Science Wiki
Advertisement

Γαία

Gaea , Earth, Γη


Ολυμπιακή Θρησκεία Θεοί Ολυμπιακής Θρησκείας

Όνομα: Γαία Ηγεμονικά Ονόματα

Ολύμπιοι Τιτάνες Προ-Ολύμπιοι Παρολύμπιοι
Θεοί Ολυμπιακής Θρησκείας Όλυμπος
Ουρανομαχία ΤιτανομαχίαΚοσμογονία

Θεός Θρησκεία

Θεοί Γης Θρησκείες Γης
Σουμεριακή Θρησκεία Ακκαδική Θρησκεία Βαβυλωνιακή Θρησκεία Ασσυριακή Θρησκεία Χετταϊκή Θρησκεία Χαναναϊκή Θρησκεία Φοινικική Θρησκεία Αιγυπτιακή Θρησκεία Ολυμπιακή Θρησκεία Ρωμαϊκή Θρησκεία

Η θεά Γαία εγκυμονούσα

- Θεά της Ολυμπιακής Θρησκείας.

- Χώρα Λατρείας: Ελλάδα (κατά την κλασσική περίοδο).

- Πόλεις Λατρείας:

Γενεαλογία[]

- Ανήκει στην 1η Θεϊκή Γενεά

- Πατέρας:

- Μητέρα:

- Σύζυγος:

- Τέκνα:

Βιογραφία[]

Η θεά Γαία

Τα σημαντικότερα βιογραφικά στοιχεία της είναι:

Η Γαία προϋπήρχε με το Χάος και τον Έρωτα κατά την δημιουργία του Κόσμου.

Κατά άλλους αυτές οι τρεις κοσμικές υπάρξεις γεννήθηκαν, κατά αντίστροφη σειρά, από το Κοσμικό Ωό, το οποίο προήλθε από το μηδέν, το τίποτα ή από τη Νύκτα.

Η Γαία, στο επίπεδο της Κοσμογονίας, συμβολίζει την υλική πλευρά του Κόσμου (δηλ. την Ύλη και όχι μόνον τη Γη.

Το Χάος συμβολίζει τον Χώρο του Σύμπαντος.

Ο Έρωτας συμβολίζει την γενεσιουργό επίδραση που ενώνει, μεταλλάσσει και μεταμορφώνει το Παν.

Σύμφωνα με τον Ησίοδο η Γαία με το Χάος, με μεσολάβηση του Έρωτα, γεννούν τον Ουρανό. Μια άλλη εκδοχή ταυτίζει το Χάος με τον Ουρανό και οριοθετεί έτσι τη Γαία και τον Ουρανό ως το πρώτο Κοσμικό Ζεύγος της Δημιουργίας.

Η Γαία ενώθηκε με τον Ουρανό και δημιούργησε του Γίγαντες, τους Τιτάνες, τον Ωκεανό ή Πόντο και τελικά όλο τον Κόσμο.

Ο Ουρανός, θέλοντας να ανακόψει τη συνεχή θεογένεση της Γαίας, αποφασίζει να στείλει τα τέκνα του στα σπλάχνα της. Εξ' αιτίας αυτής της σκληρής συμεριφοράς, η Γαία συμμαχεί με έναν από τους Τιτάνες υιους της, τον Κρόνο, ο οποίος και καθαιρεί από την Παγκόσμια Εξουσία τον Ουρανό.

Όμως η αδικία και η σκληρότητα του Κρόνου, θα την οδηγήσει την Γαία να βοηθήσει στην συνέχεια τον Δία, δίνοντάς του το φάρμακο που θα αναγκάσει τον Κρόνο να εμέσει τα τέκνα του (δηλ. τους Ολύμπιους, που κατάπινε από φόβο μη χάσει την εξουσία όππως συνέβη με τον πατέρα του Ουρανό.

Τέλος υπάρχει μια εκδοχή, κατά την οποία η Γαία, μετά την πτώση του Ουρανού, ενώθηκε με τον Ωκεανό και γέννησε θεούς και θεές του υγρού στοιχείου.

Αστρονομία[]

Ikl.jpg Θεοί Ikl.jpg
GodsZeus01-goog.jpg
της Ολυμπιακής Θρησκείας
Πρώτη Γενεά
Δεύτερη Γενεά, Τιτάνες

- Τιτάνες (πρωτεύοντες):

- Τιτάνες (δευτερεύοντες):


Τρίτη Γενεά, Ολύμπιοι

- Ολύμπιοι (πρωτεύοντες):

- Ολύμπιοι (δευτερεύοντες):


Παρα-Ολύμπιοι  • Ο αστεροειδής Γαία (1184 Gaea), που ανακαλύφθηκε το 1926, πήρε το όνομά του από την αρχαία αυτή θεά.

Λατρεία[]

Οι σημαντικότερες τελετές προς τιμήν της ήταν:

Στην Αττική τελούνταν τα Γενέσια τον μήνα Βοηδρομιώνα, σύμφωνα με το Αττικό ημερολόγιο.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement