Science Wiki
Advertisement

Βυθός

seabed


Βυθός
Μύακας (μύδιο)
κατάδυση

Βυθός

Βυθός

- Γεωμορφολογικός Σχηματισμός της Λιθόσφαιρας.

Ετυμολογία[]

Ikl.jpg Γεωμορφολογία Ikl.jpg
Σχηματισμοί
Χερσαίοι

Θαλάσσιοι


Υποθαλάσσιοι


 • βυθός
 • βένθος
Υπερεδάφιοι
Υπεδάφιοι


Η ονομασία "Βυθός" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "βένθος".

Εισαγωγή[]

Ο όρος βυθός ή πάτος χαρακτηρίζει την γήινη στερεή επιφάνεια στο κατώτερο μέρος - πυθμένα - της θάλασσας, λίμνης ή ποταμού. Συνηθέστερα αναφέρεται για την θάλασσα (sea bottom).

Το είδος του βυθού λαμβάνεται ιδιαίτερα υπ΄ όψη κατά την αγκυροβολία των πλοίων.

Ταξινομία[]

 • Ανάλογα με την μορφή του διακρίνεται σε "αμμώδη" (sand bottom) ή "βραχώδη" (rocky bottom).
 • Γεωλογικά μπορεί να διακριθεί σε "ανώτερο βυθό" και "κατώτερο βυθό".

Επίσης άλλες διακρίσεις του βυθού είναι:

 • α) Κατά την ποιότητά του (σύνθεση) σε: "τραχύ" (βραχώδης), "στερεό" (συμπαγής) και "μαλακό" (άμμο και λάσπη),
 • β) Κατά την δυνατότητα παρατήρησή του σε "εμφανή" ή "φανερό" και σε "αφανή",
 • γ) Κατά την διαμόρφωσή του σε "ομαλό" (επίπεδο), "ίσιο" (οριζόντιο και ομαλό), "επικλινή" , "κρεμαστό" (απότομης αύξησης, π.χ. κρεμαστά νερά),καθώς και
 • δ) Από τα αποθέματα που τον καλύπτουν που χαρακτηρίζονται σε "παράκτια", "χερσογενή" και "πελασγικά" και είναι σε "αμμώδη" (άμμος), "φυκώδη" (φύκη και τραγάνες), "βορβορώδη" (βουρκάδα), "πυλώδη" (λάσπη), "ψηφώδη" (βοτσαλωτός), "πετρώδη", "χαλικώδη" (τρόχαλα), "σπογγοβριθή" (σφουγγαρότοπος), "κοραλλιώδη" και "αργιλλώδη".
 • ε) Επίσης άλλες επίσημες ονομασίες διάκρισης βυθού και που σπάνια όμως χρησιμοποιούνται είναι σε: "ρικνώδη" (στέρεος κν. πατητός), "απόξυρο" (υφίσταται ο όρος χωρίς να έχει επεξηγηθεί ακόμη, πιθανολογείται ο βυθός που παρουσιάζει εξογκώσεις πλακών), καθώς και εκ του είδους του υπεδάφους του σε: "υπόπηλο", "υπόψηφο", "ύφαμμο" και "υπόπετρο".
 • στ) Στο "Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό χρησιμοποιούνται ειδικότερα οι όροι, για την αγκυροβολία των πλοίων,: "επίβολο" (όταν οι άγκυρες δεν ξεσέρνουν), "δυσεπίβολο" (όταν οι άγκυρες ξεσέρνουν) και "ανεπίβολο" (όταν η αγκυροβολία είναι τελείως επισφαλής, οι άγκυρες δεν πιάνουν, πιθανώς λόγω ύπαρξης πλακών).

Όλες οι παραπάνω διακρίσεις βυθών περιλαμβάνονται στους ναυτικούς χάρτες και σε Πλοηγούς παράλληλα με σχετικούς χρωματισμούς που συνέχεια συμπληρώνονται. Δεν θα είναι τελικά αδόκιμο να αποκαλούνται αυτοί οι χάρτες και βυθολιθολογικοί χάρτες

Μεγαλύτερα βάθη[]

Βυθοί με το μεγαλύτερο βάθος θαλάσσης είναι του Ειρηνικού 10.870 m. (ΒΔ. της Ιαπωνίας, στη λεγόμενη Τάφρο των Μαριανών), του Ατλαντικού 9.214 m (Β. του Πόρτο Ρίκο) και του Ινδικού Ωκεανού 7.000 m (Ν. της Ιάβας). Το βαθύτερο σημείο στη Μεσόγειο Θάλασσα βρίσκεται στα 35 περίπου μίλια ΝΔ. από το Ακρωτήριο Ταίναρο, στα διεθνή ύδατα, το γνωστό ως Φρέαρ των Οινουσσών (δηλαδή της συστάδας Σαπιέντζες).
Το φημολογούμενο ότι στη Σαντορίνη δεν είναι γνωστό το βάθος δεν ευσταθεί αφού μετά τον σεισμό τον Οκτώβριο του 1925 γενόμενες βυθομετρήσεις μέσα στη καλδέρα της νήσου βρέθηκε το μεγαλύτερο βάθος να είναι 388 m. βόρεια της νησίδας "Καμένη".

Σημειώσεις[]

 • Η εξέταση του είδους του βυθού ονομάζεται βυθοσκόπηση που πραγματοποιείται με ειδικά όργανα, τους δειγματολήπτες βυθού.
 • Η μέτρηση του βυθού - βάθους ονομάζεται βυθομέτρηση που γίνεται με ειδικά όργανα, τα καλούμενα βυθόμετρα, ή βαθύμετρα.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

 • Βυθομετρικός Χάρτης
 • Βυθομετρικό Στίγμα
 • Βυθομετρικό Διάγραμμα
 • Υφαλοκρηπίδα
 • Αγκυροβολία

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement