μερικής σύνθεσης ορισμένων συστατικών, ενώ ταυτόχρονα η κρυσταλλογραφία με ακτίνες Χ αποκαλύπτει τη διάταξη στο χώρο (στερεοχημεία) των οργανικών μορίων.
 • 2. Η άλλη κατεύθυνση της βιοχημικής μελέτης, πιο πρακτική, ασχολείται με τις χημικές αντιδράσεις που γίνονται μέσα σε έναν οργανισμό, μονοκύτταρο ή πολυκύτταρο, μεταξύ της εισαγωγής σ' αυτόν από έξω ουσιών (τροφών, οξυγόνου) και της αποβολής από αυτόν των αχρήστων ουσιών (π.χ. διοξειδίου του άνθρακα).

Με άλλα λόγια, η βιοχημεία είναι η μελέτη του γενικού μεταβολισμού, είτε πρόκειται για τη δημιουργική φάση του αναβολισμού), όπως είναι η αφομοίωση και η φωτοσύνθεση, είτε για την αποικοδομητική φάση (καταβολισμός), όπως είναι η κυτταρική αναπνοή ή η γαλακτική ζύμωση.

Στο πεδίο της βιοχημείας ανήκει επίσης η έρευνα όλων των ενδιάμεσων μεταβολιστικών αντιδράσεων των σχετικών με τα συστατικά της ζωντανής ύλης (μεταβολισμός των γλυκιδίων, πρωτιδίων, λιπιδίων, νερού κλπ.).

Ιδιαίτερο κλάδο της βιοχημείας αποτελεί η ενζυματολογία, που μελετά τους βιοκαταλύτες και, ειδικότερα, τα ένζυμα και ορισμένα από τα συστατικά τους (κυτταροχρώματα, βιταμίνες).

Οι μέθοδοι έρευνας της βιοχημείας, που προσφεύγει πολλές φορές στη βοήθεια της ανόργανης και της Οργανικής Χημείας, είναι, όπως και των δυο αυτών κλάδων, αναλυτικές και συνθετικές. Η ανάλυση προηγήθηκε σχεδόν πάντοτε της σύνθεσης και πίστευαν ότι το όριο μεταξύ της ζωντανής και της άψυχης ύλης ήταν ακριβώς η αδυναμία σύνθεσης της πρώτης.

Σήμερα, μολονότι η σύνθεση έστω και ενός μόνου ζωντανού κυττάρου αποτελεί πρόβλημα σχεδόν άλυτο τα διάφορα συστατικά της ζωντανής ύλης έχουν παρασκευαστεί σχεδόν όλα συνθετικά, αρχίζοντας με τη συνθετική παρασκευή της ουρίας. Ήδη από το 1953 έχουν παρασκευαστεί συνθετικά τα αμινοξέα που συνιστούν τις πρωτεΐνες του κυττάρου.

Θεματολογία[]

 • Bιοχημική εξέλιξη
 • Δομή και λειτουργία των πρωτεϊνών
 • πρωτεΐνες
 • DNA,
 • RNA,
 • ροή των γενετικών πληροφοριών
 • γονίδιο
 • εξέλιξη
 • Ένζυμα: Bασικές αρχές και κινητική
 • Στρατηγικές κατάλυσης
 • Στρατηγικές ρύθμισης: ένζυμα και αιμοσφαιρίνη
 • Yδατάνθρακες
 • Λιπίδια και κυτταρικές μεμβράνες
 • Mεμβρανικοί δίαυλοι και αντλίες
 • Mεταβολισμός: βασικές έννοιες και σχεδιασμός
 • Πορείες μεταγωγής σήματος: Eισαγωγή στον μεταβολισμό της πληροφόρησης
 • Γλυκόλυση και Γλυκονεογένεση
 • O κύκλος του κιτρικού οξέος
 • Oξειδωτική φωσφορυλίωση
 • Oι φωτεινές αντιδράσεις της φωτοσύνθεσης
 • O κύκλος του Calvin και η πορεία των φωσφορικών πεντοζών
 • Ο μεταβολισμός του γλυκογόνου
 • Ο μεταβολισμός των λιπαρών οξέων
 • Ρυθμός αναπλήρωσης πρωτεϊνών και καταβολισμός αμινοξέων

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement