Science Wiki
Advertisement

Γενετική Γενεαλογία

Genetic Geneology , Genealogy

Αρχείο:-01-goog.jpg

[[ ]].

Είναι μία Επιστήμη.

Είναι η εφαρμογή της Γενετικής στην Γενεαλογία.

Ετυμολογία[]

Η ονομασία " Γενετική" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "γένος ".

Εισαγωγή[]

Η συγκρότηση του Επιστημονικού κλάδου της Γενετικής με την αρωγή της επεξεργαστικής ισχύος των υπολογιστών, επέτρεψε την ανάγνωση των 3 δισεκατομμυρίων μονάδων πληροφορίας (bits) που έκρυβε το σώμα του ανθρώπου.

Το περίφημο ανθρώπινο γονιδίωμα ( DΝΑ) περιέχει δύο φορείς γενετικών πληροφοριών.

  • Το πρώτο είναι το ένα από τα δύο χρωμοσώματα που καθορίζουν το φύλο του ανθρώπου, το χρωμόσωμα-Υ. Μέσα στον πυρήνα του υπάρχει το ΥDΝΑ, μια «ταυτότητα» που κληροδοτείται από πατέρα σε υιό.
  • Το δεύτερο είναι το μιτοχονδριακό DΝΑ (mtDΝΑ), που βρίσκεται στο κυτταρόπλασμα που περιβάλλει τον πυρήνα των κυττάρων. Μεταδίδεται μόνο από την μητέρα.

Με την πάροδο του χρόνου, οι δύο αυτοί φορείς πληροφοριών υφίστανται μεταλλάξεις που κληροδοτούνται στους απογόνους.

Οι μεταλλάξεις αυτές είναι πολυμορφισμοί, που χρησιμεύουν ως «γενετικοί δείκτες».

Οι επιστήμονες τους ομαδοποιούν σε «απλότυπους» (haplotypes), προκειμένου να εξάγουν το «δακτυλικό αποτύπωμα» μιας "εθνικής ταυτότητας" από τη γενετική σκοπιά, χωρίς την πολιτισμική της διάσταση.

Από τα 3 δισεκατομμύρια χημικά ζεύγη του DΝΑ το 99,9% είναι κοινό σε όλους τους ανθρώπους. Απομένει ένα μη κοινό ποσοστό 0,1% στο οποίο καταγράφεται η γενετική ιστορία, ανά φυλή, ανά οικογένεια και ανά άτομο.

Αλλά η διαφύλαξη του προγονικού γενετικού υλικού των γυναικών στο mtDΝΑ επέτρεψε στους επιστήμονες να ανακαλύψουν την "κοινή μητέρα" όλων των ανθρώπων. Ηταν Αφρικανή και πιθανότατα κατοικούσε πλησίον του τεκτονικού ρήγματος του Κέρατος της Αφρικής και έζησε πριν από 150.000 έως 200.000 έτη.

Μιτοχνοδριακό DNA[]

Τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι: α) Το μιτοχονδριακό DNA κληρονομείται αποκλειστικά από τη μητέρα. Η περεταίρω μεταβίβαση γίνεται κάθε φορά προς την κόρη της κόρης κλπ. Ο δεσμός μεταβίβασης διακόπτεται κάθε φορά που μια γυναίκα δεν θα γεννήσει κόρες, αλλά όταν μεταβιβάζεται, η ταυτότητα είναι σαφής και δεν εξασθενεί από γενεά σε γενεά, αφού δεν ανασυνδυάζεται με το Γενετικό Υλικό του πατέρα.

β) Το μιτοχονδριακό DNA υφίσταται πολύ συχνές μεταλλάξεις συγκριτικά με το πυρηνικό, κάνοντάς το κατάλληλο βιολογικό «δείκτη» ανά τους αιώνες. Μια ιδιαίτερη περιοχή του, μεταλάσσεται με εξαιρετική συχνότητα (χωρίς ως φαίνεται επιπτώσεις, γιατί δεν κωδικοποιεί τίποτε συγκεκριμένο) και ονομάστηκε "περιοχή ελέγχου".

Η μιτοχονδριακή Εύα[]

Η θεωρία μιας «μιτοχονδριακής Εύας» πρωτοδιατυπώθηκε από τους Cann, Wilson και Stoneking το 1987, και υποστηρίχθηκε με νέες αναλύσεις από τον καθηγητή Ανθρωπογενετικής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης Βryan Sykes το 1998. Ο Sykes εντόπισε και τις 36 «απογόνους της Εύας», από τις οποίες οι επτά έγιναν οι μητέρες όλων των Ευρωπαίων. Η «πρόγονη των Ελλήνων» (που την ονόμασε Ursula) ήταν η αρχαιότερη των επτά και χαρακτηρίζεται από τον «Απλότυπο U». Αυτή μετανάστευσε στην Ευρώπη πριν από 45.000 έτη περίπου και εγκαταστάθηκε στον Ελλαδικό Χώρο. Οι απόγονοί της έφθασαν ως τη Βρετανία και τη Σκανδιναβία, αλλά και τη Βόρεια Αφρική, την Αραβία, τον Καύκασο και την Ινδία.

Σύμφωνα με τον Sykes («Τhe Seven Daughters of Εve»), ένα ποσοστό 11% των συγχρόνων Ευρωπαίων είναι απ' ευθείας απόγονοι της «Ούρσουλας».

Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος είναι και μια άλλη «κόρη της Εύας», η «Jasmin» («Απλότυπος J») που γεννήθηκε στη Μέση Ανατολή και οι απόγονοί της ήταν αυτοί που έφεραν στην Ελλάδα και την Ευρώπη την «Αγροτική Επανάσταση», πριν από 8.500 έτη περίπου. Σήμερα, απόγονοί της θεωρούνται το 12% των Ευρωπαίων. Η θεωρία του Sykes (Ζάικς) αμφισβητήθηκε έντονα πριν και μετά τη χαρτογράφηση του DΝΑ, το 2000, αλλά χάρη στις αναλύσεις των στοιχείων από υπερυπολογιστές επαληθεύθηκε, το 2002.


Σχετικά με την αφρικανική καταγωγή όλων των ανθρώπων, η εν λόγω θεωρία έχει γίνει πλέον αποδεκτή από το σύνολο σχεδόν της επιστημονικής κοινότητας, απομακρύνοντας την πιθανότητα να έχουμε προέλθει από μετάλλαξη των μη αφρικανών Νεάντερταλ.

Στις 12 Ιανουαρίου 2007 μια ομάδα ερευνητών από το Πανεπιστήμιο Stony Βrook της Νέας Υόρκης δημοσίευσε στο περιοδικό «Science» χρονολόγηση του ανθρώπινου κρανίου Ηofmeyr, της Νότιας Αφρικής, στα 36.000 έτη πριν από σήμερα. Το εύρημα αυτό κάλυπτε το κενό που είχαμε για την εξέλιξη του ανθρώπου μετά την «προ 70.000 ετών εποχή». Ηταν η κατά τους αρχαιολόγους «Ύστερη Λίθινη Εποχή», για την οποία έχουμε ευρήματα οστέινων και λίθινων εργαλείων, τόσο στη Δυτική Ασία όσο και στην Ευρώπη.

Οπως κατέδειξε με τις προσεκτικές μετρήσεις της η ελληνίδα ανθρωπολόγος του Μax Ρlanck Ιnstitute Κατερίνα Χαρβάτη, το κρανίο αυτό δεν έμοιαζε με εκείνο των Βουσμάνων της Υποσαχάριας Αφρικής, ενώ αντίθετα προσομοιάζει με τα ευρωπαϊκά ευρήματα της Πρώιμης Παλαιολιθικής Εποχής. Ετσι, ο ανατομικά όμοιος αυτός «αφρικανός εξάδελφος» συμβάλλει στην προοπτική για την κοινή προέλευση.

Το ερευνητικό ίδρυμα βιοτεχνολογίας και βιολογικών επιστημών (ΒΒSRC) του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ μελέτησε τη γενετική ποικιλότητα των ανθρωπίνων πληθυσμών παγκοσμίως και σύγκρινε τις μετρήσεις των 6.000 προϊστορικών κρανίων που έχουν βρεθεί. Αυτό που βρήκε ήταν πως η γενετική ποικιλότητα μειωνόταν όσο απομακρυνόμασταν από την Αφρική. Ακόμη ο αριθμός των κρανίων μειωνόταν επίσης αναλογικά με την απόσταση από τη Ν.Α. Αφρική. Δηλαδή, συνέβη το απόλυτα φυσιολογικό ο πληθυσμός των μεταναστών να μειώνεται όσο μεγάλωνε η εμβέλεια μετανάστευσής του (επομένως και τα εμπόδια) από τη μητρώα γη. Και όλες οι «αντιστροφές της πορείας» έδειξαν ότι η μητρική περιοχή δεν ήταν άλλη από τη Ν.Α. Αφρική.

Κλιματική αλλαγή[]

Συμπλήρωμα αυτής της μελέτης υπήρξαν δύο άλλες, που δημοσιεύτηκαν στις 22 Φεβρουαρίου και στις 13 Μαρτίου 2008, στα περιοδικό «Science» και «ΡLoS Οne» αντίστοιχα. Σε αυτές, όχι μόνον προσυπογραφόταν η αφρικανική προέλευση αλλά καταδεικνυόταν η σχέση των Ιακούτων της Σιβηρίας με τους ιθαγενείς της Αμερικής. Οι "ερυθρόδερμοι" Ινδιάνοι είναι απόγονοι έξι γυναικών, που διέμεναν με τη φυλή τους στη βυθισμένη σήμερα «Βεριγγεία» και διάβηκαν το στενό μεταξύ των δύο ηπείρων την εποχή που οι παγετώνες είχαν επεκταθεί πολύ νότια (20.000 έτη πριν από σήμερα).

Επειτα, στις 30 Αυγούστου 2007, δημοσιεύτηκε μία ακόμη έρευνα, η «Desert speleothems reveal climatic window for Αfrican exodus of early modern humans», του Ηebrew University, Ιnstitute of Εarth Sciences. Σε αυτήν, σπηλαιολογικές αναλύσεις κατέδειξαν ότι μια Κλιματική Αλλαγή εξώθησε στη μετανάστευση των προϊστορικών προγόνων μας. Συγκεκριμένα, κατά τη χρονική περίοδο 140.000-110.000 ετών πριν από την Σύγχρονη Εποχή, η έρημος του Σινά είχε μεταβληθεί σε εύφορη πεδιάδα από τις βροχοπτώσεις. Οπότε μια τολμηρή ομάδα πιονιέρων που έψαχνε νέα πατρίδα βρήκε μια «Γη της Επαγγελίας». Ο λόγος της μετανάστευσης δεν είναι σαφής, αλλά μια πρόσφατη μελέτη («Αccelerated genetic drift on chromosome Χ during the human dispersal out of Αfrica», Νature Genetics, 2008) ανέλυσε τις μεταλλάξεις, τόσο στα χρωμοσώματα Χ όσο και στα μη προσδιορίζοντα το φύλο χρωμοσώματα, και αποφάνθηκε ότι στην ομάδα αυτή πλεόναζαν οι άνδρες. Αυτό το στοιχείο συμφωνεί με την ανθρωπολογική θεωρία ότι οι μικρής εμβέλειας μεταναστεύσεις των ομάδων θηρευτών γίνονταν από γυναίκες, ενώ οι μακράς ακτίνας από άνδρες.

Τέλος, στις 3 Νοεμβρίου 2008 προστέθηκε μία ακόμη απόδειξη. Μια ομάδα αρχαιολόγων του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης κατάφερε να χρονολογήσει λίθινα εργαλεία, που είχαν αναευρεθεί στο Λεσόθο και στη Νότια Αφρική, στα 60.000 έτη π.Χ. Μάλιστα, ένα από αυτά τα ευρήματα φαίνεται ότι είναι εξάρτημα βέλους, οπότε η δυνατότητα αποτελεσματικής θήρας πάει πολύ παλαιότερα απ΄ ό,τι νομίζαμε και ενισχύει τη μεταναστευτική ικανότητα των ανθρώπων ακριβώς λίγο πριν η «Ούρσουλα» εκκινήσει για την Ευρώπη.
Υποσημειώσεις[]Εσωτερική Αρθρογραφία[]


Βιβλιογραφία[]


Ιστογραφία[]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Advertisement