Εδώ παρατίθενται χρήσιμες συμβουλές για την συγγραφή των άρθρων.


Πώς να δημιουργήσετε μια σελίδα[επεξεργασία κώδικα]

Υπάρχουν δύο τρόποι να ξεκινήσετε μια σέλίδα.

 • Αν κάποιος χρήστης έχει γράψει έναν εσωτερικό σύνδεσμο για ένα λήμμα που δεν υπάρχει, τότε ο σύνδεσμος εμφανίζεται με κόκκινα γράμματα. Αν πατήσετε πάνω του, θα σας οδηγήσει στο πεδίο "Επεξεργασία" ενός κενού λήμματος με όνομα αυτό του συνδέσμου, όπου μπορείτε να συγγράψετε το νέο λήμμα. Στη συνέχεια το αποθηκεύετε με το κουμπί "Αποθήκευση" που βρίσκεται κάτω από το κείμενο και το νέο λήμμα είναι έτοιμο.
 • Εάν θέλετε να ξεκινήσετε ένα νέο λήμμα που δεν γνωρίζετε εάν υπάρχει ή όχι, γράφετε το ακριβές όνομά του στο πεδίο "Αναζήτηση" στα αριστερά κάθε σελίδας και πατάτε "Μετάβαση". Εάν το λήμμα υπάρχει, σας δίνεται επιλογή να το επεξεργαστείτε, ενώ εάν δεν υπάρχει, βρίσκεστε κατευθείαν στη σελίδα "Επεξεργασία" ενός κενού λήμματος με τίτλο το όνομα που αναζητήσατε, όπως και στην πρώτη περίπτωση.

|}

Eπεξεργασία[επεξεργασία κώδικα]

Η επεξεργασία άρθρων είναι η σημαντικότερη λειτουργία στη Sciencepedia. Με εξαίρεση ελάχιστες σελίδες που είναι "κλειδωμένες", κάθε σελίδα διαθέτει στο επάνω μέρος της την επιλογή επεξεργασία. Ο σύνδεσμος αυτός σας επιτρέπει να επεξεργαστείτε το περιεχόμενο της συγκεκριμένης σελίδας. Μπορείτε να πειραματιστείτε αρχικά με τη Σελιδα Δοκιμών.

Προεπισκόπηση[επεξεργασία κώδικα]

Μία ακόμα σημαντική λειτουργία είναι αυτή της προεπισκόπησης. Δοκιμάστε να επεξεργαστείτε τη Σελιδα Δοκιμών και στη συνέχεια επιλέξτε την προεπισκόπηση (δίπλα από την "Αποθήκευση της σελίδας"). Αυτή σας επιτρέπει να δείτε την διαμορφωμένη σελίδα, χωρίς ωστόσο να έχει ήδη αποθηκευτεί το περιεχόμενο. Επειδή είναι σύνηθες και φυσιολογικό να γίνονται συντακτικά ή άλλα λάθη, με την προεπισκόπηση μπορείτε να ελέγξετε άμεσα τις τροποποιήσεις σας. Επιπλέον με αυτό τον τρόπο μπορείτε να δοκιμάζετε διαφορετικούς τρόπους μορφοποίησης μιας σελίδας πριν τελικά οριστικοποιήσετε την μορφή στην οποία θα την αποθηκεύσετε και η οποία θα είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες.

Σύνοψη[επεξεργασία κώδικα]

Πριν την Αποθήκευση της σελίδας, είναι καλή πρακτική να γράφετε μία σύνοψη της επεξεργασίας σας, στο πλαίσιο Σύνοψη (πάνω από την επιλογή της αποθήκευσης). Αυτό θα βοηθήσει και τους άλλους χρήστες να καταλάβουν με μια ματιά τι αλλαγές κάνατε, αλλά και εσάς τους ίδιους να θυμηθείτε τι κάνατε σε ένα άρθρο και πότε. Η σύνοψη που γράφεται μπορεί να είναι αναφορά σε διόρθωση ορθογραφικού λάθους, προσθήκη μιας κατηγορίας ή εικόνας κ.ο.κ.

Διαμόρφωση κειμένου[επεξεργασία κώδικα]

Η διαμόρφωση του περιεχομένου ενός άρθρου γίνεται με τη βοήθεια μιας ειδικής "σύνταξης" (wiki markup) που δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις HTML.

Η συγγραφή ενός άρθρου στη Βικιπαίδεια διαφέρει ελαφρά από την χρήση ενός τυπικού επεξεργαστή κειμένου. Στη Sciencepedia, η διαμόρφωσή του επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ορισμένων συντακτικών κανόνων.

Διαμόρφωση γραμματοσειράς & κειμένου[επεξεργασία κώδικα]

Έντονη και πλάγια γραφή[επεξεργασία κώδικα]

Η πιο συνηθισμένη διαμόρφωση αφορά στη χρήση έντονου ή πλάγιου κειμένου. Αυτό επιτυγχάνεται ενσωματώνοντας το κείμενο μέσα σε αποστρόφους ('):

 • ''πλάγια'' εμφανίζεται ως πλάγια. (2 απόστροφοι στην αρχή και το τέλος)
 • '''έντονα''' εμφανίζεται ως έντονα. (3 απόστροφοι στην αρχή και το τέλος)
 • '''''πλάγια έντονα''''' εμφανίζεται ως πλάγια έντονα. (5 απόστροφοι στην αρχή και το τέλος)

Σημείωση: Ένα άρθρο, συνιστάται να ξεκινά με τον τίτλο του θέματος σε έντονη γραφή στην πρώτη ή μέσα στις πρώτες γραμμές. Μία άλλη σύμβαση που προτείνεται, είναι η χρήση πλάγιας γραφής για τίτλους βιβλίων, ταινιών ή επιστημονικών όρων.

Γραμματοσειρά γραφομηχανής[επεξεργασία κώδικα]

Η λέξη ή πρόταση που περικλείεται στα σύμβολα <tt> - </tt>, εμφανίζει γραμματοσειρά γραφομηχανής (τύπου courier), για την διαμόρφωση τεχνικών ή άλλων όρων. Έτσι, το κείμενο: Γραμματοσειρά γραφομηχανής για τη διαμόρφωση <tt>τεχνικών όρων</tt>, εμφανίζεται ως εξής:

Γραμματοσειρά γραφομηχανής για τη διαμόρφωση τεχνικών όρων

Γραμματοσειρά λεζάντας[επεξεργασία κώδικα]

Μπορείτε να περικλείετε τις λεζάντες με τα σύμβολα <small> - </small> και η γραμματοσειρά της λεζάντας θα εμφανίζεται με μικρά γράμματα:

μικρά γράμματα για λεζάντα

Εμφάνιση υπογράμμισης[επεξεργασία κώδικα]

Επιτυγχάνεται όταν περικλείσουμε μια λέξη ή πρόταση με τα σύμβολα <u> - </u>. Έτσι η λέξη <u>υπογράμμιση</u> εμφανίζεται ως:

υπογράμμιση

Στοίχιση κειμένου στο κέντρο[επεξεργασία κώδικα]

Για να στοιχίσουμε λέξεις ή προτάσεις στο κέντρο, τις περικλείουμε με τα σύμβολα <center> - </center>. Έτσι η φράση <center>Βάζω το κείμενο στο κέντρο</center> εμφανίζεται ως:

Βάζω το κείμενο στο κέντρο

Δημιουργία αριστερής εσοχής[επεξεργασία κώδικα]

Η τοποθέτηση του συμβόλου "άνω-κάτω τελεία" ( : ) στην αρχή μιας γραμμής, αυτόματα μετακινεί το κείμενο προς τα δεξιά κατά μία θέση. Η λειτουργία της "άνω-κάτω τελείας" είναι αντίστοιχη με αυτή του πλήκτρου "tab" στους κειμενογράφους και μπορεί να γραφτεί περισσότερες από μία φορές συνεχόμενα δηλ. ":" ή "::" ή ":::" κ.ο.κ. Για να λειτουργήσει η μορφοποίηση αυτή, δεν πρέπει να προηγείται κανένας άλλος χαρακτήρας πριν από την "άνω-κάτω τελεία" καθώς αναιρείται η λειτουργία του συμβόλου:

Αριστερή εσοχή μίας θέσης
Αριστερή εσοχή δύο θέσεων
Αριστερή εσοχή τριών θέσεων

Ενότητες και Υποενότητες[επεξεργασία κώδικα]

Η χρήση ενοτήτων και υποενοτήτων βοηθά στην καλύτερη οργάνωση και ανάγνωση ενός άρθρου, διευκολύνοντας παράλληλα την περαιτέρω επεξεργασία του από άλλους χρήστες. Μπορείτε να δημιουργήσετε ξεχωριστές ενότητες με χρήση του συμβόλου "=".

Μία νέα ενότητα δημιουργείται ως εξής:

 • ==Ενότητα== (2 σύμβολα "=" στην αρχή και το τέλος)
 • ===Υποενότητα=== (3 σύμβολα "=" στην αρχή και το τέλος)
 • ====Υπο-υποενότητα==== (4 σύμβολα "=" στην αρχή και το τέλος)

Αν ένα άρθρο έχει τουλάχιστον 4 ενότητες, τότε δημιουργείται αυτόματα ένας πίνακας περιεχομένων. Μπορείτε να το δοκιμάσετε στο Σελιδα Δοκιμών.

Κατάλογοι και αρίθμηση[επεξεργασία κώδικα]

Κατάλογοι[επεξεργασία κώδικα]

Μπορείτε να δημιουργείτε καταλόγους με την προσθήκη ενός αστερίσκου * στην αρχή κάθε νέας γραμμής κειμένου.

Παράδειγμα:

*Πρώτο στοιχείο
*Δεύτερο στοιχείο
**Υποενότητα σε κατάλογο
*Τρίτο στοιχείο

Ο παραπάνω κώδικας εμφανίζεται ως:

 • Πρώτο στοιχείο
 • Δεύτερο στοιχείο
  • Υποενότητα σε κατάλογο
 • Τρίτο στοιχείο

Αρίθμηση[επεξεργασία κώδικα]

Εαν είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένας αριθμημένος κατάλογος, τότε αντί του αστερίσκου χρησιμοποιείται το σύμβολο #.

Παράδειγμα:

#Πρώτο στοιχείο
#Δεύτερο στοιχείο
##Υποενότητα σε κατάλογο
#Τρίτο στοιχείο

Ο παραπάνω κώδικας εμφανίζεται ως:

 1. Πρώτο στοιχείο
 2. Δεύτερο στοιχείο
  1. Υποενότητα σε κατάλογο
 3. Τρίτο στοιχείο

Εσωτερικοί σύνδεσμοι[επεξεργασία κώδικα]

Οι σύνδεσμοι διαδραματίζουν γενικά σημαντικό ρόλο στη Sciencepedia. Εσωτερικοί λέγονται εκείνοι οι σύνδεσμοι σε άρθρα ή σελίδες της ίδιας της Sciencepedia.

Πότε δημιουργούνται[επεξεργασία κώδικα]

Μπορείτε να δείτε ήδη υπάρχοντα άρθρα και να τα συμβουλευτείτε ως παράδειγμα. Δεν υπάρχει ένας κανόνας για το αν μία αναφορά θα πρέπει να γίνει σύνδεσμος, ωστόσο θα πρέπει να εκτιμάται κάθε φορά αν ο σύνδεσμος αυτός θα προσέφερε περισσότερο στην κατανόηση του άρθρου ή αν γενικά θα ήταν χρήσιμος στον αναγνώστη. Ένα άρθρο χωρίς ή με ελάχιστους εσωτερικούς συνδέσμους δεν αποτελεί πρότυπο, αλλά και η υπερβολική χρήση τους πολλές φορές δεν συνεισφέρει θετικά.

Δημιουργία Συνδέσμων[επεξεργασία κώδικα]

Αν επιθυμείτε να δημιουργήσετε ένα σύνδεσμο σε μία άλλη σελίδα ή άρθρο της Sciencepedia, αρκεί να ενσωματώσετε τον τίτλο της συγκεκριμένης σελίδας ανάμεσα σε δύο αγκύλες:

[[Sciencepedia]]

Για να δημιουργηθεί ο σωστός σύνδεσμος θα πρέπει ο τίτλος ανάμεσα στις αγκύλες να είναι ακριβώς ίδιος με τον τίτλο της σελίδας. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια άλλη κλίση του τίτλου της σελίδας ή γενικά να χρησιμοποιήσετε έναν διαφορετικό όρο, μπορείτε να προσθέσετε το διαχωριστικό σύμβολο "|", χωρίζοντας τον πραγματικό τίτλο της σελίδας με τον δικό σας εναλλακτικό όρο.

Για παράδειγμα, αν θέλετε να δημιουργήσετε ένα σύνδεσμο στην σελίδα Προγραμματισμός:Σελίδα Δοκιμών αλλά ο σύνδεσμος να γράφει απλά "Σελιδα Δοκιμών", τότε γράφετε:

[[Προγραμματισμός:Σελίδα Δοκιμών|Σελιδα Δοκιμών]]

το οποίο εμφανίζεται ως:

Σελιδα Δοκιμών

και συνδέει με τη σελίδα του αμμοδοχείου.

Κατηγορίοποίηση[επεξεργασία κώδικα]

Μία πολύ σημαντική λειτουργία είναι επιπλέον η κατηγοριοποίηση ενός άρθρου. Για το σκοπό αυτό γράφετε (συνήθως στο τέλος του άρθρου) [[Κατηγορία:]], προσθέτοντας τον τίτλο της κατηγορίας μετά την άνω και κάτω τελεία (":"). Με αυτό τον τρόπο, στο τέλος της σελίδας του άρθρου, θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο με την κατηγορία στην οποία ανήκει το άρθρο. Οι σύνδεσμοι των κατηγοριών μπορούν στη συνέχεια να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας όπως κάθε άρθρο. Μπορείτε να καταχωρείτε ένα άρθρο σε περισσότερες από μία σχετικές κατηγορίες.

Αν για κάποιο λόγο θέλετε να δημιουργήσετε έναν εσωτερικό σύνδεσμο σε μία κατηγορία (όπως ακριβώς ένα σύνδεσμο σε άρθρο), τότε πρέπει να προσθέσετε μία άνω και κάτω τελεία πριν τη λέξη "Κατηγορία", ως εξής:

[[:Κατηγορία:Προγραμματισμός]]

Ο παραπάνω κώδικας εμφανίζει:

Κατηγορία:Προγραμματισμός

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να προσθέτετε τις σωστές κατηγορίες στις οποίες ανήκει ένα άρθρο προκειμένου να είναι εύκολη η εύρεση του. Ένας εύκολος τρόπος να αποφασίσετε σε ποιά κατηγορία πρέπει να εντάξετε ένα άρθρο, είναι να δείτε άλλα άρθρα παρόμοιας θεματολογίας και να ελέγξετε τις δικές τους κατηγορίες.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι[επεξεργασία κώδικα]

Ένα σύνηθες συστατικό των άρθρων στη Sciencepedia είναι και η χρήση εξωτερικών συνδέσμων, δηλαδή συνδέσμων που παραπέμπουν σε ιστοσελίδες ανεξάρτητες της Sciencepedia.

Αν επιθυμείτε να δημιουργήσετε ένα σύνδεσμο σε κάποια ιστοσελίδα, συνιστάται να δημιουργήσετε πρώτα μία ενότητα με ένα κατάλληλο τίτλο, π.χ "Εξωτερικοί σύνδεσμοι", που θα αποτελεί και την τελευταία ενότητα του άρθρου. Κάτω από αυτή την ενότητα μπορείτε στη συνέχεια να προσθέσετε έναν ή περισσότερους συνδέσμους.

Οι σύνδεσμοι σε άλλες ιστοσελίδες μπορούν να φαίνονται με διάφορες μορφές, π.χ γράφοντας απλώς την διεύθυνση της ιστοσελίδας:

http://www.google.com/

θα εμφανιστεί το ίδιο κείμενο ως σύνδεσμος στην ιστοσελίδα.

Πολλές φορές είναι προτιμότερο να υπάρχει αντί της διεύθυνσης της ιστοσελίδας, ένα επεξηγηματικό κείμενο που περιγράφει το περιεχόμενό της, π.χ Μηχανή αναζήτησης Google. Ο κώδικας για αυτή την μορφή είναι:

[http://www.google.com/ Μηχανή αναζήτησης Google]

δηλαδή μέσα σε μονές αγκύλες, εισάγετε την διεύθυνση της ιστοσελίδας και μετά από ένα κενό διάστημα τον τίτλο που θέλετε να αναγράφετε.

Όταν εισάγετε έναν εξωτερικό σύνδεσμο, είναι καλή πρακτική να χρησιμοποιείται η μορφή:

==Εξωτερικοί σύνδεσμοι==
*[http://www.google.com/ Μηχανή αναζήτησης Google]

Παρατήρηση: Οι διευθύνσεις των ιστοσελίδων πρέπει να αναγράφονται πλήρως, συμπεριλαμβάνοντας δηλαδή και το αρχικό πρόθεμα "http://".

Σελίδες συζήτησης[επεξεργασία κώδικα]

Οι σελίδες συζήτησης αποτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό τμήμα της Sciencepedia και προσφέρουν την δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων των χρηστών, προκειμένου να βελτιωθεί και να επεκταθεί ένα άρθρο.

Αν θέλετε να κάνετε μία παρατήρηση ή ένα σχόλιο σχετικά με ένα άρθρο, μπορείτε να το κάνετε γράφοντας στην σελίδα συζήτησης του, επιλέγοντας τη συζήτηση στο πάνω μέρος της σελίδας (δίπλα από την "επεξεργασία"). Αν ο σύνδεσμος είναι κόκκινος, αυτό σημαίνει ότι η σελίδα συζήτησης δεν έχει ακόμα δημιουργηθεί, αλλά μπορείτε σε κάθε περίπτωση να την επεξεργαστείτε κανονικά.

Όταν εισάγεται ένα νέο σχόλιο σε μία σελίδα συζήτησης, είναι προτιμότερο να γίνεται στο κάτω μέρος της σελίδας. Εξαίρεση αποτελούν σχόλια που είναι απαντήσεις σε άλλα προγενέστερα. Σε αυτή την περίπτωση διευκολύνει η χρήση της άνω και κάτω τελείας (:) στην αρχή του σχολίου, η οποία δημιουργεί μία εσοχή έτσι ώστε να ξεχωρίζει η απάντηση. Για παράδειγμα ο παρακάτω κώδικας,

Αρχικό κείμενο.
:Κείμενο με εσοχή.
::Κείμενο με μεγαλύτερη εσοχή.

απεικονίζεται ως:

Αρχικό κείμενο.
Κείμενο με εσοχή.
Κείμενο με μεγαλύτερη εσοχή.

Κάθε χρήστης πρέπει να υπογράφει ό,τι γράφει στις σελίδες συζήτησης, γράφοντας ~~~ (εισάγει το όνομα χρήστη) ή ~~~~ (εισάγει το όνομα και την ώρα της καταχώρησης). Ενναλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κουμπί της υπόγραφής (button_sig.png) της γραμμής εργαλειών κατά την επεξεργασία. Όταν αποθηκευτεί η σελίδα, η υπογραφή εισάγεται αυτόματα.

Σημείωση: Για να έχετε ένα όνομα χρήστη θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένος χρήστης, διαφορετικά η υπογραφή σας αποτελεί την διεύθυνση IP του υπολογιστή σας.

Σελίδες συζήτησης χρηστών[επεξεργασία κώδικα]

Κάθε χρήστης διαθέτει μία προσωπική σελίδα, η οποία συνοδεύεται από την αντίστοιχη σελίδα συζήτησης. Σε αυτή μπορούν να αφήνουν μηνύματα οι υπόλοιποι χρήστες, τα οποία συνοδεύονται από μία ειδοποίηση σε εκείνον που θα λάβει το μήνυμα. Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους κάθε χρήστης μπορεί να απαντήσει σε ένα μήνυμα ενός άλλου χρήστη.

 1. Κατευθείαν στην σελίδα συζήτησής του, κάτω από το αρχικό μήνυμα, ή
 2. Στην σελίδα συζήτησης του άλλου χρήστη

Μόνο στην δεύτερη περίπτωση, είναι βέβαιο πως ο χρήστης θα λάβει την απάντηση.


Μαθηματική Επεξεργασία[επεξεργασία κώδικα]

Για να λάβετε οδηγίες επεξεργασίας μαθηματικών τύπων ανατρέξετε εδώ.

Ποινή Χρηστών[επεξεργασία κώδικα]

Η φραγή ενός χρήστη από διαχειριστή της Sciencepedia μπορεί να επιβληθεί για τους παρακάτω λόγους:

  * Παραβίαση προηγούμενης φραγής
  * Παραβίαση κανόνα τριών επαναφορών
  * Κακόβουλη καταχώρηση λανθασμένων πληροφοριών
  * Συνεχής αφαίρεση περιεχομένου από σελίδες
  * Καταχώρηση συνδέσμων spam προς εξωτερικές σελίδες
  * Συνεχής εισαγωγή ασυναρτησιών σε σελίδες (έντονη γραφή κ.λπ.)
  * Εκφοβιστική συμπεριφορά/παρενόχληση
  * Κατάχρηση πολλαπλών λογαριασμών, εσκεμμένη χρήση εικονικού/παραπλανητικού λογαριασμού
  * Απαράδεκτη ονομασία χρήστη
  * Συστηματική παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων

Οι ανωτέρω λόγοι είναι ενδεικτικοί και όχι περιοριστικοί.

Encyclopedia03-wik.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.