Πυρήν

Core, ΓαιοπυρήναςΓεωλογία Γεωστοιβάδες

Φλοιός
(Crust)

Μανδύας
(Mantle)

Πυρήνας
(Core)

Τομή της Γης

Είναι ένα από τα στρώματα (ή στοιβάδες) του πλανήτη Γη.

Ωστόσο, είναι προφανές ότι "πυρήνα" θα διαθέτουν και πολλοί από τους αναρίθμητους και αναξερεύνητους πλανήτες που υπάρχουν στους διάφορους Γαλαξίες του Σύμπαντος

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "Γεωπυρήνας" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "πυρήνας".

Εισαγωγή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ikl.jpg Γη Ikl.jpg
Γεω-στοιβάδες
Γαιόσφαιρα

Υδρόσφαιρα
ΑτμόσφαιραΕφόσον η μέση πυκνότητα της Γης είναι 5515 kg/m3 και η μέση πυκνότητα των επιφανειακών υλικών είναι περί τα 3000 kg/m3, συμπεραίνεται ότι η πυκνότητα πρέπει να είναι ιδιαίτερα αυξημένη στον πυρήνα.

Στα πρώτα στάδια της δημιουργίας της Γης, πριν περίπου 4,5 δισεκατομμύρια (4.5×109) έτη, η Γη βρισκόταν σε ρευστή κατάσταση, οπότε εξ αιτίας της βαρύτητας πυκνότερα υλικά έρρευσαν προς το κέντρο κατά τη διάρκεια μίας διαδικασίας που καλείται Πλανητική Διαφοροποίηση, ενώ τα λιγότερο πυκνά υλικά παρέμειναν στην επιφάνεια.

Ως αποτέλεσμα αυτής της διεργασίας, ο πυρήνας αποτελείται κυρίως από σίδηρο (80%) καθώς και νικέλιο και πυρίτιο.

Άλλα πυκνά (πυκνότερα μάλιστα) υλικά όπως το ουράνιο και ο μόλυβδος, είναι είτε σπάνια ώστε να αποτελούν σημαντικό ποσοστό του πυρήνα είτε έχουν την ιδιότητα να προσκολλώνται σε ελαφρύτερα υλικά και για αυτό απαντώνται κυρίως στον φλοιό.

Ο πυρήνας χωρίζεται σε δύο μέρη:

  • έναν στερεό εσωτερικό πυρήνα με ακτίνα περίπου 1250 km και
  • έναν ρευστό εξωτερικό πυρήνα με ακτίνα περίπου 3500 km.

Ο εσωτερικός πυρήνας θεωρείται ότι είναι στερεός και αποτελείται κυρίως από σίδηρο και νικέλιο.

Ορισμένοι ερευνητές θεωρούν ότι ο εσωτερικός πυρήνας κυριαρχείται από μονοκρυσταλλικό σίδηρο.

Ο εξωτερικός πυρήνας που περιβάλλει τον εσωτερικό και εκτιμάται πως αποτελείται από ρευστό σίδηρο αναμεμιγμένο με ρευστό νικέλιο και ίχνη ελαφρύτερων στοιχείων.

Είναι γενικά παραδεκτό ότι η θερμική μεταφορά στον εξωτερικό πυρήνα σε συνδυασμό με την διέγερση από την περιστροφή της Γης (δηλ. Δύναμη Coriolis), προκαλεί την δημιουργία του Γήινου Μαγνητικού Πεδίου μέσω μίας διεργασίας γνωστή ως Θεωρία Δυναμό.

Ο στερεός εσωτερικός πυρήνας είναι αρκετά θερμός ώστε να διατηρεί ένα μόνιμο Μαγνητικό Πεδίο (Θερμοκρασία Curie), πιθανόν είναι όμως να δρα ως σταθεροποιητής σε σχέση με το Μαγνητικό Πεδίο που δημιουργείται από τον εξωτερικό πυρήνα.

Σύμφωνα με μια άλλη θεωρία, ο γήινος πυρήνας αποτελείται από υδρογόνο και ήλιο, τα οποία βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με αυτήν του Ηλίου. Στον πυρήνα συμβαίνουν παρόμοιες πυρηνικές αντιδράσεις, όπως και στον Ήλιο, γεγονός που εξηγεί την παραμονή του σε ρευστή κατάσταση, χωρίς να έχει ψυχθεί.

Σύμφωνα με πρόσφατες ενδείξεις εικάζεται πως ο εσωτερικός πυρήνας της Γης, ίσως περιστρέφεται ελαφρώς ταχύτερα από τον υπόλοιπο πλανήτη, κατά περίπου 2° ανά έτος.

Είναι εμφανές ότι και οι δύο παρατεθείσες θεωρίες προσπαθούν να εξηγήσουν τα φαινόμενα που παρατηρούνται στην Γήινη Επιφάνεια, ωστόσο παραμένουν σε θεωρητικό επίπεδο καθόσον δεν υπάρχουν δεδομένα που να στηρίζουν ικανοποιητικά κάποια από αυτές.

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.