Γενετική Μηχανική

Genetic Engineering


Επιστήμη Επιστήμες
Φυσικές Επιστήμες Βιο-Επιστήμες Γεω-Επιστήμες Οικονομικές Επιστήμες Θεωρητικές Επιστήμες Κοινωνικές Επιστήμες Επιστήμες Υγείας
Τεχνολογία
Επιστημονικός Κλάδος Επιστημονικός Νόμος Επιστημονική Μέθοδος Επιστημονική Θεωρία Επιστημονικά Κέντρα Γης Επιστήμονες Γης

Βιολογία
Μορφολογία Ανατομία Φυσιολογία Βιοταξινομία Ιατρική Ανθρωπολογία Ζωολογία Φυτολογία Κυτταρολογία Βιοχημεία
Θεωρίες Βιολογίας Βιολόγοι Γης

Βιολογία Ζωή Βίος
Βιο-οργανισμός Βιολογικοί Οργανισμοί Γης
Όντα Βακτήρια Πρώτιστα Ζώα Φυτά Μύκητες
Ηλικία Ηλικιακά Στάδια
Επιβίωση Διαβίωση Διατροφή
Ασθένεια Ασθένειες

- Ένας Επιστημονικός Κλάδος της Βιολογίας.

Ετυμολογία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η ονομασία "Γενετική Μηχανική" σχετίζεται ετυμολογικά με την λέξη "Γενετική".

Ορισμός[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Η Γενετική Μηχανική ασχολείται, ως επεμβατική τεχνολογία, με την εξαγωγή γονιδίων από οργανισμούς (ανθρώπους, ζώα, φυτά) και μικροοργανισμούς (ιούς, βακτήρια) και την εισαγωγή τους (για ερευνητικούς, προληπτικούς, διαγνωστικούς ή ευγονικούς σκοπούς) σε άλλους οργανισμούς ή μικροοργανισμούς.

Περιγραφή[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Με τον όρο Γενετική Μηχανική καθορίζουμε το σύνολο των μεθόδων για το χαρακτηρισμό, απομόνωση και ανασυνδυασμό του γενετικού υλικού καθώς και τον πολαπλασιασμό του ανασυνδυασμένου υλικού και την ενσωμάτωση του σε άλλους οργανισμούς.

Εξέλιξη[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Το 1972 ήταν το έτος γένεσης της γενετικής μηχανικής. Το 1972 έγινε δυνατό να διαμελισθεί το DNA σε μεμονωμένα τμήματα . Αυτό έγινε δυνατό με τη βοήθεια ενζύμων, των ονομαζόμενων και γονιδιακών ψαλίδων, τα οποία διαχωρίζουν το γενετικό υλικό σε καθορισμένες θέσεις.

Σήμερα είναι γνωστές περισσότερες από 200 γονιδιακά ψαλίδες. Τα μεμονωμένα τμήματα του DNA μπορούν να τοποθετηθούν μετά σε άλλες θέσεις του γενετικού υλικού ή να μεταφερθούν σε άλλους οργανισμούς. Σε αυτό βοηθά ένας γονιδιακός συγκολλητής, η λιγάση.

Το 1972 επίσης απομονώθηκαν από το γενετικό υλικό και αναλύθηκαν αρκετά γονίδια. Αυτό έγινε δυνατό χάρη στους γονιδιακούς μεταφορείς, που υπάρχουν σε αρκετούς μικροοργανισμούς. Πρόκειται για ένα μικρό κυκλικό μόριο DNA, το πλασμίδιο, που φέρουν μερικά βακτήρια.

Το μέγεθος των πλασμιδίων ποικίλλει από 2.000-2.000.000 αζωτούχες βάσεις.

Τα πλασμίδια παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί έχουν τη δυνατότητα να «φιλοξενήσουν» τμήμα DNA άλλου κυττάρου.

Τη διαδικασία αυτή κατάφεραν να την υλοποιήσουν οι γενετιστές στο εργαστήριο. Συγκεκριμένα, αφού με ορισμένες τεχνικές ανοίξουν το πλασμίδιο, στη συνέχεια ενσωματώνουν σε αυτό ένα τμήμα DNA που προέρχεται από άλλο κύτταρο.

Το τμήμα αυτό του DNA που ενσωματώνεται στο πλασμίδιο έχει επιλεγεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να περιέχει το γονίδιο ή τα γονίδια που είναι υπεύθυνα για το χαρακτηριστικό που μας ενδιαφέρει.

Καθώς το πλασμίδιο αντιγράφεται στο βακτηριακό κύτταρο, αναπαράγεται ταυτόχρονα και το νέο DNA με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Το DNA που προκύπτει με αυτό τον τρόπο λέγεται ανασυνδυασμένο DNA.

Σταθμό στη γενετική μηχανική αποτελεί η μεταφορά ανθρώπινου γονιδίου σε ένα βακτήριο το 1977. Πρόκειται για το γονίδιο της ινσουλίνης. Σήμερα η ανθρώπινη ινσουλίνη παράγεται βιομηχανικά με τη γενετική μηχανική με μεγάλη καθαρότητα και διατίθεται σε χαμηλές τιμές.

Το 1983 μεταβιβάζεται με επιτυχία γενετικό υλικό από ένα βακτήριο σε ένα φυτό, στο καπνό. Αυτή η επιτυχία αποκτά οικονομική σημασία όταν το 1986 κατορθώνεται η δημιουργία μιας ποιότητας καπνού ανθεκτικής στον ιό του μωσαϊκού του καπνού.

Υποσημειώσεις[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Εσωτερική Αρθρογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Βιβλιογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ιστογραφία[επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]


Ikl.jpg Κίνδυνοι ΧρήσηςIkl.jpg

Αν και θα βρείτε εξακριβωμένες πληροφορίες
σε αυτήν την εγκυκλοπαίδεια
ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε σοβαρά υπ' όψη ότι
η "Sciencepedia" δεν μπορεί να εγγυηθεί, από καμιά άποψη,
την εγκυρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

"Οι πληροφορίες αυτές μπορεί πρόσφατα
να έχουν αλλοιωθεί, βανδαλισθεί ή μεταβληθεί από κάποιο άτομο,
η άποψη του οποίου δεν συνάδει με το "επίπεδο γνώσης"
του ιδιαίτερου γνωστικού τομέα που σας ενδιαφέρει."

Πρέπει να λάβετε υπ' όψη ότι
όλα τα άρθρα μπορεί να είναι ακριβή, γενικώς,
και για μακρά χρονική περίοδο,
αλλά να υποστούν κάποιο βανδαλισμό ή ακατάλληλη επεξεργασία,
ελάχιστο χρονικό διάστημα, πριν τα δείτε.Επίσης,
Οι διάφοροι "Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (Links)"
(όχι μόνον, της Sciencepedia
αλλά και κάθε διαδικτυακού ιστότοπου (ή αλλιώς site)),
αν και άκρως απαραίτητοι,
είναι αδύνατον να ελεγχθούν
(λόγω της ρευστής φύσης του Web),
και επομένως είναι ενδεχόμενο να οδηγήσουν
σε παραπλανητικό, κακόβουλο ή άσεμνο περιεχόμενο.
Ο αναγνώστης πρέπει να είναι
εξαιρετικά προσεκτικός όταν τους χρησιμοποιεί.

- Μην κάνετε χρήση του περιεχομένου της παρούσας εγκυκλοπαίδειας
αν διαφωνείτε με όσα αναγράφονται σε αυτήν

IonnKorr-System-00-goog.png>>Διαμαρτυρία προς την wikia<<

- Όχι, στις διαφημίσεις που περιέχουν απαράδεκτο περιεχόμενο (άσεμνες εικόνες, ροζ αγγελίες κλπ.)


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.