Science Wiki
Advertisement

Γαιοπλασία

terraforming, Earth-shaping


Γαιοποίηση του Άρη

Γαιοποίηση του Άρη

Γαιοποίηση του Άρη

Γαιοποίηση του Άρη

Γαιοποίηση του Άρη

Γελοιογραφική "Γαιοποίηση" Αστεροειδούς

Γαιοπλασία στον Άρη

- Mία διαδικασία.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Γαιοπλασία" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "Γη".

Ο όρος γεωπλασία είναι λανθασμένος καθώς είναι αντίστοιχος του όρου Γεωλογία, Γεωδυναμική και αφορά ευρύτερη διαδικασία.

Αντίθετα, ο όρος γαιοπλασία σημαίνει "γεωπλασία κατά τα πρότυπα της Γης".

Ας σημειωθεί ότι η ρίζα "γαιο-" προκύπτει από την ονομασία "Γαία" = Γη

Σημειωτέον ότι στην Αγγλική Γλώσσα ο όρος είναι terraformation και όχι geoformation.

Εισαγωγή[]

Με τον όρο Γαιοπλασία ονομάζουμε το σύνολο των διαδικασιών που πιθανόν να απαιτούνται προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα τεχνητής αλλαγής των φυσικών συνθηκών που επικρατούν σε ένα πλανήτη του Ηλιακού Συστήματος έτσι ώστε να γίνουν παρόμοιες με αυτές που επικρατούν στη Γη.

Γαιοπλασία του Άρη[]

Οι διαδοχικές φάσεις γαιοποίησης του Άρη

H Γεωπλασία του Άρη έχει τις περισσότερες δυνατότητες να είναι επιτεύξιμη και έχει ήδη ήδη αρχίσει ένα σχετικό πρόγραμμα από την NASA που σε γενικές γραμμές αποτελείται από 6 φάσεις.

Φάση Α'[]

Η πρώτη φάση υλοποιείται κατά τα έτη 2008 - 2020.

Σε αυτή τη χρονική περίοδο επανδρωμένα διαστημόπλοια επισκέπτονται τον Άρη. Ομάδες αστροναυτών με κατάλληλα διαστημικά σκάφανδρα αποβιβάζονται στον πλανήτη και δημιουργούν την πρώτη διαστημική βάση.

Εκκινεί το πρόγραμμα Terraforming κόστους 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόχος του προγράμματος εν γένει είναι η τροποποίηση της ατμόσφαιρας του πλανήτη ώστε σε μια χρονική περίοδο 150 ετών να δημιουργηθούν στον πλανήτη Άρη περιβαλλοντικές συνθήκες παρόμοιες με τις γήινες.

Κατά την πρώτη φάση η αλλαγή των φυσικών συνθηκών του πλανήτη είναι αμελητέα

Φάση Β'[]

Η δεύτερη φάση υλοποιείται κατά τα έτη 2020 - 2080. Κατά αυτήν τροχιακά κάτοπτρα θα εγκατασταθούν στον πλανήτη και θα δημιουργηθούν επιφανειακά εργοστάσια που θα παράγουν αέρια θερμοκηπίου και όζο.

Αποτέλεσμα αυτών των διεργασιών θα είναι η απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων CO2, N2 και Υδρατμών.

Συγχρόνως η μέση θερμοκρασία του πλανήτη αυξάνεται κατά 10 οC με αποτέλεσμα να αρχίσει η τήξη των πολικών πάγων και να οξυγονούται η ατμόσφαιρά του. Ένας από τους τρόπους λήψης του Ο2 θα είναι από τους ανθρακικούς ανυδρίτες που είναι συγκεντρωμένοι στους πόλους του Άρη.

Σε αυτή τη φάση προβλέπεται 10.000 άνθρωποι να κατοικούν στον πλανήτη Άρη.

Φάση Γ'[]

Η Τρίτη φάση υλοποιείται κατά τα έτη 2080 - 2115.

Θα έχει ως στόχο τη θέρμανση και την ποιοτική αλλαγή της ατμόσφαιρας.

Ο εμπλουτισμός με οξυγόνο θα συνεχίζεται όχι μόνο από τους ανθρακικούς ανυδρίτες των πόλων αλλά και από την εκμετάλλευση των ανθρακικών πετρωμάτων που υπάρχουν στο υπέδαφος του πλανήτη.

Στη φάση αυτή εμφανίζονται τα πρώτα σύννεφα και ο Αρειανός Ουρανός γίνεται γαλανός.

Κατά την τελευταία δεκαετία αυτής της φάσεως εμφυτεύονται φυτά της τούνδρας και ο πληθυσμός στον Άρη φθάνει τους 50.000 ανθρώπους.

Φάση Δ'[]

Η τέταρτη φάση υλοποιείται κατά τα έτη 2115 - 2130.

Συνεχίζεται η οξυγόνωση και η αύξηση της ατμοσφαιρικής θέρμανσης ενώ ταυτόχρονα φυτεύονται δένδρα.

Χρησιμοποιούνται ισχυρά λιπάσματα που παράγονται από τα νιτρικά άλατα του πλανήτη.

Παράλληλα εγκαθίστανται οι πρώτες βιομηχανίες για τη δημιουργία συγκοινωνιακών γραμμών.

Η δημιουργία αειθαλών δασών είναι εμφανής καθώς και η δημιουργία μικρών ποταμών και λιμνών.

Οι κάτοικοι θα αριθμούν 250.000 ενώ πολλοί από αυτούς θα έχουν γεννηθεί στον Άρη.

Φάση Ε'[]

Η φάση αυτή υλοποιείται κατά τα έτη 2130 - 2150.

Σε αυτή την εικοσαετία εξελίσσεται η οξυγόνωση της ατμόσφαιρας του πλανήτη κατά την οποία η περιεκτικότητα σε οξυγόνο επιτρέπει τις πρώτες γεωργικές καλλιέργειες, παράλληλα αναπτύσσονται βιομηχανικές μονάδες υψηλής τεχνολογίας.

Οι έρημοι καλύπτονται από δάση ενώ πλέον έχουν σχηματιστεί ποταμοί, λίμνες και ωκεανοί.

Η περιεκτικότητα σε οξυγόνο είναι υψηλή και ως εκ τούτου 1.000.000 κάτοικοι μπορούν να αναπνέουν ελεύθερα.

Φάση ΣΤ'[]

Η τελευταία φάση εξελίσσεται κατά τα έτη 2150 - 2170.

Κατά τη φάση αυτή οι κάτοικοι θα δημιουργούν πόλεις και θα τις κατοικούν.

Οι τηλεπικοινωνίες είναι ήδη ανεπτυγμένες και κάθε κατοικία διαθέτει τηλεφωνικές συσκευές για επικοινωνία με τη Γη.

Η ελεύθερη εγκατάσταση ζώων στον πλανήτη είναι πλέον εφικτή ενώ πτηνά θα υπερίπτανται στον ουρανό του Άρη. Η γαιοπλασία θα έχει πλέον ολοκληρωθεί και ο Πλανήτης δεν θα έχει καμιά σχέση με τον αφιλόξενο σημερινό Άρη.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement