Science Wiki
Advertisement

Φλοιός

Crust


Γήινος Φλοιός


Γεωλογία Γεωστοιβάδες

Φλοιός
(Crust)

Μανδύας
(Mantle)

Πυρήνας
(Core)

Γεωστοιβάδες της Γης.

Είναι ένα από τα στρώματα (ή στοιβάδες) του πλανήτη Γη.

Ωστόσο, είναι προφανές ότι "φλοιό" θα διαθέτουν και πολλοί από τους αναρίθμητους και αναξερεύνητους πλανήτες που υπάρχουν στους διάφορους Γαλαξίες του Σύμπαντος

Ετυμολογία[]

Η ονομασία "Γεωφλοιός" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "φλοιός".

Εισαγωγή[]

Ikl.jpg Γη Ikl.jpg
Γεω-στοιβάδες
Γαιόσφαιρα

Υδρόσφαιρα
ΑτμόσφαιραΓήινος φλοιός είναι το επιφανειακό στρώμα του πλανήτη Γη, αν και υπάρχουν επιστήμονες που αμφιβάλλουν αν αυτό ισχύει για ολόκληρη τη Γη. Περιβάλλεται από την ατμόσφαιρα και πάνω σε αυτόν έχει αναπτυχθεί ζωή.

Ο γήινος φλοιός καλύπτεται κατά 71% από τους ωκεανούς, δηλαδή ύδωρ. Κύριο συστατικό του είναι το πυρίτιο και οι ενώσεις του, ενώ υπάρχει διαχωρισμός σε επιμέρους πετρώματα.

Ο φλοιός βρίσκεται πάνω από το μανδύα, ενώ σε πολλά σημεία μεταξύ των δύο παρεμβάλλεται μάγμα.

Ο φλοιός της Γης δεν είναι ενιαίος, όπως της Αφροδίτης, αλλά διασπασμένος σε τεκτονικές πλάκες. Τα πετρώματα του φλοιού και ο αέρας της Γης ανανεώνονται, επειδή ο φλοιός μεταβάλλεται συχνά από γεωλογική άποψη.

Αυτή η ευμεταβλητότητα οφείλεται στο μικρό εύρος του φλοιού και στην εσωτερική Θερμική Ενέργεια του πυρήνα, η οποία μεταφέρεται στο φλοιό μέσω ρευμάτων μάγματος του μανδύα. Οι τεκτονικές πλάκες απομακρύνονται, συγκρούονται και τρίβονται μεταξύ τους, δημιουργώντας λεκάνες που γεμίζουν με ύδωρ (ωκεανούς) και όρη.

Η Γη είναι ο μοναδικός εσωτερικός πλανήτης του εσωτερικού Ηλιακού Συστήματος που διατηρεί μια σχετικά αυξημένη θερμοκρασία λόγω και του φλοιού της. Ο φλοιός, όμως διαμορφώνεται και από διαβρωτικές δυνάμεις. Ο φλοιός παίζει ενεργό ρόλο στην επιφάνεια της Γης, άρα και της ζωής, που βρίσκεται πάνω του, τον οποίο διαδραματίζει εξαιτίας της ευμεταβλητότητάς του

Ένα ποσοστό της τάξης του 30% της ενέργειας που εκπέμπει ο ήλιος στη Γη απορροφάται από το φλοιό, ενώ αυτός εκπέμπει και ενέργεια πίσω στο σύμπαν, όχι μόνο αυτή που προσλαμβάνει από το σύμπαν, αλλά και αυτήν που προέρχεται από το εσωτερικό της Γης. Ο γήινος φλοιός δέχεται ρύπανση.

Ο φλοιός είναι πολύ λεπτός για τα γεωλογικά δεδομένα, αλλά πολύ παχύς για τον τρυπήσουμε. Ωστόσο υπάρχουν ερευνητικές ομάδες που πιστεύουν ότι μπορούν να το καταφέρουν.

Sial[]

Το ανώτερο από τα δύο στρώματα που αποτελούν τον στερεό φλοιό της Γης.

Η ονομασία του (διεθν. sial) οφείλεται στο ότι περιλαμβάνει πετρώματα τα οποία αποτελούνται κυρίως από πυρίτιο (Si) και αργίλιο (Αl)

Ονομάζεται επίσης γρανιτικό στρώμα διότι αποτελείται από γρανίτη και άλλα συγγενή πετρώματα τα οποία είναι πλούσια σε αστρίους και χαλαζία.

Το Sial έχει μεγάλο πάχος κάτω από τις ηπείρους, ενώ το πάχος του μηδενίζεται κάτω από τους ωκεανούς όπου βρίσκεται απ'ευθείας το βασαλτικό στρώμα.

Υποσημειώσεις[]

Εσωτερική Αρθρογραφία[]

Βιβλιογραφία[]

Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement